Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
18.02.2020 12:49

Na zasadnutie predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu prišla zvieracia ombudsmanka Z. Stanová

Na zasadnutí predmetovej komisie pre etickú výchovu bola aj zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, ktorá informovala členov komisie o zámere hlbšie rozvíjať toleranciu a odbúravať tak agresiu u detí vo vzťahu k zvieratám na hodinách etickej výchovy. Zdôraznila, že jej snahou je upozorniť na necitlivý prístup detí k zvieratám, na ich hodnoty a postoje. Deklarovala úsilie o výraznejšie implementovanie problematiky vzťahu k živým bytostiam, a teda aj zvieratám, do pedagogických dokumentov, v čom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk nevidí problém.

„V Štátnom pedagogickom ústave apelujeme na toleranciu a ohľaduplnosť ku všetkým živým bytostiam vo všeobecnosti. Nevidím žiadnu prekážku, prečo by sme ešte v tomto roku nemohli začať spolupracovať aj s so zvieracou ombudsmankou na návrhu výraznejšieho implementovania problematiky vzťahu k zvieratám ako živým bytostiam aj do pedagogických dokumentov," reagoval na návrh ombudsmanky Z. Stanovej riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. 

Na pracovnom rokovaní členovia  Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu (ÚPK ETV) prerokovali návrh činnosti Klubu učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ na rok 2020. Pripravil a dohodli sa, v súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2020, na obsahovej a personálnej stránke dvoch odborných seminárov s workshopmi . Prvý z nich, na tému „Skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy, je určený pre učiteľky a učiteľov etickej výchovy z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Druhý seminár, na ktorý budú pozvaní učitelia z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa bude venovať téme „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti)." 

Členovia ÚPK ETV boli informovaní aj o priebehu plnenia úloh v Projekte systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. 

Informácie sa týkali prvého okrúhleho stola k systémovému modelu inovácií kurikúl, ale hovorilo sa aj o príprave druhého okrúhleho stola, o úlohách vyplývajúcich z postupných krokov nastavených v projekte, o možnosti podieľať sa svojimi názormi a postrehmi na tvorbe analýzy vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty, ktorej súčasťou je predmet etická výchova. Tajomníčka predmetovej komisie Dáša Vargová požiadala  všetkých členov, aby sa zapojili svojimi názormi a postrehmi do procesu skvalitnenia kurikulárnych dokumentov. 

ŠPÚ

Súvisiace články

02.12.2017 08:45

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu – informácie podávali študento...

Dnešný Svetový deň boja proti AIDS si študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripomenuli už v predstihu. V stredu 29. decembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity ...
18.09.2018 18:26

Reakcia na výzvu na odstúpenie ministerky školstva Martiny Lubyovej

Ministerstvo školstva je rovnako ako vedci znepokojené stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied. Rovnako súhlasíme, že tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôc...
07.02.2018 10:51

Úspešné slovenské študentské filmy putujú do regiónov

Putovná prehliadka Ozveny Áčka 2017 prinesie do šiestich krajských miest blok krátkych filmov, ktoré reprezentujú aktuálnu študentskú tvorbu na Slovensku. V priebehu najbližších troch mesiacov budú mať diváci možnosť pozrieť si...