Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.05.2017 10:00

Ministerstvo vnútra otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Bratislava - Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí s potenciálom, a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole.

"Práve táto skupina mladých, po zvýšení vekovej hranice prijatia od 21 rokov, nemá možnosť vstúpiť do služieb polície. Potrebovali sme však získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov. Pomaturitným štúdiom vytvárame priestor na ich dôkladnejšiu prípravu a profesionálne formovanie," uviedla Silvia Keratová z rezortu vnútra. Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92 percent.

"Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť," dodala Keratová. Štúdium otvoria od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči získajú komplexnú, teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti.

Študenti nebudú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.

Informácie študenti získajú na školách. Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom" a na stránke www.minv.sk/?pz-pomaturitne-studium, kde záujemcovia nájdu kontaktný formulár. "Po jeho vyplnení bude uchádzačovi na e-mail zaslané tlačivo prihlášky a všetky potrebné informácie," dodala Keratová. Prihlášku je potrebné poslať poštou do 31. júla.

 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

02.10.2017 10:42

Štartuje siedmy ročník kurzu o zdravom životnom štýle "HRAVO ŽI ZDRAVO"...

Ideme do toho opäť spolu s olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov v Rio de Janeiro Matejom Tóthom. Už siedmykrát budeme po celom Slovensku učiť deti zdravému životnému štýlu. Internetový kurz „Hravo ži zdravo“ začína už ...
26.06.2019 12:32

Mládež bola témou svetovej konferencie v Lisabone

Po dlhých 21 rokoch sa konala Svetová konferencia ministrov zodpovedných za mládež. Významné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 21. až 23. júna 2019 v portugalskom Lisabone súčasne aj s Mládežnícky fórom. Na konferencii sa zúčast...
20.09.2018 21:43

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, je zameraný na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a...