Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
19.10.2017 20:00

Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Po úspešnej vlaňajšej premiére ponúka Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svojim študentom opäť príležitosť stretnúť možných budúcich zamestnávateľov, a to priamo na akademickej pôde, kde práve študujú.

Podujatie s názvom Career Day na Filozofickej fakulte UPJŠ organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráci s Národným kariérnym centrom. Je určené najmä pre študentov magisterských študijných programov a tiež pre končiacich študentov bakalárskych študijných programov, ktorí sa priamo na fakultnej pôde môžu neformálne stretnúť a diskutovať (Table Talk diskusie pre študentov) – aj individuálne pri šálke kávy (Coffee Time pre študentov) – so zástupcami významných zamestnávateľov na Slovensku aj v zahraničí. Na minuloročnom premiérovom kariérnom dni sa zúčastnili aj špičkové medzinárodné firmy, ako napr. Accenture, Amazon, AT&T alebo T-Systems.

Študentom Filozofickej fakulty UPJŠ sa tak opäť ponúka jedinečná možnosť získať cenné informácie, ako a kde sa môžu uplatniť po skončení štúdia (ale aj počas neho) alebo o ponukách brigád, stáží či realizácii diplomových prác vo firmách. Vedenie FF UPJŠ vníma podujatie ako prejav mimoriadneho záujmu fakulty a univerzity o potreby praxe a zároveň ako významnú príležitosť pre študentov získať dôležité informácie a skúsenosti. Vlani túto možnosť využilo bezmála 500 študentov.

Carrer Day na Filozofickej fakulte UPJŠ sa uskutoční v stredu 25. októbra 2017 v čase od 9:00 do 11:00 v budove Minerva v areáli FF UPJŠ na Moyzesovej 9 v historickom centre mesta Košice.

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Súvisiace články

30.12.2017 10:41

BSK: Kraj ušetril 450.000 eur, idú ako odmeny do školstva a sociálnych služieb 

Bratislava – Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa podarilo v rozpočte kraja ušetriť 450.000 eur, predseda BSK Juraj Droba sa ich rozhodol prerozdeliť ako odmeny v rámci školstva a sociálnych služieb.
05.10.2017 07:00

Rezort školstva už má finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko

Takmer 260 stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko by sa mal stať východiskom pre pripravovanú reformu nášho vzdelávacieho systému od predškolských zariadení až po celoživotné vzdelávanie. Autorský kolektív doň zapracova...
13.12.2017 12:30

ŠKOLSTVO: Exminister Peter Plavčan vychováva budúcich učiteľov na Univerzite Komenského

BRATISLAVA - Bývalý minister školstva Peter Plavčan pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave. Podľa slov dekanky PdF UK v Bratislave Alice Vančovej je exminister rezortu školstva zamestnancom ...