Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.05.2020 08:39

Národná zoo Bojnice otvára svoje brány

Národná zoo Bojnice prijala sériu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a v sprísnenom bezpečnostnom a hygienickom režime 06.05.2020 otvára svoje brány pre návštevníkov. Všetci návštevníci zoologickej záhrady sú povinní akceptovať základné zásady prevencie a všetky opatrenia, ktoré platia počas otvorenia v sprísnenom režime.

Novinkou je sprístupnenie hlavného vstupu, ktorý bol od minulého roku pre rekonštrukciu priľahlej budovy uzatvorený. V zoo platí upravený a doplnený návštevnícky poriadok, ktorý je zameraný na bezpečnostné a hygienické nariadenia. Upravené sú aj otváracie hodiny, návštevníci môžu bojnickú zoo navštíviť denne od 10.00 do 16.00 hod., kde si môžu najneskôr do 15,00 hod. zakúpiť vstupenku. V záujme ochrany zdravia a v zmysle nariadení vlády SR je zakázaný vstup do zoologickej záhrady bez použitia rúška, respirátora, šatky, alebo inej vhodnej ochrany, ktorá vytvára bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím. Vstup do areálu je povolený len po použití dezinfekčného prostriedku umiestneného pri vstupe.


V areáli zoo sa bude vykonávať pravidelná dezinfekcia toaliet, ako aj plôch a povrchov, ktorých sa návštevníci častejšie dotýkajú (kľučky, madlá, zábradlia a pod.). Medzi ďalšie opatrenia patrí aj ozmiestnenie dezinfekčných staníc s manuálnymi dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov na viacerých exponovaných miestach v zoo. Keďže uzavreté priestory, v ktorých sa združuje väčšie množstvo ľudí, vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie vírusov, žiadame návštevníkov, aby do
priestorov toaliet vstupovali len po jednej osobe. 


Zoologická záhrada Bojnice

Národná zoo Bojnice žiada svojich návštevníkov, aby boli na miestach, ktoré si vyžadujú čakanie (pokladne, bufety, toalety) trpezliví a ohľaduplní, dodržiavali vyznačené odstupové vzdialenosti a minimálne 2 metrové rozostupy. V areáli zoo platí zákaz zhromažďovania, preto je potrebné počas návštevy zoo sa vyhýbať miestam, na ktorých by mohla nastať vyššia koncentrácia ľudí. Keďže vzhľadom na aktuálne preventívne opatrenia nie je vhodné zdržiavať sa v miestach s vyšším
počtom ľudí, vivárium, pavilón slonov a pavilón opíc nebudú pre návštevníkov sprístupnené. Zoo bude pravidelnými hláseniami v rozhlase informovať svojich návštevníkov povinnosti dodržiavania opatrení a podávať im potrebné informácie. Otvorená bude aj predajňa suvenírov, pričom vstup bude povolený len po jednej osobe, v prevádzke budú tiež bufetové zariadenia, ktoré budú mať svoje osobitné hygienické a bezpečnostné opatrenia.


Národná zoo Bojnice žiada všetkých svojich návštevníkov, aby boli ohľaduplní, nepodceňovali vzniknutú situáciu, rešpektovali v jej priestoroch príslušné nariadenia, riadili sa opatreniami a dodržiavali upravený a doplnený návštevnícky poriadok. Všetky opatrenia Národnej zoo Bojnice platia až do odvolania.


Aktuálne opatrenia sa môžu postupom času meniť, záleží na momentálnej situácii. O všetkých zmenách budeme bezodkladne informovať verejnosť.

Súvisiace články

06.03.2020 08:19

Ministerka školstva odovzdala menovacie dekréty novej Vedeckej rade SHÚ v Ríme

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu. Predsedníčkou novej Vedeckej rady bola na ustanovujúcom zasadnu...
01.12.2017 15:15

ŠKOLSTVO: Výsledok vyjednávania je pomstou predsedu vlády, tvrdia školskí odborári

BRATISLAVA - Výsledok kolektívneho vyjednávania považujeme za pomstu predsedu vlády za to, že odborári odmietli podpísať zahanbujúce memorandum a vzdať sa tak svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie. Tvrdia to členovi...