Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
21.11.2019 10:43

Ministerka Martina Lubyová si na pôde ZŠ v Plaveckom Štvrtku pripomenula 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová navštívila dnes pri príležitosti Svetového dňa detí a 30. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Základnú školu v Plaveckom Štvrtku.

 Na stretnutí si prijatie dohovoru pripomenuli podpisom jeho inovovanej verzie pre deti 21. storočia symbolicky v modrej farbe UNICEF-u ministerka Martina Lubyová s výkonnou riaditeľkou Slovenskej nadácie pre UNICEF Máriou Sliackou a riaditeľkou školy Marianou Korbelovou. Spolu so žiakmi 1. a 3. ročníka ZŠ hovorili s ministerkou o svojich snoch a predstavách do budúcnosti.

 

 

 

„Jedným zo základných práv dieťaťa je, aby boli informované a aby sa mohli zúčastňovať procesov, kde sa rozhoduje o ich budúcnosti. Práve preto sme sa dnes prítomných detí pýtali na ich sny," uviedla ministerka školstva. Podstatné podľa nej je, aby sa tieto sny žiakov splnili a aby im spoločnosť umožnila dosiahnuť ich ciele.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku sa vďaka uvoľneniu výučby nemeckého jazyka stala od školského roku 2019/2020 inkluzívnou školou. Okrem detí z rómskych marginalizovaných komunít začali školu navštevovať aj deti z majoritného obyvateľstva z okolitých základných škôl, ktoré v súčasnosti predstavujú už približne 30 percent žiakov.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.03.2018 18:57

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zakt...
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
06.10.2017 09:41

Dvojdňové podujatie na podporu štúdia dopravy začína dnes v Bratislave

Dvojdňové spoločné podujatie ministerstva dopravy a výstavby, železničných spoločností, univerzít a stredných odborných škôl, na ktorom sa bude prezentovať stredné odborné vzdelávanie v oblasti dopravy, sa začína dnes v Bratisl...