Späť na zoznam
Z domova
Autor: Veronika Trojáková
10.04.2018 09:53

Mladí Rómovia sformulovali predstavy o svojej budúcnosti v SR

Povinnú a bezplatnú predškolskú výchovu pre všetkých, ale aj bezplatné školské autobusy pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj to sú žiadosti, ktoré v rámci jednotnej deklarácie sformulovali mladí rómski lídri na minulotýždňovom Kongrese mladých Rómov v Bratislave.

Deklarácia, ktorá bola vyvrcholením diskusie a debát pracovných skupín na kongrese obsahuje 11 žiadostí. Vychádzajú zo súčasnej situácie, ktorá sa dotýka života rómskej menšiny na Slovensku a jej vnímania mladými Rómami.

Tí v deklarácii upozorňujú na pretrvávajúcu diskrimináciu Rómov, konzervovanie stereotypov a prevažujúci negatívny pohľad na Rómov. Zároveň na zlé podmienky v predškolskej a školskej výchove i na deficit možností uplatniť sa na pracovnom trhu vzhľadom na absenciu vzdelania. Tiež ich trápi nedostatočné povedomie samotných Rómov o vlastnej histórii, tradíciách a kultúre.

Okrem žiadostí týkajúcich sa vzdelávania mladí Rómovia vyzývajú aj na zvyšovanie povedomia národnostných menšín v rámci občianskej náuky a zodpovednosti. "Vyzývame Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby v zmluvách o dotáciách zahrnul podmienku povinnej prezentácie výsledkov podporených aktivít v médiách," znie ďalšia žiadosť.

V prijatej deklarácii vyzývajú aj divadlo Romathan, konzervatóriá a umelecké školy, aby začali úzku spoluprácu a posilnili aktivity smerujúce k obsadzovaniu mladých rómskych talentov a vytvoreniu vhodných podmienok na ich umelecký rozvoj.

Splnomocnenec SR pre rómske komunity Ábel Ravasz je presvedčený, že výsledok kongresu a prijatá deklarácia svedčia o tom, že nie je potrebné vymýšľať nové reformy a plány, kým nie sú vypočuté hlasy samotných Rómov. Odporúča všetkým kompetentným, aby si materiál prečítali. "Sú tu veľmi dobré návrhy na konkrétne opatrenia. Ak zapojíme týchto mladých do procesov, som si istý, že to bude mať zásadný pozitívny vplyv na celý proces integrácie," hovorí Ravasz.

Kongres mladých Rómov sa konal v dňoch 5. a 6. apríla v Bratislave. Na kongrese sa stretlo viac ako 40 mladých Rómov zastupujúcich regióny celého Slovenska. Výsledkom kongresu je prvá spoločná deklarácia mladých Rómov.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

23.02.2018 17:40

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa januári a februári 2018 konali prvé stretnutia neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl
22.12.2017 08:45

Školstvo: Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. výročie svojho vzniku

Bratislava/Vígľaš – Slovenská rektorská konferencia (SRK), ktorá združuje rektorov a rektorky vysokých škôl, si pripomína 25. výročie svojho založenia.
08.06.2017 08:44

And Otakar goes to..... Barbora Peuch

Uvedomila som si, že k vysnívanej práci potrebujem vzdelanie. A nielen jedno...