Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2019 10:44

Koniec papierovým potvrdeniam o návšteve školy

Od 1. septembra 2019 do platnosti vstúpili ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Uvedená legislatíva sa týka primárne tzv. potvrdení o návšteve školy, teda získavania informácie o štatúte žiaka a študenta. Orgány verejnej moci (OVM) sú tak pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tieto údaje si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú aj centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ako aj centrálny register študentov vysokých škôl. Rezort školstva získava údaje o žiakoch prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS), ktorý od 15. septembra 2019 zbieral informácie o žiakoch prostredníctvom škôl. Z celkového počtu škôl, ktorých je 6 897, odoslalo údaje 6 893 škôl (t. j. 99,9 % škôl). Zabezpečenie údajov od zvyšných škôl rieši rezort školstva osobne.

Tento rok neboli žiadne väčšie problémy, zber prebehol v poriadku a momentálne sa spracovávajú údaje pre potreby štatistík, ktoré budú dostupné v novembri 2019.

Dáta poskytuje ministerstvo školstva informačnému systému verejnej správy OverSi, ktorý je v gescii Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Prístup do systému OverSi je k dispozícii všetkým orgánom verejnej moci.

V prípade poskytovania tzv. potvrdení o návšteve školy ide o Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v tomto prípade nemusia poberatelia prídavkov na dieťa - rodičia alebo iné oprávnené osoby - doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy na úrady práce, prídavky na dieťa sú vyplácané automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom), Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zdravotné poistenie, Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré potvrdenie o návšteve školy využíva napríklad pri overovaní dane za odpad. Od 1. decembra pribudne aj Finančná správa, kde je potvrdenie o návšteve školy potrebné na účely vyplatenia daňového bonusu na vyživované dieťa.

Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom nemôže získať údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V takýchto prípadoch bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce. Všetky požadované informácie sú uvedené na webovej stránke https://stopbyrokracii.sk.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.02.2018 22:40

V dejinách slovenského jazyka zaujal Ľudovít Štúr nenahraditeľné miesto

Národný buditeľ, vodca národného a sociálneho pohybu v rokoch 1848-1849, zakladateľ a redaktor Slovenských národných novín a Orla tatranského, básnik, filozof, publicista, historik, pedagóg a politik Ľudovít Štúr bol vedúcou os...
10.11.2017 08:30

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s vedúcou pedagogičkou Monikou Melišovou. Za odmenu ...
22.02.2019 09:03

Nominácie do súťaže Vedec roka 2018

Už v poradí 22. ročník súťaže Vedec roka organizuje v tomto roku centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.