Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2019 10:27

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium infomatiky a IKT.

V dňoch 17. - 19. októbra 2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB), zástupcov IT Asociáce Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.

„Ná konferencii sme sa zamerali nielen na inováciu výučby existujúcich predmetov v rámci Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom 898 inovatívnych metodík, ale aj na desať nových predmetov, ktoré boli vytvorené pre triedy so zameraním na informatiku a motiváciu žiakov študovať na vysokých školách informatiku a IKT," hovorí Dušan Šveda z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, gestor IT Akadémie.

Rokovanie konferencie sa nieslo v duchu fascinujme naše deti objavovaním.

„Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myselnia," zdôraznil Jozef Sekerák, jeden z odborných garantov aktivít projektu. V panelovej diskusii prezentovali zástupcovia IT sektora požiadavky na IT zručnosti absolventov škôl. „Ak vzdelávací systém nebude pružne reagovať na digitálnu transformáciu a potreby IT sektora, Slovensku hrozí výrazné zaostávanie za členskými krajinami EÚ. Výstupy z projektu IT Akadémia idú správnym smerom, potrebné je zamerať sa na ich udržateľnosť," uviedol Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley,

Program konferencie bol bohatý. Učitelia mali možnosť v predmetových skupinách podeliť sa so skúsenostiami pri využívaní inovatívných metodík, diskutovať s tvorcami predmetov Internet vecí, Infomatika v prírodných vedách a matematike a ďalších inormatických predmetov. Mnohé inovatívne prvky a nástroje, zamerané napríklad na kybernetickú bezpečnosť, virtuálnu realitu, si mohli priamo vyskúšať.

„Veľmi sa mi páčilo, že nám informácie neboli len prezentované, ale sme si mnoho metodík mohli aj vyskúšať a niektoré sme aj držali v rukách - v podobe pracovného listu a aspoň niektoré zaujímavé úlohy sme realizovali ako žiaci. Vcelku hodnotím všetko pozitívne a idem postupne získané informácie, inšpirácie a novinky zapracovať do môjho vyučovania," zhodnotila Mária Vavrová, zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov v Košiciach. „Na tých častiach čo som sa zúčastnil, z tých ľudí sršalo nadšenie. Bolo by potrebné, aby takíto motivátori odprezentovali svoje skúsenosti na každej škole a všetkým učiteľom,"ocenil pracovnú atmosféru konferencie Martin Gabauer, zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. A ako dodala Andrea Zemanová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne: „Konferencie v podobnom duchu by sa mali pre učiteľov konať pravidelne."

Závery odkazy z konferencie sú uvedené na web stránke www.itakademia.sk.

V rámci národného projektu sú plánované ešte dve takéto konferencie – v apríli 2020 pre učiteľov ZŠ a v septembri 2021 znovu pre učiteľov SŠ.

Súvisiace články

02.03.2018 10:00

Hravý Starý zámok

Slovenské banské múzeum Vás srdečne pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok
27.11.2017 09:37

S. BELÁ: Prístavba telocvične vyrieši problém s chýbajúcimi šatňami i sprchami

POPRAD – Mesto Spišská Belá sa pustilo do budovania prístavby telocvične Základnej školy M. R. Štefánika. Vyriešiť chce takto chýbajúce potrebné štandardné zázemie, keďže telocvičňa nemá šatne pre žiakov, ani sprchy. Tento sta...
28.05.2018 08:49

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).