Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.10.2019 10:22

Na medzinárodnej konferencii TRACK-VET v Bratislave odborníci diskutovali o prierezových kľúčových kompetenciách

V Bratislave sa 23. októbra 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia projektu TRACK-VET s názvom „Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy – skúsenosti a riešenia šiestich európskych krajín“. Konferencia bola prvým výstupom odbornej a systematickej spolupráce šiestich krajín Európy, a to Rakúska, Francúzska, Lotyška, Poľska, Nórska a Slovenska.

Približne 150 domácich a zahraničných odborníkov, výskumníkov, tvorcov vzdelávacích politík, riaditeľov stredných odborných škôl diskutovalo spolu so zástupcami projektového tímu TRACK-VET o prierezových kľúčových kompetenciách vo formálnom odbornom a ďalšom vzdelávaní v šiestich vzdelávacích systémoch Európy. Organizátorom konferencie bol Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

Témy konferencie súviseli s rozvíjaním, hodnotením a overovaním prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom a celoživotnom vzdelávaní, pričom projekt sa zameriava na prierezové kompetencie potrebné pre život v 21. storočí: UČIŤ SA UČIŤ, TÍMOVÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV, KRITICKÉ MYSLENIE, OBČIANSKE POSTOJE, KOMPETENCIE K PODNIKAVOSTI, KULTÚRNE POVEDOMIE.

„Aj keď kľúčové kompetencie, vrátane tých prierezových, sú čoraz viac zastúpené v programoch vzdelávacích politík, stále zostáva veľa otázok súvisiacich s rozvíjaním a najmä s hodnotením prierezových kľúčových kompetencií," povedal v úvodnom prejave líder projektu TRACK-VET Horacy Debowski z Varšavskej ekonomickej školy.

„V súlade so zámerom projektu odborníci zo šiestich partnerských európskych krajín, a to z Rakúska, Francúzska, Lotyšska, Poľska, Nórska a Slovenska  na konferencii predstavia, ako sú prierezové kľúčové kompetencie formulované v ich štátnych vzdelávacích programoch, ako sú tieto kompetencie hodnotené v ich systémoch vzdelávania, predstavia názory odborníkov z ich krajín na túto problematiku a tiež poukážu na skúsenosti a výzvy spojené s prierezovými kľúčovými kompetenciami  v odbornom vzdelávaní," dodal líder projektu.

Kľúčový rečník konferencie, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku Gabriel Galgóci, vo svojej prezentácii zdôraznil požiadavku  zamestnávateľov, aby sa  mäkké zručnosti rozvíjali systematicky už na školách. „Kým v roku 2008 slovenskí zamestnávatelia podľa portálu Profesia vyžadovali spomedzi 10 najdôležitejších zručností od svojich budúcich zamestnancov v priemere 6 hard a 4 soft skills, situácia sa o 10 rokov obrátila. V roku 2018 už zamestnávatelia spomedzi 10 najdôležitejších zručností očakávajú od budúcich zamestnancov až 9 tzv. soft alebo mäkkých zručností. Tie profesijné zručnosti na rozdiel od prierezových vedia u svojich zamestnancov do veľkej miery natrénovať," vysvetlil G. Galgóci.

Organizátorka konferencie Romana Kanovská vo svojom prejave zdôraznila, že Bratislava sa stáva prvým miestom, kde sú prezentované zistenia projektového tímu z rôznych európskych vzdelávacích systémov. „Teším sa, že dnes môžeme diskutovať o téme prierezových kľúčových kompetencií nie na základe dojmov, ale na základe detailne spracovaných štátnych vzdelávacích dokumentov z optík rôznych krajín. Vytvárame tým priestor na odbornú diskusiu a odovzdávanie si skúseností, riešení a prístupov šiestich krajín Európy," povedala riaditeľka NÚCEM R. Kanovská.

Medzinárodná konferencia TRACK-VET v Bratislave bola zároveň jedným z vlajkových podujatí tohtoročného Týždňa celoživotného učenia na Slovensku.

Konferencia bola jedným z výstupov medzinárodného projektového tímu TRACK-VET podporeného z Programu Erasmus +, ktorý tvoria odborníci z nasledujúcich krajín a inštitúcií: Warsaw school of Economics, (Poľsko) - líder projektu TRACK-VET, Austrian Institute for Research on Vocational Training (Rakúsko), Institute for Labour and Social Research (Nórsko), French Centre for Research on Qualifications (Francúzsko), National Centre for Education (Lotyšsko), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Slovensko) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko).

Viac informácii o konferencii a projekte nájdete TU. Šesť národných správ o prierezových kľúčových kompetenciách nájdete na anglickej stránke projektu TU.

 

Súvisiace články

11.06.2020 10:05

Ste dizajnér? Využite šancu na spoluprácu prostredníctvom podujatia B2B

Nemusíte vycestovať, a napriek tomu môžete stretnúť potenciálnych zahraničných partnerov, vďaka ktorým zhodnotíte svoje dizajnérske výrobky. Chystá sa B2B podujatie pre všetkých s nápadom z oblastí módy, bytového dizajnu či kle...
15.11.2017 08:57

NITRA: V bývalých kasárňach možno vznikne centrum popularizácie vedy

NITRA – V areáli bývalých kasární pod Zoborom v Nitre možno vznikne slovenské centrum popularizácie vedy. Usiluje sa o to Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Peniaze chce zí...
18.05.2020 11:00

Ústne maturity na opravenie priemeru si zvolilo menej ako jedno percento maturantov

Maturanti sa v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami, ktoré získali za svoje celé štúdium. Vyplýva to z údajov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo z 599 stredných škôl na Slovensku. Ústnu...