Späť na zoznam
Z domova
Autor: Veronika Trojáková
10.04.2018 09:53

Mladí Rómovia sformulovali predstavy o svojej budúcnosti v SR

Povinnú a bezplatnú predškolskú výchovu pre všetkých, ale aj bezplatné školské autobusy pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj to sú žiadosti, ktoré v rámci jednotnej deklarácie sformulovali mladí rómski lídri na minulotýždňovom Kongrese mladých Rómov v Bratislave.

Deklarácia, ktorá bola vyvrcholením diskusie a debát pracovných skupín na kongrese obsahuje 11 žiadostí. Vychádzajú zo súčasnej situácie, ktorá sa dotýka života rómskej menšiny na Slovensku a jej vnímania mladými Rómami.

Tí v deklarácii upozorňujú na pretrvávajúcu diskrimináciu Rómov, konzervovanie stereotypov a prevažujúci negatívny pohľad na Rómov. Zároveň na zlé podmienky v predškolskej a školskej výchove i na deficit možností uplatniť sa na pracovnom trhu vzhľadom na absenciu vzdelania. Tiež ich trápi nedostatočné povedomie samotných Rómov o vlastnej histórii, tradíciách a kultúre.

Okrem žiadostí týkajúcich sa vzdelávania mladí Rómovia vyzývajú aj na zvyšovanie povedomia národnostných menšín v rámci občianskej náuky a zodpovednosti. "Vyzývame Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby v zmluvách o dotáciách zahrnul podmienku povinnej prezentácie výsledkov podporených aktivít v médiách," znie ďalšia žiadosť.

V prijatej deklarácii vyzývajú aj divadlo Romathan, konzervatóriá a umelecké školy, aby začali úzku spoluprácu a posilnili aktivity smerujúce k obsadzovaniu mladých rómskych talentov a vytvoreniu vhodných podmienok na ich umelecký rozvoj.

Splnomocnenec SR pre rómske komunity Ábel Ravasz je presvedčený, že výsledok kongresu a prijatá deklarácia svedčia o tom, že nie je potrebné vymýšľať nové reformy a plány, kým nie sú vypočuté hlasy samotných Rómov. Odporúča všetkým kompetentným, aby si materiál prečítali. "Sú tu veľmi dobré návrhy na konkrétne opatrenia. Ak zapojíme týchto mladých do procesov, som si istý, že to bude mať zásadný pozitívny vplyv na celý proces integrácie," hovorí Ravasz.

Kongres mladých Rómov sa konal v dňoch 5. a 6. apríla v Bratislave. Na kongrese sa stretlo viac ako 40 mladých Rómov zastupujúcich regióny celého Slovenska. Výsledkom kongresu je prvá spoločná deklarácia mladých Rómov.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

11.10.2017 16:30

B.BYSTRICA: Odborníci hovorili o technickom vzdelávaní

Banská Bystrica - Najnovším výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, ale i riešeniam rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku i v zahraničí bola veno...
11.12.2017 08:30

ŠKODA pomáha Teach for Slovakia: Vyše 170 000 kilometrov pre lepšie vzdelanie

Prestížny program Teach for Slovakia, ktorého cieľom je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku, vstúpil do štvrtého roku svojho pôsobenia. Poslanie projektu napĺňa už 50 budúcich lídrov. Projekt od roku 2015 podporuje aj spolo...
07.12.2017 12:30

UMENIE: Cenu Fondu výtvarných umení získala maliarka Ivica Krošláková

BRATISLAVA - Maliarka Ivica Krošláková sa stala nositeľkou Ceny Fondu výtvarných umení (FVU) za rok 2017. Jedna z najvýznamnejších slovenských predstaviteľov informelu, teda umenia založeného na improvizačných technikách, ktor...