Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.12.2019 11:12

Nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ sa zameria najmä na vzdelávacie štandardy predmetu Občianska náuka

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie.

Na druhom pracovnom mítingu sa zástupcovia ŠPÚ, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Katedry politológie FF UK a Informačnej kancelárie Európskej únie v Bratislave dohodli, že z časového hľadiska by bolo vhodné uprednostniť predmet občianska náuka.

Pri tvorbe metodických materiálov a doplnení  vzdelávacích štandardov tohto predmetu bude ŠPÚ vychádzať z návrhov tém zástupcov rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí, Katedry politológie UK a Informačnej kancelárie EÚ.

Z navrhnutých tém členovia nadrezortnej pracovnej komisie za ŠPÚ, v spolupráci s členmi Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet občianska náuka, vyberú nosné témy pre tvorbu nových metodických materiálov. Táto prvá fáza časového harmonogramu by sa dala zrealizovať ešte počas tohto roka. Druhá fáza prípravy nových vzdelávacích štandardov bude závisieť od toho, pre ktorú z dvoch alternatív sa členovia pracovnej komisie pre vzdelávanie v oblasti európskych záležitostí rozhodnú. 

„Alternatíva č.1 je spracovanie tém do podoby metodických listov. Alternatíva č.2, ktorá  je jednoduchšia z pohľadu spracovania, spočíva v komplexnom spracovaní metodických odporúčaní k téme EÚ. Učitelia by si ich našli v printových publikáciách a elektronických materiáloch na Metodickom portáli ŠPÚ a webových portáloch ďalších inštitúcií. Táto druhá alternatíva ponúka možnosť prierezového spracovania pre viaceré predmety, teda má širší záber ako je len občianska náuka," upresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Pilotný seminár pre učiteľov a učiteľky, na ktorom by sa overil aj záujem o danú problematiku medzi pedagógmi, by sa mal konať v máji budúceho roka po dokončení metodických pomôcok a ich zverejnení na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu.  

Zdroj: minedu

Súvisiace články

21.11.2017 12:30

ATLETIKA: Chystať šprintéra iba na dva štarty na halových MS je veľkýluxus, tvrdí trénerka Jána Volka

BRATISLAVA - Víťaz ankety Atlét roka 2017 šprintér Ján Volko by sa mal o medailové pozície v roku 2018 prvýkrát so súpermi pobiť na februárovom halovom šampionáte Slovenska v Bratislave. Súboj o slovenský titul v behu na 60 m b...
04.10.2017 06:42

SRK diskutovala s M. Lubyovou o problémoch vysokých škôl

Aktuálne problémy vysokých škôl či strategické zámery Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prebralo Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) v pondelok (2.10.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nomi...
29.03.2018 17:56

Na Záhorí ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

V stredu 28. marca 2018 sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pozvanie primátorov mesta Senica Branislava Grimma a primátora Holíča Zdenka Čambala zúčastnila v oboch mestách slávnostného oceňovania pedagogických a kultúrn...