Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.03.2018 09:55

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na podmienky, ktoré slovenský vzdelávací systém dokáže deťom a žiakom s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť. Návšteva komisára Rady Európy nadväzuje na jeho správu z roku 2015 a mala za cieľ informovať sa o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti.

Štátny tajomník Peter Krajňák priblížil súčasný stav v oblasti diagnostiky detí zaraďovaných do špeciálnych škôl, nultých ročníkov na základných školách, ako aj o plánoch na zavedenie povinnej školskej dochádzky už pre 5-ročné deti v materských školách, čo by zlepšilo pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnú školu.

„Stretnutie sa viedlo v konštruktívnom duchu a pána komisára sme ubezpečili, že rezort školstva v tomto volebnom období vyvíja maximálne úsilie pre zlepšenie situácie detí zo sociálne slabších rodín," uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.

Zástupcovia Rady Európy dostali informáciu aj o stave plnenia ďalších úloh v oblasti vzdelávania deti zo sociálne slabšieho prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré si ministerstvo školstva stanovilo na roky 2016 – 2020.

Komisár Nils Muižnieks sa taktiež zaujímal o riešenie medializovaného prípadu základnej školy v obci Šarišské Michaľany (okr. Sabinov).

Zdroj: minedu

Súvisiace články

18.09.2018 18:32

Na ministerstvo školstva zavítal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Laureáta Nobelovej ceny za fyziku a jedného z najvýznamnejších japonských vedcov a výnálezcov v oblasti polovodičových technológií prof. Hiroshiho Amana prijala dnes na pôde rezortu školstva štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová
18.05.2017 08:43

Deviataci v základných školách budú mať viac hodín dejepisu

BRATISLAVA - Žiaci 9. ročníkov základných škôl budú mať od školského roka 2017/2018 každý týždeň o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, ktoré schválilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu pr...
04.10.2017 13:41

Ministerka školstva sa stretla s riaditeľom ŠPÚ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s praco...