Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
13.10.2017 19:16

Oponice

Exkurzie patria k podujatiam, na ktorých sa deti a mládež oboznámia s novými informáciami a prinášajú si späť do škôl množstvo informácií a zážitkov. Ak sa ešte len rozhodujete, kam so žiakmi, máme pre vás tip:.

Keď počas potuliek Nitrianskym krajom prídete do obce Oponice, neváhajte a zastavte sa tu.

Prečo? Oponice majú bohatú históriu, môžeme sa kochať v historických pamiatkach a navštíviť známu knižnicu.
Oponice boli sústavne osídlené od 9. storočia až do novoveku. Prvá písomná zmienka o existencii Oponíc pochádza z roku 1244 keď sa spomína v listinných dokumentoch Nitrianskej kapituly. 

K dominantám obce patrí hrad (dnes už hradná zrúcanina), ktorý mal za úlohu chrániť Nitriansky kniežací hrad pred nájazdmi Tatárov a neskôr Turkov.

História hradu je spojená s menom uhorského šľachtického rodu Aponiovcov, ktorý si do svojho predikátu prebral názov a písal sa Apponyi de Nagy Appony alebo Oponickí z Veľkých Oponíc
K historickým pamiatkam patrí aj Malý kaštieľ, ako ho zvyknú domáci nazývať, ktorý je renesančnou stavbou zo 16 - 17. storočia. Dnes je v ňom múzeum.

V nádhernom prostredí takmer 7-hektárového anglického parku v západnej časti obce sa nachádza Veľký renesančný kaštieľ, kde sa v obrovskej galériovej miestnosti, známej pod názvom „bibliotéka", nachádza nádherná a známa rodinná knižnica Aponiovcov s viac ako ôsmimi tisíckami zväzkov vzácnych diel. 

„V knižnici je zastúpených 12 jazykov, dominujú latinčina, francúzština, nemčina, taliančina atď. končiac hebrejským a arabským jazykom. Špecifickou skupinou v knižnici je oddelenie gréckych a rímskych klasikov v raných vydaniach zo 16. storočia, prevažne zo Švajčiarska. Z tejto skupiny pochádza aj najstaršia tlač v knižnici z roku 1515 – dielo gréckeho rečníka Isokrata.

Pozoruhodné sú práce J. A. Komenského, Jána Jesenia (1609), Andreasa Bela, syna Mateja Bela, ktorý bol vo svojej dobe známym historikom a pedagógom. Rovnako zaujmú knihy z geografie, kartografie, mineralógie, botaniky, občianskeho práva, medicíny a na svoje si prídu aj vyznávači okultizmu, čiernej mágie, kartárstva či bosoráctva... Slovenské ani české tlače v knižnici nenájdeme, ale nachádza sa tu až 145 územných slovacík, vytlačených prevažne v Bratislave, Trnave či Košiciach.

Napriek nepriazni osudu a času, ako aj drastickému úbytku v podobe aukcií vo Viedni, v Londýne a Prahe sa v historickej knižnici rodu Aponiovcov, ktorú spravuje Slovenská národná knižnica, zachovalo množstvo vzácnych európskych titulov, ktoré sú dodnes vo veľmi dobrom fyzickom stave aj vďaka precíznej práci reštaurátorov a odborných pracovníkov Slovenskej národnej knižnice. Keďže knihy boli uložené v nevyhovujúcich podmienkach (budova sa využívala aj ako sklad a sýpka), najprv boli všetky tlače mechanicky očistené a následne pri procese konzervovania a reštaurovania vzácnych tlačí bolo vykonané komplexné chemické ošetrenie s následným natukovaním kožených a pergamenových väzieb."

Medzi historické pamiatky obce patrí aj Kostol sv. Petra a Pavla. Z južnej strany kostola nad vchodom zaujme návštevníkov plastika aponiovského erbu. Nachádza sa tu hrobka, kde sú pochovaní všetci majitelia oponického panstva počnúc Lázarom (18. stor.) a končiac Henrikom Aponim r. 1935.

Boli sme sa pozrieť aj my a prinášame pár fotografií.

 

Helena Rusnáková

Galéria

Súvisiace články

12.10.2017 15:00

Na vzdelávanie pôjde 3,5 miliardy eur, financie treba hľadať i v iných rezortoch

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať v roku 2018 k dispozícii 1,36 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu pôjde o prostriedky vo výške 1,29 miliardy eur, zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufin...
17.12.2017 12:18

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.
20.11.2017 09:05

ZAPOJ SA A VYHRAJ TABLET!

Aké ťažké je vymyslieť konšpiračnú teóriu? Čomu všetkému uverí “homo internetus”? Prečo sú tie najneuveriteľnejšie stories najviac chytľavé?