Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
04.04.2018 08:59

ISTROBOT 2018

Pozývame vás na 18. ročník medzinárodnej robotickej súťaže Istrobot, ktorú 14. apríla. bude hostiť Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Roboty budú súťažiť v šiestich kategóriách, v ktorých ich bude hodnotiť niekoľkočlenná porota zložená z odborníkov i zástupcov FEI STU.

V kategórii Stopár je cieľom zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná tmavým pruhom, na dráhe budú umiestnené rozličné prekážky.

Myš v bludisku je kategóriou, v ktorej je potrebné navrhnúť a zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho mobilného robota (myš), ktorý dokáže prejsť zadaným bludiskom do cieľa v čo najkratšom čase.

Tretia súťažná kategória nesie názov „V sklade kečupu". V nej majú roboty za úlohu v dueli preniesť na svoju stranu čo najviac plechoviek rajčinového pretlaku.

Na súťažiacich tento rok opäť čaká aj Voľná jazda, kde bude porota hodnotiť najmä zaujímavosť zostrojeného robota. Z vystavených robotov porota vyberie tie, ktoré budú mať šancu predviesť čo dokážu a prebojovať sa tak k výhre.

Predposlednou kategóriou je Lietajúca výzva, v ktorej musí zostrojený lietajúci stroj preniesť užitočnú záťaž dráhou pomedzi prekážky v čo najkratšom čase.

Behom robotov je zakončený zoznam súťažných kategórii, pričom je úloha vcelku jednoduchá – aby robot prešiel dráhou v čo najrýchlejšom čase. Robot však musí dráhou kráčať a nemôže mať viac ako 8 nôh.

Dopoludnie je venované prehliadke robotov a kategórii Voľná jazda. Ostatné kategórie prebehnú nasledovne:

  • 10:00 Kvalifikačné súťaže robotov
  • 12:00 Kategória Lietajúca výzva - finále
  • 14:00 Slávnostné otvorenie súťaže
  • 14:00 - 16:00 Finále jednotlivých kategórií
  • 16:30 Slávnostné odovzdávanie cien

Počas celého trvania podujatia bude možné navštíviť stánok spoločnosti MathWorks, Národné centrum robotiky ako aj ukážky lietajúcich dronov, 3D tlače a mobilnej robotiky. Všetky ďalšie informácie nájdete na istrobot.sk alebo na našom Facebooku.

 

Súvisiace články

19.10.2017 14:26

Slovenské univerzity sa pripájajú k vzdelávaciemu programu Butterfly Effect

BRATISLAVA - Osem vysokých škôl a univerzít z celého Slovenska sa zapojilo do programu Butterfly Effect. Cieľom je podporiť nápady mladých talentovaných ľudí, aby svoje projekty realizovali na Slovensku a neodchádzali do zahran...
24.01.2018 19:05

L. Žitňanská: Toľko poslancov ako dnes sme ešte vo väznici nemali

Madej: "Určite návštevy väzníc majú preventívny účinok a ja by som určite odporúčal pokračovať vo vzdelávaní mladých ľudí. Bolo by možno dobré, keby viac žiakov základných škôl navštevovalo väznice, pretože to má jednoznačne vý...
14.02.2019 08:40

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké š...