Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.04.2018 10:05

Karloveské školy začnú so zápisom prvákov od piatka

Zápis detí do základných škôl v správe bratislavskej mestskej časti Karlova Ves pre školský rok 2018/2019 bude v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V piatok budú deti zapisovať od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pre svoje dieťa však môžu vybrať aj inú základnú školu. Zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu. Do prvého ročníka prijímajú dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši šesť rokov. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti aj psychológ.

Zákonní zástupcovia sú pri zápise dieťaťa do školy povinní predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Pred nástupom do prvého ročníka základnej školy by malo dieťa vedieť povedať svoje meno a adresu, na ktorej býva. Poznať by malo základné farby a tvary, narátať do päť a správne držať ceruzku alebo pero. Dieťa by tiež malo vedieť samostatne sa najesť, obliecť, zapnúť si gombíky i zaviazať šnúrky na topánkach. Zvládať tiež musí hygienické návyky a plynulo sa vyjadrovať.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sú Základná škola Karloveská 61, Základná škola A. Dubčeka, Majerníkova 62 a Spojená školaTilgnerova 14. Základnú školu Veternicová zrušili k 31. augustu 2016.

Súvisiace články

01.10.2017 17:39

Mesto rekonštruuje viaceré materské školy

Deti dvoch prešovských materských škôl sa už hrajú vo vylepšenom prostredí.
29.05.2018 08:44

Rodičia z Rohoviec budú v utorok bojovať za slovenské triedy na zastupiteľstve

Rodičia z Rohoviec v okrese Dunajská Streda a okolitých obcí budú v utorok bojovať za triedy s vyučovacím jazykom slovenským na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
05.10.2017 14:29

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave

Konferencia o vitálnej škole a slávnostné podujatie k výročiu vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). To bol program včerajšej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v T...