Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.11.2018 17:12

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.

Učitelia základných škôl majú príležitosť odborne diskutovať a zdieľať svoje skúseností. Na pripravovanej konferencii sa dozvedia bližšie informácie o inovácii výučby napríklad informatiky na I. a II. stupni ZŠ, ale aj Matematiky, Fyziky, Chémie či Biológie a ďalších. Zoznámia sa s novými metodikami v jednotlivých predmetoch, ktoré budú doplnené o fakty týkajúce sa ich overovania v praxi či hodnotenia. Doplnia ich príklady z praxe od samotných učiteľov, ktorí sa do projektu zapojili. 
Rovnako prax ukážu učiteľom priebežné výsledky testu bádateľských spôsobilostí a testu úrovne informatického myslenia žiakov základných škôl.  

Národný projekt ponúka vzdelávacie aktivity i pre učiteľov. Do kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ sa v 28 akreditovaných programoch zapojilo doteraz 713 účastníkov. Ako vzdelávanie prebieha, a aké sú  výstupy absolventov Aktualizačného vzdelávania učiteľov zameraného na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti sa učitelia dozvedia priamo na podujatí.   

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie chce napomôcť naplniť potreby a očakávania IT priemyslu na Slovensku. Ten, ako hlavnú prekážku rastu, identifikoval nedostatok kvalifikovaných IT špecialistov. Situácia sa týka rovnako súčasnosti, tak i nadchádzajúcich rokov. Aktuálne požiadavky IKT priemyslu hovoria o troch až päť tisíc  špecialistoch na doplnenie chýbajúceho počtu. V nasledujúcich piatich - desiatich rokoch bude potrebných tisíc až dve tisíc informatikov ročne. 
Aktuálne je do projektu, formou uzavretých zmlúv o spolupráci, zapojených  210 základných škôl takzvaných  „IT Akadémia partnerov." Najväčší počet zapojených škôl je v Košickom kraji, najmenší aktuálne v Trnavskom kraji. 

Konferencia pre učiteľov základných škôl sa uskutoční 29.  novembra - 1. decembra 2018 vo Vysokých Tatrách. Podujatie sa koná v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  Účasť na konferencii je bezplatná. Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť prihlasovací formulár. 

Podrobnejšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

Súvisiace články

10.11.2017 12:30

Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý je jedným z kľúčov...
01.03.2018 19:43

Čerpanie eurofondov v školstve je pomalšie, ako sa čakalo, tvrdí Ľ. Petrák

Čerpanie eurofondov v školstve je pomalšie, ako sa očakávalo na začiatku programového obdobia v roku 2014, myslí si to predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD).