Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.11.2018 17:12

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.

Učitelia základných škôl majú príležitosť odborne diskutovať a zdieľať svoje skúseností. Na pripravovanej konferencii sa dozvedia bližšie informácie o inovácii výučby napríklad informatiky na I. a II. stupni ZŠ, ale aj Matematiky, Fyziky, Chémie či Biológie a ďalších. Zoznámia sa s novými metodikami v jednotlivých predmetoch, ktoré budú doplnené o fakty týkajúce sa ich overovania v praxi či hodnotenia. Doplnia ich príklady z praxe od samotných učiteľov, ktorí sa do projektu zapojili. 
Rovnako prax ukážu učiteľom priebežné výsledky testu bádateľských spôsobilostí a testu úrovne informatického myslenia žiakov základných škôl.  

Národný projekt ponúka vzdelávacie aktivity i pre učiteľov. Do kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ sa v 28 akreditovaných programoch zapojilo doteraz 713 účastníkov. Ako vzdelávanie prebieha, a aké sú  výstupy absolventov Aktualizačného vzdelávania učiteľov zameraného na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti sa učitelia dozvedia priamo na podujatí.   

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie chce napomôcť naplniť potreby a očakávania IT priemyslu na Slovensku. Ten, ako hlavnú prekážku rastu, identifikoval nedostatok kvalifikovaných IT špecialistov. Situácia sa týka rovnako súčasnosti, tak i nadchádzajúcich rokov. Aktuálne požiadavky IKT priemyslu hovoria o troch až päť tisíc  špecialistoch na doplnenie chýbajúceho počtu. V nasledujúcich piatich - desiatich rokoch bude potrebných tisíc až dve tisíc informatikov ročne. 
Aktuálne je do projektu, formou uzavretých zmlúv o spolupráci, zapojených  210 základných škôl takzvaných  „IT Akadémia partnerov." Najväčší počet zapojených škôl je v Košickom kraji, najmenší aktuálne v Trnavskom kraji. 

Konferencia pre učiteľov základných škôl sa uskutoční 29.  novembra - 1. decembra 2018 vo Vysokých Tatrách. Podujatie sa koná v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  Účasť na konferencii je bezplatná. Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť prihlasovací formulár. 

Podrobnejšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

Súvisiace články

11.09.2017 09:32

Deti budú v rámci medzinárodnej súťaže FLL riešiť aj problémy s dostatkom pitnej vody

Pitná voda – artikel, ktorého nedostatok spôsobuje nielen chudobu, ale zapríčiňuje aj množstvo chorôb. Celosvetový problém s vodou sa premietol do hlavnej myšlienky tohtoročnej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Jej témou je Hydro...
25.04.2018 10:49

Rozhodovanie o prijatí dieťaťa do verejnej škôlky má podliehať Správnemu poriadku, tvrdia opoziční poslanci

O tom, ktoré deti budú prijaté a ktoré nie,teraz rozhoduje riaditeľ alebo riaditeľka materskej školy
17.01.2018 19:49

Rezort školstva chce zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá. Uviedla to šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Kresťanskí demokrati ju žiadajú o zachovanie princípu rovnop...