Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
07.03.2019 07:21

OVERTE SI SVOJE KOMPETENCIE V RÁMCI OECD Online testu Vzdelávanie a zručnosti

Zapojte sa do 2. etapy elektronického testovania „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ s cieľom overiť si svoje kompetencie a pomôcť zlepšiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na Slovensku.

Testovanie je anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

Kto sa môže zapojiť?

GY: Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
SŠ, SOŠ: Majstri odborného výcviku, Učitelia, Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, Učitelia odborných predmetov
ZŠ: Ostatní pedagogickí zamestnanci (výchovní poradcovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa, iní odborní zamestnanci, školskí špeciálni pedagógovia)

Viac informácii TU.

A TU.

A ak máte záujem o osobný dotazník, ten sa nachádza TU.

Súvisiace články

28.06.2017 08:00

Machuľa nespokojnosti- školský autobus

Jedným z problémov, ktorým v súčasnosti čelí množstvo slovenských žiakov, je bezpochyby nutnosť dochádzať za vzdelaním mimo miesta svojho bydliska. V mnohých prípadoch tak musia žiaci (aj prvého stupňa) základných škôl cestovať...
20.03.2019 16:54

Prevencia kriminality v digitálnom veku

Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa uskutoční v Aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave na Sklabinskej ulici Slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy prác detí v rámci projektu Prevencia kriminality v digitálnom veku. Ceny...
30.01.2019 08:03

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk zastupoval rezort školstva na 32. zasadnutí Pracovnej skupiny UPR32 OSN v Ženeve

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk zastupoval rezort školstva na 32. zasadnutí Pracovnej skupiny univerzálneho periodického hodnotenia (UPR32) pri príležitosti hodnotenia ľudskoprávnej situácie a dosiahnutého pokroku v Slovenskej rep...