Späť na zoznam
Z domova
Autor: Alžbeta Jánošíková
12.10.2020 12:49

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Hlas slovenských mládežníckych delegátov zaznel na Valnom zhromaždení OSN. Začiatkom tohto týždňa bol totiž v rámci zasadnutia Sociálneho, humanitárneho a kultúrneho výboru Valného zhromaždenia OSN premietnutý príhovor mládežníckych delegátov Slovenska pri OSN Nikoly Sekerešovej a Šimona Babjaka.

Vo svojom prejave mládežnícka delegátka Nikola Sekerešová zdôraznila potrebu vytvorenia online platformy pomocou OSN, ktorá by každému umožnila zdieľať zaujímavé nápady a taktiež sa osobne zapojiť konkrétnymi skutkami do rôznych užitočných projektov. „Motivujme mladých ľudí, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a urobili niečo pre svoju budúcnosť," prihovorila sa im Nikola Sekerešova.

Šimon Babjak vo svojom prejave vyzdvihol obrovský potenciál, ktorý máme, aby sme pomohli ľuďom v núdzi. Zároveň povzbudil mladých ľudí, aby súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19 vnímali ako príležitosť konať. „Pomôcť starším ľuďom s nákupmi, pomôcť miestnym úradom distribuovať dezinfekčné prostriedky alebo vytvárať národné platformy pre mobilizáciu dobrovoľníkov. Máme príležitosť urobiť potrebné zmeny. Tak ich využime," zdôraznil.

Celý prejav mládežníckych delegátov si môžete pozrieť TU.

Pozícia mládežníckych delegátov SR pri OSN bola obnovená v roku 2018. Jej cieľom je posilniť a zvýšiť množstvo príležitostí pre participáciu šikovných mladých ľudí na verejnom dianí a rozhodovacích procesoch medzinárodnej úrovne. Na Slovensku tento mandát trvá jeden rok, počas ktorého by mali mládežnícki delegáti zvyšovať povedomie o OSN, Agende 2030 a oblastiach, ktoré si určili ako prioritné v rámci svojho mandátu.

Program mládežníckych delegátov SR pri OSN zastrešuje AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácii o tejto pozícii sa dočítate TU.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: minedu.sk

Súvisiace články

03.10.2017 09:35

Na podujatí Falling Walls Lab Slovakia prezentovali svoje projekty mladí výskumníci

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej slávnostne otvorili v piatok 29. septembra 2017 v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratis...
10.01.2020 11:11

Výsledky Testovania 5 si už môžu rodičia pozrieť v internetovej žiackej knižke

Od 19. decembra 2019 využívajú základné školy na sprístupnenie výsledkov celoslovenského Testovania 5 2019 novú službu v internetovej žiackej knižke. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s posky...