Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
07.03.2019 07:21

OVERTE SI SVOJE KOMPETENCIE V RÁMCI OECD Online testu Vzdelávanie a zručnosti

Zapojte sa do 2. etapy elektronického testovania „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ s cieľom overiť si svoje kompetencie a pomôcť zlepšiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na Slovensku.

Testovanie je anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

Kto sa môže zapojiť?

GY: Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
SŠ, SOŠ: Majstri odborného výcviku, Učitelia, Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, Učitelia odborných predmetov
ZŠ: Ostatní pedagogickí zamestnanci (výchovní poradcovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa, iní odborní zamestnanci, školskí špeciálni pedagógovia)

Viac informácii TU.

A TU.

A ak máte záujem o osobný dotazník, ten sa nachádza TU.

Súvisiace články

22.02.2019 09:03

Nominácie do súťaže Vedec roka 2018

Už v poradí 22. ročník súťaže Vedec roka organizuje v tomto roku centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.
24.05.2019 09:02

Koalícia i opozícia sa zhodli na zvyšovaní platov začínajúcim učiteľom

Povinnosť detí absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie a zvýšenie platov začínajúcim pedagógom je o krok bližšie k realite.
04.09.2018 18:36

Neformálne stretnutie ministrov pre mládež vo Viedni

V pondelok 3. septembra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo po niekoľkoročnej pauze neformálne stretnutie ministrov pre mládež členských krajín Európskej únie pod vedením v poradí tretieho predsedníctva Rakúska v Rade EÚ. Za Slovensk...