Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
08.01.2020 13:28

Obmedzenie pohybu v okolí národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad

Slovenské národné múzeum (SNM) ako správca národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad si dovoľuje informovať o kritickom stave stavebných konštrukcií Spišského hradu. V dôsledku tejto skutočnosti upozorňuje verejnosť na obmedzenie pohybu v okolí tejto vzácnej pamiatky stredovekej architektúry.

SNM – Spišským múzeom v Levoči v súčinnosti s mestom Spišské Podhradie, obcou  Žehra a zriadenou Komisiou pre monitorovanie havarijného stavu Spišského hradu  informuje, že stavebné konštrukcie NKP Spišský hrad sú kriticky porušené a môžu spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra.

V dôsledku tejto skutočnosti Slovenské národné múzeum vydáva upozornenie, že pre prístup do NKP Spišský hrad je nutné použiť označenú prístupovú komunikáciu alebo riadne označený chodník. Zároveň vyzýva verejnosť, aby rešpektovala úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca, pri hradnom brale a v blízkosti hradných múrov, kde hrozí akútne riziko pádu uvoľnených kameňov. Nerešpektovanie zákazu pohybu môže znamenať bezprostredné ohrozenie života.  
 

Súvisiace články

13.12.2017 17:48

Školstvo: Žilinská univerzita otvorila Ateliér multimediálnej tvorby

Žilina – Ateliér multimediálnej tvorby otvorila v utorok v podzemných priestoroch Novej menzy Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Elektrotechnickej fakulty (EF) ŽU. Na p...
29.12.2017 18:00

Školstvo: Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1360 ľudí

Bratislava - Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1360 signatárov. Koalícia za spoločné vzdelávanie aj týmto upozorňuje na negatívne dosahy vzdelávacích programov, ktoré v rozpore s princípmi inkluzívneho vz...
20.10.2017 15:45

Slovenská technická univerzita oslavuje 80-tku

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomína 80. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča sa zúčastnil aj podpredseda vlády...