Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.05.2017 10:48

P. Plavčan predkladá novelu zákona o financovaní škôl

BRATISLAVA - Spravodlivejší a adresnejší systém financovania by mala priniesť novela zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorú na dnešné rokovanie vlády predkladá minister školstva Peter Plavčan.

Foto: TASR, minedu

Materiál predkladá na rokovanie kabinetu s návrhom na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní, aby časť pripravovaných zmien mohla začať platiť už od septembra. Novela by mala znížiť aj administratívnu záťaž škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov a mala by pomôcť predchádzať neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov, vysvetľuje sa v predkladacej správe. Z konkrétnych zmien sa v predkladacej správe spomína zmena výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov. Minister Plavčan navrhuje aj úpravu poskytovania finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov. Zmeny by sa mali dotknúť aj poskytovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola. Upraviť by sa malo aj rozdeľovanie podielových daní obciam na činnosť školských klubov detí a zariadení školského stravovania.

 

SITA

Súvisiace články

20.03.2018 09:59

Mladá garda žila športom a tanečnými „čajmi o piatej“

Internát podľa návrhu architekta E. Belluša stavali študenti. Je unikátny i priestorovým riešením. STU ho teraz zrekonštruovala.
05.12.2018 08:51

Študentky špeciálnej pedagogiky prijal na ministerstve štátny tajomník Peter Krajňák

Štátny tajomník Peter Krajňák prijal na pôde ministerstva 22 študentiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ich vyučujúce z tamojšej katedry pedagogiky.
24.12.2017 08:30

Ako vyučovať matematiku inovatívne a efektívne? Objavte možnosti Vedomatu!

V záujme každého učiteľa je poskytnúť žiakom to najlepšie. Je však veľmi ťažké prispôsobovať sa rôznym typom žiakov s rozličnými vedomosťami a schopnosťami v dvadsaťčlennej triede. Individualizované učenie je tak skutočne nároč...