Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2017 14:45

InfoKompas

Dnešnému svetu či stavu spoločnosti je často pripisovaný prívlastok POSTFAKTUÁLNY, čím sa odkazuje na údajnú klesajúcu dôveru ľudí v informácie, ktoré prinášajú tradičné médiá. Nevieme dokázať, či sa dôvera ľudí vo fakty skutočne znížila, sme si však istí tým, že sa zlepšili prostriedky, ktorými sa môžu dezinformácie, falošné správy či hoaxy dostať medzi veľké množstvo ľudí.

Táto skutočnosť môže ovplyvniť nielen jednotlivcov, ale i celú spoločnosť, a to najmä negatívnym spôsobom, prispievať môže napríklad k zvyšovaniu podpory nedemokratických strán, ktoré sú častými šíriteľmi zavádzajúcich informácií. A práve v tejto oblasti bude prínosom náš projekt InfoKompas. V skratke sa dá povedať, že chceme mladú generáciu imunizovať proti dezinformáciám a naučiť ju, ako efektívne pracovať s informáciami a ich pravdivosťou.

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu InfoKompas je rozvoj informačnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi, konkrétne medzi žiakmi stredných škôl. Informačná gramotnosť spočíva v efektívnej práci s informáciami prostredníctvom schopnosti nájsť vhodné zdroje informácií, ako aj schopnosti poskytnuté informácie vyhodnotiť. Informačná gramotnosť je dôležitá najmä v súvislosti s tým, že pre mladú generáciu sú podľa výskumov najvýznamnejším zdrojom informácií sociálne médiá. V tomto ohľade je kľúčovým kritické myslenie, ktoré je v podstate synonymom nezávislého, respektíve nezaťaženého uvažovania. V prípade nesprávnej metodiky môže rozvoj kritického myslenia zviesť k prílišnému spochybňovaniu akéhokoľvek zdroja informácií, preto je jedna z kľúčových častí projektu InfoKompas zameraná na pedagógov.

Workshopy a semináre:

Cieľom workshopov určených učiteľom dejepisu a náuky o spoločnosti je spoločne pod vedením skúseného lektora vytvoriť metodický návod a materiály, vďaka ktorým budú môcť problematiku dezinformácií (často spojených s EÚ či NATO, vojnovými konfliktami či inými záležitosťami aj každodenného života) implementovať do vyučovania vyššie uvedených predmetov.

Semináre pre žiakov stredných škôl sa sústreďujú na priblíženie témy dezinformácie a misinformácie prostredníctvom nadobudnutia zručností dôležitých pri práci s informáciami, ako napríklad už vyššie spomenuté kritické myslenie a analýza zdrojov informácií, ako aj získanie nových znalostí z aktuálneho spoločensko-politického diania, primárne na medzinárodnej úrovni medzi žiakmi stredných škôl.

Učitelia:

Učiteľské remeslo v spoločnosti oddávna plní nezastupiteľnú rolu. Zasvätení potvrdia, že povolanie pedagóg nie je bežným zamestnaním. Vyžaduje každodennú odvahu, zápal, bystrú myseľ a veľa energie. Nielen preto veríme, že učitelia si zasluhujú každú pomocnú ruku, ktorú im môžeme ponúknuť. Projekt InfoKompas chce byť takouto rukou a pomôcť všetkým učiteľom, ktorým tradičné osnovy nestačia.

Naším cieľom je vám, milí učitelia, dať možnosť kreatívne nahryznúť problematiku informačnej gramotnosti a kritického myslenia. Patričná výbava a schopnosti z týchto oblastí nepochybne patria do výbavy mladých ľudí, s ktorými práve vy, učitelia, denno-denne pracujete a pripravujete ich do ďalšieho života.

Aby sme naplnili naše predsavzatie, dovoľte nám využiť vaše skúsenosti „priamo z terénu". Pozývame vás na zážitkové interaktívne workshopy pod vedením Dávida Králika, ktorý prijal v projekte InfoKompas rolu odborného garanta, lektora a mentora zúčastnených učiteľov. V priebehu nich sa stanete objaviteľmi, experimentátormi a autormi sady aktivít určených na overovanie podozrivých správ, poctivú prácu so zdrojmi informácií a celkový rozvoj kritického myslenia. Spoločne vytvoríme jednoduché, ale účelné postupy, ktoré si budete môcť vyskúšať a osvojiť so svojimi žiakmi.

Workshopy pre učiteľov sa uskutočnia:
 

14. – 15. 10 Bratislava
18. – 19. 11 Liptovský Mikuláš

Doprava, ubytovanie a strava sú hradené. Účastnícky poplatok je 10 eur.
Registrácia a bližšie informácie sú dostupné na infokompas@stratpol.sk.

Realizátor projektu

Stratpol

Partneri

Demagog.sk, Zvolsi.Info, Učiteľské noviny

Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

 

Súvisiace články

08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
24.09.2017 10:24

Motivovať študentov k líderstvu bolo cieľom konferencie JA Mladý líder 2017

Inšpirovať a motivovať stredoškolákov, aby sa raz stali lídrami a profesionálmi vo svojej budúcej práci, bolo cieľom celoslovenskej konferencie JA Mladý líder 2017.
19.09.2019 12:27

Začal sa zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému

Od nedele 15. septembra 2019 môžu školy zadávať do Rezortného informačného systému (RIS) štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch. Ide už o druhý rok tohto zberu, ktorý sa realizuje elektronickou formou. Pre školy prináša zn...