Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
04.04.2018 08:59

ISTROBOT 2018

Pozývame vás na 18. ročník medzinárodnej robotickej súťaže Istrobot, ktorú 14. apríla. bude hostiť Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Roboty budú súťažiť v šiestich kategóriách, v ktorých ich bude hodnotiť niekoľkočlenná porota zložená z odborníkov i zástupcov FEI STU.

V kategórii Stopár je cieľom zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná tmavým pruhom, na dráhe budú umiestnené rozličné prekážky.

Myš v bludisku je kategóriou, v ktorej je potrebné navrhnúť a zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho mobilného robota (myš), ktorý dokáže prejsť zadaným bludiskom do cieľa v čo najkratšom čase.

Tretia súťažná kategória nesie názov „V sklade kečupu". V nej majú roboty za úlohu v dueli preniesť na svoju stranu čo najviac plechoviek rajčinového pretlaku.

Na súťažiacich tento rok opäť čaká aj Voľná jazda, kde bude porota hodnotiť najmä zaujímavosť zostrojeného robota. Z vystavených robotov porota vyberie tie, ktoré budú mať šancu predviesť čo dokážu a prebojovať sa tak k výhre.

Predposlednou kategóriou je Lietajúca výzva, v ktorej musí zostrojený lietajúci stroj preniesť užitočnú záťaž dráhou pomedzi prekážky v čo najkratšom čase.

Behom robotov je zakončený zoznam súťažných kategórii, pričom je úloha vcelku jednoduchá – aby robot prešiel dráhou v čo najrýchlejšom čase. Robot však musí dráhou kráčať a nemôže mať viac ako 8 nôh.

Dopoludnie je venované prehliadke robotov a kategórii Voľná jazda. Ostatné kategórie prebehnú nasledovne:

  • 10:00 Kvalifikačné súťaže robotov
  • 12:00 Kategória Lietajúca výzva - finále
  • 14:00 Slávnostné otvorenie súťaže
  • 14:00 - 16:00 Finále jednotlivých kategórií
  • 16:30 Slávnostné odovzdávanie cien

Počas celého trvania podujatia bude možné navštíviť stánok spoločnosti MathWorks, Národné centrum robotiky ako aj ukážky lietajúcich dronov, 3D tlače a mobilnej robotiky. Všetky ďalšie informácie nájdete na istrobot.sk alebo na našom Facebooku.

 

Súvisiace články

27.09.2017 10:40

V ŠPÚ rokovali zástupcovia viacerých rezortov o príprave predmetu Branná výchova

Príprava obsahu a realizácie predmetu Branná výchova pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy bola hlavnou témou pracovného rokovania zástupcov z rezortov školstva, vnútra a obrany, Štátneho pedagogického ústavu, UNIZA ...
25.05.2018 09:41

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

Obec Štítnik vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.
06.10.2017 09:04

Stredoškoláci nazreli do sveta vrcholového manažmentu

Najaktívnejší študenti programov neziskovej organizácie JA Slovensko dnes v Bratislave nazreli do sveta vrcholového manažmentu. Túto príležitosť dostali za umiestnenie sa na popredných priečkach v celoslovenských súťažiach.