Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
09.11.2017 18:32

NR SR: Zimenová navrhuje zaviesť v školách pozíciu pomocných vychovávateľov

BRATISLAVA - Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová navrhuje zaviesť v školách pracovnú pozíciu pomocného vychovávateľa. Podľa návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý predkladá na novembrovú schôdzu parlamentu, takáto pozícia môže byť finančne menej náročná ako pozícia asistenta učiteľa, u ktorého sa predpokladá vysokoškolské vzdelanie a pedagogická kvalifikácia. "Návrhom sa zároveň vytvárajú predpoklady pre pôsobenie pomocných vychovávateľov v školách aj bez toho, aby na ich činnosť museli byť vynaložené verejné prostriedky. Ak s tým prejaví pomocný vychovávateľ súhlas, bude možné jeho pôsobenie na báze dobrovoľníckej činnosti tak, ako to upravuje osobitný zákon," uvádza Zimenová v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

Podľa poslankyne na Slovensku pribúda detí, ktoré majú rôzne poruchy učenia a správania sa alebo iné ťažkosti s učením a so začleňovaním sa do kolektívu spolužiakov. "Na tieto problémy narážajú najmä žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nepriaznivé okolnosti môžu neraz ovplyvniť vzdelávacie výsledky a správanie aj tzv. bežných žiakov, ktorí nie sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," odôvodňuje.

V súčasnosti v školských triedach pribúdajú rôzne problematické situácie, s ktorými sa obvykle učiteľ musí vyrovnať sám, bez pomoci. "Náročnosť týchto situácií sa zvyšuje úmerne s pribúdajúcim počtom žiakov s rôznymi ťažkosťami pri učení sa, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, komunikácie a podobne," pripomína Zimenová s tým, že takéto situácie musí riešiť učiteľ v triede sám, pretože nemá k dispozícii žiadnu pomoc.

Nedostatok odbornej pomoci v našom školstve vníma poslankyňa ako veľký problém. V mnohých prípadoch podľa nej učitelia majú nárok na pomoc asistenta učiteľa, no väčšina škôl, ktorá o asistentov učiteľa požiada, nezíska na ich zaplatenie potrebné finančné zdroje.

Pripomína, že v tomto školskom roku poskytlo ministerstvo školstva z celkového počtu žiadostí škôl o pridelenie finančných prostriedkov na 5 095 asistentov učiteľa peniaze na osobné náklady len na 1 732 asistentov učiteľa. "Jedným z dôvodov, ktoré uvádza ministerstvo školstva ako vysvetlenie nedostatočného zabezpečenia potrebného počtu asistentov učiteľa v školách, je nízky objem disponibilných finančných zdrojov na tento účel," vysvetľuje.

Predpokladaným pozitívnym dopadom zavedenia pomocných vychovávateľov do školského systému by malo byť podľa Zimenovej zabezpečenie potrebného podporného servisu pre žiakov a učiteľov na vyučovaní aj popoludní v školských kluboch. Zároveň predpokladá aj celkové zníženie počtu žiadostí škôl o kvalifikovaných asistentov učiteľa, keďže si školy budú môcť vybrať, aký typ podpory pre svojich žiakov a učiteľov potrebujú.

 

SITA

Súvisiace články

17.12.2017 18:22

DANKO: Matica slovenská by sa mala angažovať aj v zmenách vo vyučovacích procesoch

BRATISLAVA - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa dnes zhodli na oveľa väčšej angažovanosti Matice slovenskej aj v oblasti zmeny vyučovacích procesov pod patronátom Slovenskej ná...
22.12.2017 18:00

M.Lelovský: V IT Fitness Test 2017 klesla úspešnosť žiakov 

Bratislava - Z porovnaní výsledkov IT Fitness Test 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších ako 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Pokles je evidentný aj u žiakov základných škôl. Povedal to v u...
30.09.2019 09:16

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní. Podujatie sa konalo z iniciatívy k...