Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
18.04.2017 07:15

Ministerstvo podporí projekty protidrogovej prevencie

ŠKOLSTVO: Ministerstvo podporí projekty protidrogovej prevencie


BRATISLAVA 17. apríla (SITA) – Ministerstvo školstva podporí rozvojové projekty zamerané na oblasť protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenil rezort 32-tisíc 13eur. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor ministerstva školstva.
Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívania omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu. O peniaze na rozvojové projekty sa môžu uchádzať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá, pričom žiadosti za nich predkladá okresný úrad v sídle kraja ako ich zriaďovateľ.
Žiadosť s charakteristikou projektu a analýzou finančného zabezpečenia projektu pošle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie odboru školstva na okresnom úrade v sídle kraja do 10. mája. Maximálna výška príspevku je 5 000 eur pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, respektíve 3 000 eur pre projekty s miestnou či regionálnou pôsobnosťou. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií je päť percent z celkových nákladov na rozvojový projekt.

SITA

Súvisiace články

03.09.2018 08:52

Brány škôl sa opäť otvárajú, do lavíc zasadne celkovo 684.000 žiakov

Brány základných a stredných škôl sa po letných prázdninách v pondelok opäť otvárajú. Pre 684.000 žiakov základných a stredných škôl sa začína školský rok 2018/2019. Do školských lavíc zasadne aj približne 56.700 prváčikov.
19.09.2019 12:27

Začal sa zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému

Od nedele 15. septembra 2019 môžu školy zadávať do Rezortného informačného systému (RIS) štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch. Ide už o druhý rok tohto zberu, ktorý sa realizuje elektronickou formou. Pre školy prináša zn...
17.04.2018 10:14

Slovenská pedagogická knižnica organizuje medzinárodnú konferenciu

Charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať praxou overené dobré skúsenosti a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti je cieľom 12. m...