Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.03.2018 09:55

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na podmienky, ktoré slovenský vzdelávací systém dokáže deťom a žiakom s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť. Návšteva komisára Rady Európy nadväzuje na jeho správu z roku 2015 a mala za cieľ informovať sa o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti.

Štátny tajomník Peter Krajňák priblížil súčasný stav v oblasti diagnostiky detí zaraďovaných do špeciálnych škôl, nultých ročníkov na základných školách, ako aj o plánoch na zavedenie povinnej školskej dochádzky už pre 5-ročné deti v materských školách, čo by zlepšilo pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnú školu.

„Stretnutie sa viedlo v konštruktívnom duchu a pána komisára sme ubezpečili, že rezort školstva v tomto volebnom období vyvíja maximálne úsilie pre zlepšenie situácie detí zo sociálne slabších rodín," uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.

Zástupcovia Rady Európy dostali informáciu aj o stave plnenia ďalších úloh v oblasti vzdelávania deti zo sociálne slabšieho prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré si ministerstvo školstva stanovilo na roky 2016 – 2020.

Komisár Nils Muižnieks sa taktiež zaujímal o riešenie medializovaného prípadu základnej školy v obci Šarišské Michaľany (okr. Sabinov).

Zdroj: minedu

Súvisiace články

20.11.2018 17:12

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferenc...

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať ...
01.12.2017 08:30

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša na základné školy tému udržateľnosti

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednouchá, naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a ...
19.09.2017 09:36

ORGANIZÁTOROV VEDECKÉHO VEĽTRHU TEŠÍ ZVYŠUJÚCI SA ZÁUJEM O VEDU

Bratislava – Dňa 14. septembra 2017, sa na námestí NC Eurovea v Bratislave konal 2. ročník Vedeckého veľtrhu. Organizátori a vystavovatelia sa tešili nielen z vysokej návštevnosti, ale aj záujmu ľudí o vedu, bez ohľadu na ich vek.