Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
08.05.2017 16:00

Otvorená akadémia otvára dvere

V piatok 5. mája Slovenská akadémia vied za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prezentovala spustenie stratégie OTVORENÁ AKADÉMIA. 

Foto: MŠVVaŠ SR

Stratégia vychádza z poslania SAV, ktorá realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má optimálne predpoklady a zdroje. 
     „Prichádzame s ponukou deviatich výskumných programov pod spoločným názvom Otvorená akadémia. Programy sú zamerané na konkrétne využitie v rozmanitých oblastiach života spoločnosti. Stratégiou tohto programu je poskytnúť expertné poznatky, informácie a riešenia tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov," uviedol nový projekt SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík.
     „Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, ktorá prináša neustále otváranie nových tém. Veľmi oceňujem, že jednotlivé výskumné programy Otvorenej akadémie si dali za cieľ pokryť skutočne široké spektrum života našej spoločnosti," ocenil projekt SAV minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Otvorená akadémia je postavená na dvoch základných pilieroch. „Chceme byť špičkovou vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorej výsledky jej zabezpečia pevné miesto v európskom kontexte a chcem, byť spoločensky užitočnou inštitúciou, ktorej výsledky prinášajú riešenia problémov dôležitých pre spoločnosť, krajinu, jej ekonomiku, kultúru, štát – verejnosť," zdôraznil podpredseda SAV prof. Emil Višňovský. 
     SAV je otvorená inštitúcia a vo vedeckom a výskumnom priestore nielen reaguje na aktuálne požiadavky doby, ale je otvorená ďalším výzvam a témam. Pod ponukou deviatich hlavných výskumných tém Otvorenej akadémie sa skrýva celkovo 49 výskumných tém zo všetkých základných oblastí výskumu a podľa potrieb spoločnosti môžu pribúdať ďalšie.
     Každá hlavná téma má svojho koordinátora, špičkového odborníka a ďalších subkoordinátorov, pričom SAV spolupracuje s mnohými ďalšími vedeckými pracoviskami, odborníkmi, výskumnými partnermi, predovšetkým z vysokých škôl, z rezortných inštitúcií či so spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi a ďalšími riešiteľmi.

Výskumné programy:
1/ Nové materiály a technológie pre všetkých,
2/ Medzi Zemou a vesmírom,
3/ Informácie a komunikácia,
4/ Zdravá krajina 21. storočia,
5/ Zdravé potraviny pre všetkých,
6/ Veda pre kvalitný život,
7/ V akej spoločnosti žijeme?,
8/ Ako myslíme, cítime, konáme?
9/ Akí sme a prečo?

Viac o Otvorenej akadémii nájdete na webovej podstránke SAV.

 

Text a foto: MŠVVaŠ SR

Galéria

Súvisiace články

04.10.2019 12:41

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

Slovenská komora učiteľov zverejnila správu o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve.
28.09.2017 09:01

MISIA KONŠTANTÍNA A METODA BOLA POLITICKÁ HRA

Panovník Karol Veľký sa založením rozsiahlej Franskej ríše vlastne snažil o obnovenie zašlej slávy rímskeho impéria a vrcholom jeho úspechov ako politika a vládcu bola korunovácia a získanie titulu rímskeho kráľa a cisára. Na V...
17.09.2018 17:33

Rada mládeže Bratislavského kraja s OZ Pre stredoškolákov organizujú simulované Študentské voľby

Rada mládeže Bratislavského kraja v spolupráci s občianskym združením Pre stredoškolákov, organizujú simulované Študentské voľby. V rámci Študentských volieb si študenti stredných škôl a gymnázií, vo veku pätnásť a viac rokov, ...