Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
18.02.2020 12:49

Na zasadnutie predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu prišla zvieracia ombudsmanka Z. Stanová

Na zasadnutí predmetovej komisie pre etickú výchovu bola aj zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, ktorá informovala členov komisie o zámere hlbšie rozvíjať toleranciu a odbúravať tak agresiu u detí vo vzťahu k zvieratám na hodinách etickej výchovy. Zdôraznila, že jej snahou je upozorniť na necitlivý prístup detí k zvieratám, na ich hodnoty a postoje. Deklarovala úsilie o výraznejšie implementovanie problematiky vzťahu k živým bytostiam, a teda aj zvieratám, do pedagogických dokumentov, v čom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk nevidí problém.

„V Štátnom pedagogickom ústave apelujeme na toleranciu a ohľaduplnosť ku všetkým živým bytostiam vo všeobecnosti. Nevidím žiadnu prekážku, prečo by sme ešte v tomto roku nemohli začať spolupracovať aj s so zvieracou ombudsmankou na návrhu výraznejšieho implementovania problematiky vzťahu k zvieratám ako živým bytostiam aj do pedagogických dokumentov," reagoval na návrh ombudsmanky Z. Stanovej riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. 

Na pracovnom rokovaní členovia  Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu (ÚPK ETV) prerokovali návrh činnosti Klubu učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ na rok 2020. Pripravil a dohodli sa, v súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2020, na obsahovej a personálnej stránke dvoch odborných seminárov s workshopmi . Prvý z nich, na tému „Skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy, je určený pre učiteľky a učiteľov etickej výchovy z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Druhý seminár, na ktorý budú pozvaní učitelia z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa bude venovať téme „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti)." 

Členovia ÚPK ETV boli informovaní aj o priebehu plnenia úloh v Projekte systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. 

Informácie sa týkali prvého okrúhleho stola k systémovému modelu inovácií kurikúl, ale hovorilo sa aj o príprave druhého okrúhleho stola, o úlohách vyplývajúcich z postupných krokov nastavených v projekte, o možnosti podieľať sa svojimi názormi a postrehmi na tvorbe analýzy vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty, ktorej súčasťou je predmet etická výchova. Tajomníčka predmetovej komisie Dáša Vargová požiadala  všetkých členov, aby sa zapojili svojimi názormi a postrehmi do procesu skvalitnenia kurikulárnych dokumentov. 

ŠPÚ

Súvisiace články

19.10.2017 08:15

Na školské telocvične dá rezort školstva o päť miliónov eur viac

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí sumou 9,9 milióna eur projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok 4,9 milióna eur ...
22.12.2017 12:00

Bratislava:Karlova Ves bude mať vyrovnaný rozpočet, investuje hlavne do školstva

Bratislava – Bratislavská Karlova Ves bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, s príjmami i výdavkami vo výške 13.670.817 eur. Návrh rozpočtu v utorok schválili poslanci mestskej časti.
20.04.2018 13:56

Uskutočnil sa tretí BEH MEDIKOV Lekárskej fakulty UPJŠ

V stredu 18. apríla 2018 sa uskutočnil tretí ročník Behu medikov mesta Košice v réžii študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, pri ktorom spojili študenti radosť z pohybu s myšlienkou pomoci druhým.