Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.02.2018 10:52

Mníchovská dohoda, Pittsburská dohoda a ďalšie unikáty na Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave

Prvýkrát v histórii bude v Českej a Slovenskej republike možnosť vidieť súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa a osudoch jeho obyvateľov.

Národní muzeum a Slovenské národné múzeum s pomocou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultúry SR získalo súhlas Spolkovej republiky Nemecko, Spojených štátov amerických a Francúzka na zapožičanie originálov Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler, Pittsburskej dohody a československých ratifikácii zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu. Ide o mimoriadny diplomatický úspech.

Všetky dokumenty budú prezentované v Bratislave a Prahe na Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave, ktorú pripravujú národné múzeá Českej a Slovenskej republiky pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

Národní múzeum a Slovenské národné múzeum k 100. výročiu založenia Československa spoločne pripravujú mimoriadny výstavný projekt, mapujúci dejiny spoločného štátu, života jeho obyvateľov, vrátane osudových okamihov spoločných dejín.

___________

Výstava bude prezentovaná najskôr na Bratislavskom hrade od 26. apríla do 9. septembra 2018 a následne sa presunie do Prahy, ako výstava, ktorou sa otvorí novozrekonštruovaná Historická budova Národního muzea v Prahe. Pre verejnosť bude sprístupnená symbolicky 28. októbra 2018.

___________

Okrem množstva unikátnych zbierkových predmetov a archívnych dokumentov výstava predstaví aj mimoriadny súbor zahraničných dokumentov, ktoré ako celok neboli nikdy v Česku ani na Slovensku spoločne vystavené. 

„Získať na výstavu tak dôležité a ikonické predmety, aké sa podarilo Slovenskému národnému múzeu v Bratislave a Národnímu muzeu v Prahe, je možné považovať určite za veľký úspech. Na základe týchto dokumentov vznikali a zanikali štáty, milióny obyvateľov sa v jednej chvíli stali obyvateľmi iných štátov, a žiaľ na niektorých mali aj fatálne dôsledky. Výstava o dejinách Československa bude určite obohatením a návštevník môže na vlastné oči vidieť dokumenty, o ktorých sa tak často hovorí. Treba však povedať, že tento múzejný úspech by nebol možný bez pomoci, ochoty a podpory, a aj lobingu našich partnerov na Slovensku, v Čechách, vo Francúzsku, v Nemecku a v USA. Naozaj im všetkým úprimne ďakujeme." hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

„Ide o fantastický medzinárodný úspech. Takto rozsiahly súbor kľúčových dokumentov k moderným českým a slovenským dejinám nemalo Národní muzeum ešte nikdy šancu vystavovať. Bude to úžasné obohatenie pripravovanej Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy a krásny darček Národního muzea v Prahe k jeho 200. narodeninám. Rád by som na tomto mieste poďakoval kolegom z Nemecka, Francúzska a USA za ich vrúcnosť a pomoc!" dodáva Michal Lukeš, generálny riaditeľ Národního muzea. 

Zo Spojených štátov amerických, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzska budú zapožičané tieto dokumenty, ktoré sa vystavia za mimoriadnych bezpečnostných opatrení: 

Pittsburská dohoda

Dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášom G. Masarykom, ktorý text dohody pri svojej návšteve USA sformuloval. Základom dohody bol súhlas vyššie spomenutých strán so spojením Čechov a Slovákov v budúcom spoločnom štáte. V rámci dohody malo mať Slovensko samostatnú štátnu správu, parlament a súdnictvo. Ide o kľúčový dokument pre vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Zapožičal: Senator John Heinz History Center, Pittsburgh, USA 

Ratifikačné protokoly z Versailles, Saint-Germain a Trianonu

Tri exempláre protokolov versailleského systému, ktorými zástupcovia Československa prijímajú ich výsledky. Každý z ratifikačných protokolov obsahuje výsledok dohôd s porazenými štátmi, tzn. s Nemeckom (Versailles), Rakúskom (Saint-Germain) a Maďarskom (Trianon), ktoré svojím podpisom ratifikujú T. G. Masaryk a E. Beneš 10. novembra 1919, resp. 19. marca 1921.
Zapožičal: Francúzsky diplomatický archív, Paríž, Francúzsko 

Mníchovská dohoda

Dohoda bola podpísaná 28. septembra 1938 v Mníchove medzi zástupcami Nemecka (A. Hitler), Talianska (B. Mussollini), Francúzska (E. Daladier) a Veľkej Británie (N. Chamberlain). Ich obsahom je dohoda týchto mocností o odstúpení pohraničných území Československa Nemecku. Vo svojich dodatkoch diktuje Československu i odstúpenie časti územia v Poľsku a Maďarsku. Československo nebolo na rokovanie, ani uzatvorenie tejto dohody prizvané.
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, SRN 

Viedenská arbitráž

Mníchovská dohoda viedla k Viedenskej arbitráži. Výsledok jednania o maďarsko-československej hranici, ktorá prebiehala do 2. novembra 1938 vo viedenskom Belvederi. Protokol podpísali zástupcovia Nemecka, Talianska, Maďarska a Československa. Československo muselo odstúpiť značné územia južného a východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku.
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, SRN 

Protokol Hácha – Hitler

Originál dokumentu podpísaného v Berlíne 15. marca 1939. Na jeho základe prezident Československa (E. Hácha) a minister zahraničia (F. Chvalkovský) dávajú osud územia a obyvateľstva Čiech a Moravy pod ochranu Nemeckej ríše a zabezpečujú, že okupácia českého územia prebehne bez odporu miestnych obyvateľov a armády. Za Nemecko protokol podpísal minister zahraničia J. von Ribbentrop. Prezident Hácha podpísal dokument až po dlhom a tvrdom nátlaku a vyhrážaniu sa zo strany Adolfa Hitlera a ďalších nacistických predstaviteľov. Niekoľko hodín potom nemecká armáda obsadila územie Čiech, Moravy a Sliezska. Emil Hácha sa večer 15. marca 1939 vrátil už do okupovanej Prahy, kde ho už na Pražskom Hrade očakával Adolf Hitler. 
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, Spolková republika Nemecko 

Viac informácií na http://www.cesko-slovensko.eu/  alebo www.snm.sk


 

Súvisiace články

03.08.2018 22:15

IChO 2018 spoznala medailistov

V sobotu, dňa 28. 7. 2018 sa slávnostným ceremoniálom v pražskom Rudolfíne skončil jubilejný, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) 2018, ktorý organizovala spoločne Slovenská a Česká republika. Zo 76 súťažiacich ...
28.01.2018 15:08

Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil ROCEPO a Prešovskú univerzitu v Prešove

Na podnet štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 19. januára 2018 konalo pracovné stretnutie členov ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra, ako integrálnej súčasti RP MPC ...