Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
07.03.2019 07:21

OVERTE SI SVOJE KOMPETENCIE V RÁMCI OECD Online testu Vzdelávanie a zručnosti

Zapojte sa do 2. etapy elektronického testovania „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ s cieľom overiť si svoje kompetencie a pomôcť zlepšiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na Slovensku.

Testovanie je anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

Kto sa môže zapojiť?

GY: Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
SŠ, SOŠ: Majstri odborného výcviku, Učitelia, Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, Učitelia odborných predmetov
ZŠ: Ostatní pedagogickí zamestnanci (výchovní poradcovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa, iní odborní zamestnanci, školskí špeciálni pedagógovia)

Viac informácii TU.

A TU.

A ak máte záujem o osobný dotazník, ten sa nachádza TU.

Súvisiace články

17.11.2017 12:30

Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prv...
20.10.2017 15:45

Slovenská technická univerzita oslavuje 80-tku

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomína 80. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča sa zúčastnil aj podpredseda vlády...
22.02.2019 08:48

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom pilotného projektu Komunikáciou k porozumeniu a úspechu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal dnes 12 certifikátov riaditeľke a učiteľom Základnej školy Ružová dolina v Bratislave za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.