Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.06.2017 08:49

Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. Pripomína pritom, že školy ju vyučujú ako povinnú prierezovú tému, teda ako súčasť viacerých vzdelávacích oblastí. Rezort tiež dodáva, že súčasťou reformného dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je zámer vytvoriť vo vzdelávacích programoch väčší časový priestor na prierezové témy. Odporúčania v tomto smere tak bude formulovať momentálne dokončovaný reformný dokument. Rezort tak pre agentúru SITA zareagoval na apel prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vo svojej Správe o stave republiky v súvislosti s extrémizmom uviedol, že je nevyhnutné, aby ministerstvo školstva čím skôr predstúpilo aspoň s návrhom na okamžité posilnenie mediálnej výchovy vo všetkých školách. Pre agentúru SITA poskytla stanovisko hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová.

Ilustračná foto - zdroj : MŠVVaŠ SR

Rezort školstva pripomína, že školy môžu v súčasnosti uskutočňovať mediálnu výchovu formou projektu, kurzu, seminára, prípadne iných školských aktivít. Okrem toho mediálna výchova môže mať aj formu samostatného voliteľného predmetu v rámci disponibilných hodín školy. Nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do systému výchovy a vzdelávania vyplynula podľa rezortu zo skutočnosti, že médiá sa v čoraz väčšej miere stávajú silným socializačným a výchovno-vzdelávacím prostriedkom. Práve z toho dôvodu zaradili mediálnu výchovu do prierezových tém v rámci štátneho vzdelávacieho programu a jej hlavným cieľom je osvojenie schopnosti žiaka zaobchádzať s médiami. Mediálna výchova ako prierezová téma má viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta", zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty. Zameriava sa pritom na to, aby si žiaci vedeli vytvoriť vlastný názor na základe prijímaných informácií a kriticky posudzovať, analyzovať a hodnotiť mediálne šírené informácie.

Ministerstvo tiež uvádza, že Štátny pedagogický ústav uskutočnil dotazníkový prieskum v základných školách s názvom „Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova". Zameraný bol na analýzu podmienok, ktoré by umožnili učiteľom efektívnejšie uplatňovať mediálnu výchovu vo vyučovaní. "Na základe výsledkov tohto prieskumu možno usúdiť, že pedagógovia v základných školách uplatňujú mediálnu výchovu v rámci širokého spektra vyučovacích predmetov, najčastejšie prierezovo," uvádza ministerstvo školstva. Rezort tiež pripomína, že učitelia majú v rámci kontinuálneho vzdelávania ponuku na viacero vzdelávacích programov Metodicko-pedagogického centra v oblasti mediálnej výchovy. Aj takéto vzdelávacie aktivity pre učiteľov majú podľa ministerstva postupne zvyšovať kvalitu vzdelávania v oblasti mediálnej výchovy u žiakov.

Prezident SR Andrej Kiska v stredu pred poslancami NR SR v Správe o stave republiky uviedol, že máme dosť varovných signálov z celého Slovenska, že generácia mladých ľudí na stredných školách je jedným z najzraniteľnejších terčov extrémistov. Kiska dodal, že je nevyhnutné, aby ministerstvo školstva čím skôr predstúpilo aspoň s návrhom na okamžité posilnenie mediálnej výchovy vo všetkých školách tak, aby mladí ľudia získali základné zručnosti pri práci s informáciami, schopnosť orientovať sa v médiách, vyhodnocovať zdroje a odhaľovať falošné správy, ktorým sú na sociálnych sieťach denne vystavení.

 

SITA

Súvisiace články

04.04.2018 12:36

V základných školách sa začínajú zápisy zhruba pre 62.000 prvákov

V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Budú sa konať v priebehu celého apríla a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Podľa odhadov, na ...
23.11.2018 12:28

Spoločnosť Nestlé podporuje ekologické projekty na školách

V stredu, 21. novembra 2018, už po 16. krát za sebou predstavitelia spoločnosti Nestlé spolu s mestom Prievidza podpísali zmluvu o spolupráci v rámci projektu Ekorok. Projekt s ekologickou tematikou je určený pre žiakov maters...
05.10.2017 17:18

Do materských škôl v Dúbravke chodia čítať rozprvávky seniori

V rámci októbra Mesiaca úcty k starším prichádza mestská časť Bratislava-Dúbravka s novou aktivitou -  s medzigeneračným projektom pod názvom „Do rozprávky“.