Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.09.2017 13:08

Inžiniersky nástroj MATLAB pomáha študentom zlepšovať ich zručnosti

Programovanie v MATLABe využívajú svetové univerzity, chváli si ho však aj komerčný sektor. Úspešne sa aklimatizoval na Slovensku – aj na akademickej pôde. Stretli sa s ním napríklad slovenskí študenti STU v Bratislave alebo Žilinskej univerzity v Žiline. MATLAB má zrýchliť výskum a vývoj, na druhej strane práve spomínaní študenti si môžu vďaka nemu zlepšiť svoje zručnosti. Ako? Majú príležitosť absolvovať bezplatné certifikované kurzy.

Počuli ste už o nástroji MATLAB? Na Slovensku zatiaľ menej známy, ale vo svete rozšírený inžiniersky nástroj, ktorý využívajú tie najlepšie univerzity. Zaujal dokonca natoľko, že si ho všimli aj veľké svetové inštitúcie, organizácie a spoločnosti. Využívajú ho silné značky ako Mercedes, Volvo, IBM, Apple, Cisco, na Slovensku napríklad NBS. Od mája tohto roku majú prístup k celouniverzitnej licencii aj študenti a pracovníci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na UNIZA. STU je vôbec prvou univerzitou na Slovensku a v susednom Česku, ktorej študenti môžu využívať plnú verziu Total Academi Headcount (TAH) MATLABu. Doteraz ho síce mohli používať, ale len v obmedzenom množstve a tiež nebol dostupný vo všetkých laboratóriách.

STU aj UNIZA

MATLAB TAH priniesol na všetky fakulty STU viac ako 80 nástrojov, pričom softvér využívajú napríklad na návrh a overovanie prototypových riešení, študentom zas pomáha pri vypracovávaní záverečných prác. Softvér umožňuje overenie si nápadov, ktoré môžu pracovníci a študenti STU pretaviť aj do praxe.

Okrem STU má prístup k MATLAB TAH ešte UNIZA. Iné univerzity využívajú klasické sieťové a individuálne licencie, ktoré limitujú najmä študentov. Tí si chcú inštalovať MATLAB na svoje osobné počítače a riešiť úlohy na internátoch alebo doma. Medzi univerzity s rozsiahlymi licenciami MATLABu patria TUKE alebo Univerzita Komenského.

A ako sa dá k tomu nástroju dostať?

Ak by niekto chcel  získať MATLAB TAH, tak viac informácií nájdete na stránke  http://www.humusoft.sk/matlab/academia/tah/.

Z histórie

Začiatky MATLABu siahajú hlbšie do histórie. Dalo by sa povedať, že vznikol na akademickej pôde, pretože o jeho vznik sa pričinil profesor Cleve Moler zo Stanfordskej univerzity. Ten, ešte ako študent Caltechu v Kalifornii, začal riešiť algoritmy. Bolo to obdobie päťdesiatych rokov minulého storočia. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa venoval aj postgraduálnemu štúdiu, experimentom, zároveň vydáva knihu algoritmov počítania s maticami. Neskôr už vznikol MATLAB 1.0, keď Moler naprogramoval špeciálne rozhranie medzi EISPACK a LINPACK v programovacom jazyku Fortran. Toto bol vlastne začiatok éry MATLABu, ktorý sa vyvíjal desiatky rokov až do podoby, ako ho poznáme dnes.

Definícia MATLABu
MATLAB umožňuje matematické výpočty, počítačové simulácie a v neposlednom rade programovanie.  V preklade teda hovoríme o univerzálnom počítačovom, dátovom a vizualizačnom prostredí od spoločnosti The MathWorks. Táto spoločnosť vznikla v roku 1984. 

A prečo názov MATLAB? Základným dátovým objektom v MATLABe je matica, ktorá sa skrýva v jeho názve – MATrix LABoratory.

Cieľová skupina – širokospektrálne využitie

Pre koho je určený? MATLAB dnes využívajú tie najlepšie univerzity sveta. Pomáha študentom popredných univerzít v rámci štúdia či praxe. Pedagógom slúži ako pomôcka pri vyučovaní technických predmetov, matematiky, fyziky a mnohých iných predmetov.

Okrem študentov a profesorov má svoje uplatnenie aj v komerčnej sfére, najmä v technickej oblasti a informačných technológiách.  Využívajú ho inžinieri, vývojári, vedci, ďalej odborníci na chémiu, biotechnológie, samotnú výrobu, priemysel, stavebníctvo. Svoje miesto si ale nájde aj v ekonomických vedách. Ako efektívny nástroj pre výskum, vývoj a analýzu má svoje využitie v priemysle a obrovský potenciál má v automobilovom priemysle. MATLAB vyhľadávajú tiež odborníci z finančnej oblasti, pretože má niekoľko nástrojov, ktoré sú vhodné i pre finančný sektor. Používa sa napríklad pri analýze dát a príprave predpovedí, sledovaní a manažovaní rizika, vývoji, testovaní a implementácii obchodných stratégií, výpočte cien, tvorbe a optimalizácii portfólia a determinovaní cash flows.

MATLAB do škôl

Pravdepodobne neexistuje technická oblasť, kde by tento nástroj nenašiel svoje uplatnenie. Slovenské školy majú možnosť využívať tento nástroj, ktorý umožní študentom rozšírenie si svojich zručnosti, overenie a tým aj uplatnenie svojich nápadov. MATLAB je určený rovnako pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých.

Školy, ktoré sa rozhodli pre MATLAB TAH, získavajú konkurenčnú výhodu. Ich študenti môžu počas štúdia absolvovať bezplatné online kurzy a získať certifikáty rešpektované nejedným zamestnávateľom. Bežná cena jedného kurzu dosahuje 1000 USD. Dnes je možné absolvovať päť kurzov (https://matlabacademy.mathworks.com). 

Aj stredné školy
MATLAB si hľadá svoju cestu aj na stredné školy so špeciálnou licenciou PASS. Už sa pre ňu rozhodlo aj niekoľko slovenských stredných škôl. Viac nájdete tiež na http://www.humusoft.sk/matlab/academia/pass/.

Autor: Martina BAUMANN

Súvisiace články

16.06.2017 08:49

Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. Pripomína pritom, že školy ju vyučujú ako povinnú prierezovú tému, teda ako súčasť viacerých vzdelávacích oblastí...
16.05.2019 09:59

Parlament prelomil veto zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto prezidenta Slovenskej republiky v prípade zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
12.01.2018 10:23

Nové Zámky hľadajú úspešných športovcov

Novozámocká radnica hľadá mladých športovcov, ktorí v roku 2017 úspešne reprezentovali svoje školy.