Späť na zoznam
Z domova
Autor: Alžbeta Jánošíková
01.10.2020 09:43

Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) nebola uplynulý školský rok výnimkou a 32. ročník súťaže sa konal podobne ako iné medzinárodné súťaže, dištančne. Slovenskí reprezentanti tak prišli o možnosť vidieť Singapur, ktorý bol pôvodným, veľmi atraktívnym miestom konania.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie vo svete bolo však rozhodnutie organizátorov nekompromisné a každý zúčastnený štát vytvoril pre svojich súťažiacich podmienky na dištančnú formu súťaže podľa dohodnutých regulí. Singapur ostane miestom organizácie IOI aj pre nasledujúci, 33. ročník súťaže.

Štvorčlenná slovenská reprezentácia sa IOI 2020 zúčastnila v dňoch 13. – 19. septembra 2020 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) pod dohľadom dvoch koordinátorov. Zaujímavosťou je, že jeden z koordinátorov bol minuloročný súťažiaci na IOI a aktuálny študent Masarykovej univerzity v Brne, Michal Staník. Druhým koordinátorom bol Bc. Jakub Šimo, ktorý pôsobí na FMFI UK. Oboch na pozície koordinátorov IOI 2020 obsadil predseda Olympiády v informatike RNDr. Michal Forišek, PhD. Obaja zodpovedali za prípravu miestností, fair-play súťaže a spolu s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, ktorá sa postarala o ubytovanie mimobratislavských účastníkov a stravu pre celý tím, vytvorili predpoklady, aby významná medzinárodná vedecká súťaž prebehla úspešne.

Koordinátori sa svorne zhodli, že prezenčnú formu súťaže by preferovali viac. Možnosť vidieť ďaleký Singapur, zažiť počas súťaže zaujímavé exkurzie po neznámych miestach v krajine - to všetko sú zážitky, ktoré sa len tak ľahko nezopakujú. Napriek tomu sa singapurskí organizátori vynasnažili o čo najväčšiu kompenzáciu. Partneri podujatia, firma Tezos a QuantCo navrhli zaujímavé online aktivity. Vďaka nim účastníci mohli získať nové vedomosti, ktoré ďalej účinne uplatnili vo zverejnených výzvach firiem a navyše mali možnosť získať hodnotné ceny vrátane stáže alebo plného úväzku v týchto firmách. Okrem toho sa vytvorila aj IOI komunita prostredníctvom sociálnych sietí.

M. Staník, J. Šimo: „Organizácia dištančnej IOI je omnoho náročnejšia aj preto, lebo vyžaduje mnoho úsilia jednak od lokálnych organizátorov po celom svete, jednak od hlavných organizátorov v Singapure. Zabezpečiť 350 počítačov na jednom mieste je jednoduchšie ako keď sú všetky zariadenia v rôznych kútoch sveta."

M. Staník aj J. Šimo sú s výkonom našej reprezentácie veľmi spokojní. Napriek tomu, že súťažiaci zažili neštandardný školský rok 2019/2020 a zúčastnili sa iba jedného sústredenia pred IOI, Slovensko sa môže tešiť z dvoch strieborných medailí. Súťaže sa zúčastnilo 87 krajín s takmer 350 súťažiacimi. Celkové poradie IOI 2020 nájdete TU.

SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA

Matej Urban - Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Jozef Fϋlӧp - Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Lucia Krajčoviechová - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Matej Hanus - Gymnázium, Poštová 9, Košice

Súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výkonom!

Zdroj text: minedu.sk 

Zdroj foto: pexels.com

Súvisiace články

21.08.2018 21:53

August 1968: Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí bola v rozpore s podstatou totalitného režimu budova...

Historik M. Pekár: Išlo o reformu existujúceho komunistického režimu, nie jeho odstránenie Politologička M. Gbúrová: Roky normalizačnej politiky ukázali, že socializmus bol nereformovateľný
04.12.2019 07:21

Národný projekt Škola otvorená všetkým po troch rokoch končí

Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte Škola otvorená všetkým (ŠOV) 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci spoločným úsilím vytvárali podmienky pre inkl...
03.05.2017 10:48

P. Plavčan predkladá novelu zákona o financovaní škôl

BRATISLAVA - Spravodlivejší a adresnejší systém financovania by mala priniesť novela zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorú na dnešné rokovanie vlády predkladá minister školstva Peter Plav...