Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.06.2017 07:28

Pedagógovia môžu do 30. júna žiadať o pôžičku

BRATISLAVA - Pedagógovia môžu do 30. júna predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Na pôžičky pre pedagógov pritom vyčlenili na tento rok 2 300 000 eur, z toho na žiadosti doručené do 30. júna 1,3 milióna eur a na žiadosti do 31. októbra ďalší milión eur. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Ilustračná foto - zdroj : MŠVVaŠ SR

Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania pritom od 1. januára čiastočne zmenila podmienky poskytovania pôžičiek. Medzi oprávnených žiadateľov o pôžičku novela zaradila okrem pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a doktorandov v dennej forme štúdia aj vysokoškolských učiteľov do 35 rokov. Výška ročnej úrokovej sadzby je na tento rok tri percentá. Pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky od 1 000 eur do 15 000 eur. Pôžičky do 3 000 eur pritom dostanú bez nutnosti zabezpečiť pôžičku ručiteľom.

Ministerstvo školstva tvrdí, že novela posilnila prosociálny charakter pôžičiek. Pribudli nové termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, rozšírili počet prednostných kritérií o ďalšie sociálne udalosti a ľuďom počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie umožnia odklad splátok istiny pôžičky.

 

SITA

Súvisiace články

16.05.2018 10:44

Medzinárodné školské partnerstvá prispievajú k demokratickému vzdelávaniu

Predseda Stálej konferencie ministrov kultúry (KMK) a minister pre vzdelávanie, mládež a šport v Turínsku Helmut Holter otvoril 14. mája 2018 v nemeckom Weimare konferenciu s názvomPodpora vzdelávania k demokracii a tolerancii ...
23.01.2018 07:17

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil, pri príležitosti 25. výročia od založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, Gymnázium Jozefa Miloslava...
06.11.2017 18:15

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pozývajú na unikátnu výstavu.