Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
31.08.2018 08:33

Na začiatku bol opäť AMAVET

Ponožky proti kliešťom, ocenené Zlatým kosákom na Agrokomplexe 2018 a strieborná medaila z Vedecko-technickej súťaže CASTIC 2018 v Číne majú spoločného menovateľa – AMAVET. Opäť sa potvrdilo, že Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky.

Tohtoročný 33. ročník Čínskej vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) sa konal v "meste hôr", v Chongqingu v stredozápadnej Číne.  Ide o najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Tento rok sa jej zúčastnilo 88 medzinárodných projektov zo 45 štátov, celkovo spolu 207 medzinárodných účastníkov.

Jakub Fecko a Sebastian Ivan

Slovensko reprezentovali Jakub Fecko a Sebastian Ivan s projektom "Switching with disconnector in power station" (Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici), ktorý bol jedným z víťazných projektov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovaného Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Jakub a Ivan tento rok maturovali na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove a plánujú pokračovať v štúdiách na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Slovenskú delegáciu v Číne viedol RNDr. Michal Zajaček, PhD., spolupracovník AMAVET-u a hodnotiteľ na Festivale vedy a techniky AMAVET. Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Jakub a Sebastian obsadili krásne, strieborné druhé miesto medzi medzinárodnými delegáciami.

Samuel Smoter a Miriam Feretová

Zlatý kosák na tohtoročnom Agrokomplexe v kategórii Veda a výskum obrazne povedané „sa prebrúsil" tiež na súťaži CASTIC v Číne v minulom roku.  Samuel Smoter a Miriam Feretová, študenti  z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali v Číne v roku 2017 tiež strieborné medaily a na Agrokomlexe 2018 už predstavili zdokonalený projekt z Číny - testovanie vybraných rastlinných extraktov s deklarovaným repelentným účinkom, na dvoch významných  stredoeurópskych kliešťoch, s potenciálnym využitím, ako aditív, do nových protikliešťových vlákien alebo repelentov. Ich výsledky využil Parazitologický ústav SAV pod vedením Branislava Peťka so spoluriešiteľmi.

Na Agrokomplexe prezentovali prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree  zo závodu Chemosvit Fibrochem, a.s.  s  modifikáciou na báze prírodných rastlinných extraktov s repelentným účinkom proti kliešťom vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií. Predstavili aj ich prvý komerčný výrobok, ponožky s protikliešťovou funkciou. Projekt aplikovaného výskumu vedie Branislav Peťko, ktorý bol aj odborným konzultantom pre Mirku a Samka, talentov z Asociácie pre mládež, vedu a techniku už na Festivale vedy a techniky AMAVET v roku 2016. Má interdisciplinárny charakter a spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na nich prenášajú. Využíva inovatívnu technológiu výroby modifikovaného polypropylénového  vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou s pevne ukotvenými prírodnými látkami vo vlákne z autorskej dielne Jaroslava Lučivjanského, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch.

Ján NEMEC


___________________________________________________________________________
AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 28 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.
AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

AMAVET je od roku 2006 členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť, organizujúcu najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej prezentácie na svete Intel ISEF.  Intel ISEF - International Science and Engineering Fair so sídlom vo Washingtone udelil AMAVET-u afiliáciu vysielať víťazov Festivalu vedy a techniky na svetovú súťaž Intel ISEF, ktorej sa každoročne zúčastňuje približne 80 krajín. Za Slovensko môže na Intel ISEF vyslať žiakov AMAVET, ktorý má výhradné právo na výber účastníkov našej krajiny, aby nás reprezentovali na vynikajúcej úrovni.

Súvisiace články

29.11.2017 17:55

VLÁDA: Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v B...
30.01.2018 18:10

Študenti SOŠ ( Partizánske) vymysleli ekologický pohár so zabudovanými bylinkami

Rigáňová: "Tento projekt sa realizuje v rámci programu aplikovaná ekonómia, kde si študenti vytvárajú študentskú spoločnosť a simulujú podmienky akciovej spoločnosti. Medzinárodná organizácia im dodá akcie, ktoré predávajú, zís...
28.09.2017 09:01

MISIA KONŠTANTÍNA A METODA BOLA POLITICKÁ HRA

Panovník Karol Veľký sa založením rozsiahlej Franskej ríše vlastne snažil o obnovenie zašlej slávy rímskeho impéria a vrcholom jeho úspechov ako politika a vládcu bola korunovácia a získanie titulu rímskeho kráľa a cisára. Na V...