Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
07.03.2019 07:21

OVERTE SI SVOJE KOMPETENCIE V RÁMCI OECD Online testu Vzdelávanie a zručnosti

Zapojte sa do 2. etapy elektronického testovania „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ s cieľom overiť si svoje kompetencie a pomôcť zlepšiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na Slovensku.

Testovanie je anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

Kto sa môže zapojiť?

GY: Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
SŠ, SOŠ: Majstri odborného výcviku, Učitelia, Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, Učitelia odborných predmetov
ZŠ: Ostatní pedagogickí zamestnanci (výchovní poradcovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa, iní odborní zamestnanci, školskí špeciálni pedagógovia)

Viac informácii TU.

A TU.

A ak máte záujem o osobný dotazník, ten sa nachádza TU.

Súvisiace články

12.06.2019 15:54

Na stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

Viac ako 8 000 žiakom na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa v pondelok 17. júna 2019 začína obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na p...
25.10.2017 08:36

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

Bratislava — Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mo...
21.06.2019 09:10

Aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu byť úspešné

Slabá dochádzka a nízka školská úspešnosť. To sú spoločné menovatele, ktoré sprevádzajú žiakov, spravidla zo sociálne znevýhodneného prostredia (resp. marginalizovaných rómskych komunít) po nástupe do školy. Národný projekt Ško...