Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.12.2017 15:45

MVO: Rómski stredoškoláci dostanú možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie

BRATISLAVA - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu!, ktorý je zameraný na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Ako CVEK uvádza na svojej internetovej stránke, cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou. Rómski stredoškoláci tak dostanú možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Program Aj ty máš šancu! bude prebiehať od 1. februára budúceho roka a umožní rómskym študentom a študentkám kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Partnerom štvrtého ročníka programu je Nadácia Tatra Banky. Bezplatná príprava bude prebiehať v Bratislave, pričom ubytovanie počas kurzov účastníkom a účastníčkam zabezpečí univerzita. Záujemcovia o edukačno-podporný projekt môžu do 15. januára zaslať prihlášku, v ktorej uvedú, že prináležia k rómskej menšine a majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, prípadne ho v tomto školskom roku ukončia.

Podľa sociologičky Jarmily Lajčákovej z CVEK-u sa centrum sa prostredníctvom tohto projektu tiež snaží narušiť „sebazaraďovanie" mladých rómskych ľudí na sociálne práce a „podporiť ich v štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce". Lajčáková je autorkou publikácie o podpore vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže, z ktorej vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67 percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne. Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstvaalebo priestorová segregácia v bežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak podľa sociologičky ocitajú na okraji spoločnosti.

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 s cieľom systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, „kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť". Aktivity CVEK-u sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny a snažia sa dosiahnuť inklúziu marginalizovaných skupín, či už Rómov, migrantov alebo iných menšín. Tematicky sa aktivity zameriavajú predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, medzietnických vzťahov a politickej participácie.

 

SITA

Súvisiace články

15.11.2017 15:36

Štúrovo pero 2018

Televízia Markíza, Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Literárny fond, Nadácia Čisté slovo, Tlačová agentúra Sloven...
08.11.2017 15:45

MŠVVaŠ: Vyhlásilo štvrté kolo výzvy V základnej škole úspešnejší

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.
13.09.2017 08:59

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov. To je aj maximálny vek súťažiacich, ...