Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.10.2017 12:30

Národný štipendijný program umožňuje štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

BRATISLAVA - Do konca októbra sa môžu vysokoškolskí študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný alebo umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta. Prvé štipendiá boli udelené v roku 2006 a odvtedy vycestovalo študovať do zahraničia vďaka NŠP vyše 1 500 občanov SR. Agentúru SITA o tom informoval redaktor Bulletinu Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) Ján Chlup.

NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Od udelenia prvých štipendií bolo v rámci programu schválených 1 515 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta. Z nich bolo 576 študentov, 928 doktorandov a 11 postdoktorandov. Vďaka NŠP realizovalo študijné pobyty a výskum na Slovensku aj 1 694 štipendistov zo zahraničia. Z nich bolo 251 študentov, 375 doktorandov a 1 068 vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.

Vznik NŠP schválila vláda SR 13. júla 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA, n.o.

 

SITA

Súvisiace články

30.01.2018 19:57

Dobročinný Plesu v opere pomôže historicky najvyššou čiastkou

Osemnásty ročník dobročinného Plesu v opere svojím výťažkom prekonal hranicu štvrť milióna eur. Jeho hostia a podporovatelia prispeli doposiaľ najvyššou sumou v histórii podujatia. Výťažok v celkovej hodnote 254 620 eur bude...
15.03.2018 08:04

Vedecký jarmok – zaujímavosti z prírody pre všetkých

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pripravila 13.3.2018 pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied ako súčasť projektu IT akadémia - ...
03.07.2017 08:33

ŠPÚ bude spolupracovať na projekte vzdelávania k európskemu občianstvu, identite a spolupatričnosti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa na rokovaní so zástupcami rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet dohodol na spolupráci ŠPÚ pri príprave a realizácii projektu vzdelávania k eur...