Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
10.10.2017 09:45

Mladí vedci Vyšehradského regiónu prezentovali témy z oblasti biomedicíny

Predstavitelia akadémií vied Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa v uplynulých dňoch stretli vo Varšave na pravidelnom fóre, ktoré každoročne organizuje vybraná krajina Vyšehradského regiónu. Možnosť vystúpiť pred predsedami akadémií majú každoročne aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí prezentujú výsledky svojho výskumného projektu a následne odpovedajú na otázky odborníkov. Slovenskú akadémiu vied zastupoval na stretnutí vo Varšave v dňoch 26 – 27. septembra MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD., z Neuroimunologického ústavu SAV. Tomáš sa venuje výskumu Alzheimerovej choroby.

„Všetko speje k tomu, že sa raz Alzheimerova choroba bude dať liečiť. My sa snažíme odhaliť mechanizmus vzniku ochorenia, čo by otvorilo nové možnosti terapie. Odkedy bol popísaný prvý prípad Alzheimerovej choroby v roku 1906, nepoznáme účinnú terapiu. Väčšina z tých, ktoré existujú, sú schopné potláčať len príznaky ochorenia, ale nedokážu ochorenie zastaviť. Naďalej pokračuje štúdium mechanizmu ochorenia a hľadajú sa kľúčové zmeny bielkovín, ktoré sú zodpovedné za neurodegeneráciu," povedal Tomáš Smolek.

Tomáš Smolek je súčasťou výskumného tímu, ktorý sleduje proces šírenia tau patológie. Jeho mechanizmy sledujú vedci z Neuroimunologického ústavu v in vitro podmienkach ale aj na animálnych modeloch.

            „Náš ústav patrí medzi vedúce pracoviská pôsobiace v oblasti výskumu tau proteínu. Sme presvedčení o tom, že je príčinou Alzheimerovej choroby, prípadne hrá kľúčovú úlohu v patogenéze ochorenia. Sme konkurencieschopní, o čom svedčia aj viaceré spolupráce so zahraničnými univerzitami, alebo s pracoviskami, ktoré sa venujú podobnej oblasti ako napr. MRC Cambridge. V súčasnosti pracujeme aj na vytvorení národného programu – Slovensko proti demencii, kde prinášame nové riešenia pre pacientov s demenciou," povedal Tomáš Smolek.

Českú akadémiu vied reprezentoval na Vyšehradskom fóre Dr. Jiří Schimer, ktorý skúma globálne ochorenie HIV. Maďarskú akadémiu vied zastupovala Dr. Éva Borbély, ktorý sa venuje chronickej bolesti a stresu. Poľská strana nominovala Dr. Alicju Koscielny, ktorá sa venuje abnormalitám nervového systému.

            „Biomedicína ako téma, ktorá bola prezentovaná na spoločnom fóre, je veľmi širokospektrálna. Jednotlivé prezentácie boli rôznorodo zamerané, lebo každý pracoval na inom poli. Napríklad kolega z Českej republiky sa venuje výskumu HIV. AIDS má globálny impakt rovnako ako Alzheimerova choroba, obe ochorenia majú veľký sociálny a ekonomický dopad na celú spoločnosť. Na druhej strane stres, ktorému sa venuje kolegyňa z Maďarskej akadémie vied, je súčasťou nášho každodenného života. Vybrané témy reflektovali aktuálne trendy v biomedicíne, avšak treba otvorene povedať, že spomedzi vybraných tém sa práve Alzheimerova choroba stala prioritou WHO pre najbližšie roky," dodal Tomáš Smolek.

 

Text a foto: Mgr. Monika Hucáková

Súvisiace články

02.12.2017 18:04

V Lazanoch vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur

Lazany - V Lazanoch (okres Prievidza) vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur. Športovisko, na ktoré tamojšia základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) čakala 55 rokov, jej v piatok slávnostne odovzdali do užívania.
08.11.2017 15:45

MŠVVaŠ: Vyhlásilo štvrté kolo výzvy V základnej škole úspešnejší

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.
18.03.2018 14:16

Možno posielať nominácie v druhom ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča

Najlepší učiteľ, ktorý na základných a stredných školách rozvíja mimoškolskú činnosť v matematike, fyzike, chémii alebo v informatike, získa po druhý raz Cenu Dionýza Ilkoviča. Na ocenenie môžu pedagógov alebo nepedagogických ...