Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.04.2018 10:05

Karloveské školy začnú so zápisom prvákov od piatka

Zápis detí do základných škôl v správe bratislavskej mestskej časti Karlova Ves pre školský rok 2018/2019 bude v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V piatok budú deti zapisovať od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pre svoje dieťa však môžu vybrať aj inú základnú školu. Zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu. Do prvého ročníka prijímajú dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši šesť rokov. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti aj psychológ.

Zákonní zástupcovia sú pri zápise dieťaťa do školy povinní predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Pred nástupom do prvého ročníka základnej školy by malo dieťa vedieť povedať svoje meno a adresu, na ktorej býva. Poznať by malo základné farby a tvary, narátať do päť a správne držať ceruzku alebo pero. Dieťa by tiež malo vedieť samostatne sa najesť, obliecť, zapnúť si gombíky i zaviazať šnúrky na topánkach. Zvládať tiež musí hygienické návyky a plynulo sa vyjadrovať.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sú Základná škola Karloveská 61, Základná škola A. Dubčeka, Majerníkova 62 a Spojená školaTilgnerova 14. Základnú školu Veternicová zrušili k 31. augustu 2016.

Súvisiace články

29.10.2017 06:35

Katarína Gillerová a jej Kroky v daždi

Najnovší príbeh obľúbenej slovenskej autorky Kroky v daždi. Príbeh nerozvážnosti, ktorej sme sa v mladosti dopustili mnohí. V úvode sa prenesieme do roku 1979, do obdobia socializmu, keď sme nakupovali v Tuzexe, šili sme podľa ...
20.05.2019 09:16

Začali sa ústne maturity

V pondelok 20. mája 2019 sa na stredných školách začínajú ústne maturity. Konať sa budú až do 7. júna 2019. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43 000 maturantov na viac ako 700 stredných školách.
02.12.2017 18:04

V Lazanoch vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur

Lazany - V Lazanoch (okres Prievidza) vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur. Športovisko, na ktoré tamojšia základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) čakala 55 rokov, jej v piatok slávnostne odovzdali do užívania.