Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.04.2018 10:05

Karloveské školy začnú so zápisom prvákov od piatka

Zápis detí do základných škôl v správe bratislavskej mestskej časti Karlova Ves pre školský rok 2018/2019 bude v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V piatok budú deti zapisovať od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pre svoje dieťa však môžu vybrať aj inú základnú školu. Zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu. Do prvého ročníka prijímajú dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši šesť rokov. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti aj psychológ.

Zákonní zástupcovia sú pri zápise dieťaťa do školy povinní predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Pred nástupom do prvého ročníka základnej školy by malo dieťa vedieť povedať svoje meno a adresu, na ktorej býva. Poznať by malo základné farby a tvary, narátať do päť a správne držať ceruzku alebo pero. Dieťa by tiež malo vedieť samostatne sa najesť, obliecť, zapnúť si gombíky i zaviazať šnúrky na topánkach. Zvládať tiež musí hygienické návyky a plynulo sa vyjadrovať.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sú Základná škola Karloveská 61, Základná škola A. Dubčeka, Majerníkova 62 a Spojená školaTilgnerova 14. Základnú školu Veternicová zrušili k 31. augustu 2016.

Súvisiace články

16.05.2018 10:14

Inštitúcie vzdelávania dospelých odovzdali ministerke manifest o celoživotnom vzdelávaní v 21. storočí

Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR včera odovzdali ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí.
21.11.2019 10:43

Ministerka Martina Lubyová si na pôde ZŠ v Plaveckom Štvrtku pripomenula 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová navštívila dnes pri príležitosti Svetového dňa detí a 30. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Základnú školu v Plaveckom Štvrtku.
13.10.2017 06:30

Deti, hurá do čítania 3

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen od septembra 2017 až do januára 2018 prebieha séria podujatí z projektu Deti, hurá do čítania 3, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.