Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.05.2020 09:51

Informácia pre študentov - pendlerov

Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímacie skúšky, záverečné skúšky alebo zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu.

Sprevádzajúca osoba môže prekračovať hranice aj samostatne (napr. matka zavezie ráno dieťa do školy v zahraničí a vráti sa späť a poobede ho v škole v zahraničí vyzdvihne a vrátia sa späť).

V prípade, že sprevádzajúca osoba prekračuje hranice samostatne, je táto osoba povinná preukázať sa

  •  relevantným dokladom (potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímačky/záverečné skúšky/zápis) sprevádzanej osoby a
  •  za každý deň sprevádzania potvrdením o tejto skutočnosti vydaným školou (razítko školy a dátum). Takéto potvrdenie môže byť aj v cudzom jazyku.

V prípade, že pobyt týchto osôb v zahraničí nepresiahne 24 hodín, nie sú povinní absolvovať karanténu. Stačí sledovať zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia kontaktovať telefonicky svojho lekára.

Pri návrate zo zahraničia po 24 hodinách od vycestovania sú tieto osoby povinné absolvovať domácu karanténu a najskôr na piaty (5) deň od vstupu na územie SR absolvovať laboratórny test na COVID 19. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje domáca karanténa.

Taktiež sa povoľuje vstup na územie SR bez povinnosti vykonania povinnej štátnej karantény osobám vstupujúcim na územie SR za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení a majú potvrdenie o tejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímačky/záverečné skúšky/zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu. Tieto osoby sú povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Osoby uvedené vyššie nežiadajú o osobitnú výnimku Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR! Celé znenie opatrenia ÚVZ SR nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/statna_karantena_30_04.pdf.

 

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

07.10.2017 18:00

Najvyšší ústavní činitelia SR si uctili hrdinov padlých na Dukle

Prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a premiér SR Robert Fico si pri príležitosti 73. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých hrdinov jednej...
24.12.2017 10:39

Šťastné a veselé :)

Na tento príhovor som sa tešila zo všetkých najviac. Písať o Vianociach, vianočnej nálade, výzdobe, atmosfére, darčekoch, rodine... magickom období plnom želaní a nádeje. Aaaaach...
25.02.2019 08:37

Výberové konanie na predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry

Ako ministerstvo školstva uvidelo vo svojej tlačovej správe zo dňa 20. februára, vo štvrtok 21. februára 2019 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnilo verejné vypočutie a výberové konanie na obsad...