Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.12.2017 12:18

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Aj o tom sa diskutovalo v rámci osvetových stretnutí, ktoré sa od polovice októbra konali na základných a materských školách zapojených do národného projektu „Škola otvorená všetkým". Do projektu, ktorý od februára 2016 realizuje Metodicko-pedagogické centrum, celkovo vstúpilo 130 základných škôl a 50 materských škôl.
     

Chudoba a sociálne vylúčené prostredie, z ktorého pochádzajú predovšetkým deti a žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, sú spoločnými menovateľmi ich častej školskej neúspešnosti. Nedostatočný záujem rodičov o školské výsledky svojich detí rovnako situácii nepomáha. Národný projekt „Škola otvorená všetkým" preto hľadá možnosti, ako v čo najväčšej miere spolupracovať s rodinami detí a žiakov a aktívne zapojiť rodičov do diania v škole. „Za úspechom dobrej spolupráce školy a rodiny stojí v prvom rade rodič a jeho postoje a vzťah k vzdelaniu," hovorí František Godla, metodik odborných konzultácií a spolupráce s rodinou žiaka zo SZP, „zmeniť postoje rodičov k vzdelaniu je preto cesta, ako zabezpečiť, aby boli deti v škole a v ďalšom živote úspešné."  

 Od októbra sa v rámci projektu zrealizovalo 113 osvetových stretnutí. Osvetu personálne zabezpečujú sociálni, resp. špeciálni pedagógovia základných škôl, ktorých mzda na školách je hradená z prostriedkov projektu. Osveta je však práca dlhodobá a náročná, o čom svedčia aj prvotné reakcie rodičov: „Pri prvom kontakte boli doslova preľaknutí, že čo zlé spravili ich deti. Mnohí sa ani nedostavili. Ale myslíme si, že po stretnutí s tými, čo na aktivity prišli, možno zmenia názor a na budúce stretnutia už prídu," hovorí o svojich osvetových začiatkoch Eva Rajská, špeciálna pedagogička na základnej škole v Ožďanoch. Motivovať rodičov k účasti na osvetových programoch skúšajú rôznymi spôsobmi: „Využili sme charitatívnu pomoc klubu aktívnych matiek z Považskej Bystrice, ktorý nám poskytol ošatenie pre rodiny. Rodičia ocenili možnosť stretnúť sa s nami pri káve a malom občerstvení a diskutovať na jednotlivé témy otvorene, prípadne požiadať o pomoc," opisuje svoje skúsenosti Anežka Škopová, sociálna pedagogička zo Základnej školy v Bystranoch.
     

Osvetová činnosť bude na všetkých zapojených školách prebiehať ešte do augusta 2019.
 

 

minedu.sk

Súvisiace články

16.03.2018 14:07

Školský progam EÚ ovocie, zelenina a mlieko na školách využíva 30 miliónov detí

Vyše 30 miliónov detí v krajinách EÚ dostáva v rámci školského programu EÚ mlieko, ovocie a zeleninu. Vyplýva to z najnovších monitorovacích správ školského roku 2016/2017, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).
20.09.2018 21:43

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, je zameraný na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a...
08.05.2018 20:23

U.S. Steel pokračuje v prijímaní absolventov

Dvadsať vybraných študentov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v pondelok podpísalo zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so zástupcami vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK), jednej z najväčších hutníckych firiem v st...