Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.05.2018 09:33

Noc múzeí a galérií 2018

Tretia májová sobota – 19. mája 2018 – bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku.

Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislave. Inštitúcie v hlavnom meste spolupracujú na prezentačných aktivitách, zdieľajú otváracie hodiny, jednotné vstupné 2 € (platí sa len v prvom navštívenom múzeu/galérii) a pod. Pre XIV. ročník organizátori v spolupráci Bratislavským samosprávnym krajom, Bratislavskou integrovanou dopravou, Dopravným podnikom Bratislava, Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železničným múzeom SR opäť pripravili prepojenie Bratislavy a regiónu špeciálnou bezplatnou dopravou smerom na Malacky, Záhorie a Senec.

„Bratislavský samosprávny kraj sa už druhý raz aktívne zapojil do tohto podujatia s cieľom zatraktívniť návštevnosť regiónu a zároveň aj múzeí a galérií, ktoré prezentujú vzácne kultúrne dedičstvo, tradíciu a identitu, ako napr. Múzeum Ľ. Štúra s expozíciou Ignáca Bizmayera v Modre či Malokarpatské múzeum v Pezinku s bohatou vinárskou tradíciou pod Malými Karpatmi. Zabezpečením bezplatnej dopravy v regióne sa kultúrne inštitúcie stávajú dostupnejšími a veríme, že sa do nich budú návštevníci opätovne radi vracať", vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 „Bratislavská integrovaná doprava dlhodobo podporuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom kraji okrem iného aj obľúbenú Noci múzeí a galérií, ktorá sa stáva tradičnou súčasťou turistickej sezóny.  V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a autobusovým dopravcom Slovak Lines sme aj  tento rok posilnili večerné spoje prímestskej autobusovej dopravy tak, aby boli múzeá a galérie pre návštevníkov ľahko a rýchlo dostupné. Špeciálnymi spojmi s logom podujatia budú ľudia cestovať bezplatne v čase od 13:00 do 23:00 na trase Bratislava – Častá a späť do regiónu ich odvezú nočné autobusy ", hovorí Marián Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy.

Novinkou Noci v bratislavskom regióne je spojenie s dvoma festivalmi – festivalom BraK (Bratislavský knižný festival), v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie a WhatCity? Na Mickiewičke, ktorý má ambíciu prepájať a zlepšovať komunitný a kultúrny život obyvateľov hlavného mesta. Okrem exkluzívnych kurátorských prehliadok Slovenského múzea dizajnu a iných zaujímavých aktivít tu bude pripravený aj infostánok Noci múzeí a galérií 2018. Medzi „stálice" – takmer 40 múzeí a galérií v kraji tohto roku pribudlo Múzeum colníctva a finančnej správy (spolu so SNM-Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku ho možno navštíviť historickým parným vlakom v Devínskej Novej Vsi) a Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Pre milovníkov vojenskej histórie sú tradične otvorené bunkre Petržalského opevnenia z II. sv. vojny s dobovým programom. Múzeum mesta Bratislavy oslavuje 150. výročie svojej existencie aj svetelnou show na priečelí Starej radnice. Storočnicu od vzniku prvej ČSR si v Múzeum obchodu v Múzejnom pivovare pripomenú koncertom „československé blues". Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom (architektúra Pezinka a židovské pamiatky). Mestské centrum kultúry Malacky otvorí novú výstavu o rodine Pálffyovcov v Malackom kaštieli. Rodiny s deťmi SNG pozýva do v Pezinka Cajly Schaubmarov mlyn na nočný pochod, odkaľ možno pokračovať na Hrad Červený Kameň, dozvedieť sa o tamojších „naj". 
Do podujatia sa zapájajú inštitúcie aj v ďalších slovenských mestách. Tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene (zdieľajú dopravné  prepojenie). Novinkou sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a v Kremnici. Regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú predovšetkým na prezentáciu špecifík regiónu tradičnými formami: tvorivé dielne, ukážky remesiel a ľudových zvykov. Mnohé ponúkajú program zdarma či za spoločné vstupné.

Do Trnavy Galérie Jána Koniarka priláka bezplatná prehliadka expozícií Kopplovej vily a Synagógy. Vlastivedné múzeum v Galante v spolupráci s MKS Galanta pripravilo výstavu Od chmeľu k pivu s ochutnávkou piva Urpiner. Vojenské historické múzeum Piešťany prevedie výstavou „Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918". Koordinátora kultúrnych inštitúcií v nitrianskom kraji prevzalo Mesto Nitra. Slovenské poľnohospodárske múzeum tu ponúka jazdu na Nitrianskej poľnej železnici. V areáli Tekovského hradu možno vidieť ukážky sokoliarstva, divadlo „Divadelný rebriňák", či vysunutú expozíciu Vodný mlyn v Bohuniciach. V Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi v trenčianskom kraji budú prezentácie cechových dní, oživených remesiel a pod. Prehliadku rodného domu M. R. Štefánika obohatí scénický výstup „Za hviezdami na Tahity so Štefánikom a ochutnávkou exotického nápoja z Tahity. Mestské múzeum v Starej Turej si za tému Noci vybralo Osudové osmičky v našich dejinách (1848 – 1988), s premietaním filmov Masaryk, Dubček, Válek. Renesančný kaštieľ Zemianske Kostoľany sa vráti do stredoveku a návštevníkov zoznámi s uplatnením dobového práva. V Obecnom múzeu v Nedožeroch-Brezanoch ponúknu príbehy nových zbierkových predmetov a ukážky spracovania textilných vlákien. 
Návštevníkom banskobystrického kraja sprístupnia protiletecké kryty pod hradným vrchom vo Fiľakove. Novohradské múzeum v Lučenci sa zameria na výnimočnú históriu tamojších sklárni. V Banskom múzeu v Banskej Štiavnici doplnia prehliadku expozícií veľkou „pátracou akciou". Nevšedný zážitok sľubujú múzea v Kremnici: Múzeum mincí a medailí, Múzeum gýča, či Mestský hrad, s mimoriadne otvorenou vyhliadkovou vežou, či expozícia dejín lyžovania na Slovensku.
V Košickom regióne v Miklušovej väznici sa bude veselo i vážne hovoriť o košických katoch, v Banskom múzeum v Gelnici zas sfárať do štôlne Jozef. Vihorlatské múzeum sa pripája rozšíreným nedeľným programom v Kaštieli alebo v Múzeu v prírode. Múzeum v Rožňave v podobnom duchu pripravuje niekoľkodňové podujatie (v sobotu jazda na banskom vláčiku). Šarišské múzeum v Bardejove sprístupnení Historickú radnicu v piatok a Múzeum ľudovej architektúry Hrnčiarskou nedeľou. Program Na ceste na Hrade Ľubovňa pripomenie dohodu uhorského a poľského kráľa z čias protitureckých bojov, v Kežmarku bude otvorený hrad a Múzeum meštianskej bytovej kultúry. Galéria Lomnica známa ako galéria, v ktorej sa dá bývať, ponúka zážitkové jazdy na veteránoch, živé sochy a pod.

Súvisiace články

28.12.2017 13:00

Úspešná vedkyňa Mariana Derzsi sa po rokoch v zahraničí vracia na Slovensko

TRNAVA – Na Slovensko sa zo zahraničia vráti ďalšia úspešná vedkyňa Mariana Derzsi. V priebehu januára začne pôsobiť na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, kde bude pokračovať vo výskume. Mariana Derszi a jej koleg...
05.10.2017 16:50

Štúdium dopravných odborov má budúcnosť

Pre žiakov posledných ročníkov základných škôl začína byť v tomto období aktuálna otázka výberu budúceho povolania.
11.09.2017 09:16

Post bellum SK pozýva na konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne

Občianske združenie Post bellum SK spolu so svojimi partnermi z Bulharska, Rumunska a Českej republiky organizuje v Múzeu holokaustu v Seredi konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne, ktorá je určená pedagógom aj širokej verejnost...