Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.06.2017 07:28

Pedagógovia môžu do 30. júna žiadať o pôžičku

BRATISLAVA - Pedagógovia môžu do 30. júna predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Na pôžičky pre pedagógov pritom vyčlenili na tento rok 2 300 000 eur, z toho na žiadosti doručené do 30. júna 1,3 milióna eur a na žiadosti do 31. októbra ďalší milión eur. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Ilustračná foto - zdroj : MŠVVaŠ SR

Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania pritom od 1. januára čiastočne zmenila podmienky poskytovania pôžičiek. Medzi oprávnených žiadateľov o pôžičku novela zaradila okrem pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a doktorandov v dennej forme štúdia aj vysokoškolských učiteľov do 35 rokov. Výška ročnej úrokovej sadzby je na tento rok tri percentá. Pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky od 1 000 eur do 15 000 eur. Pôžičky do 3 000 eur pritom dostanú bez nutnosti zabezpečiť pôžičku ručiteľom.

Ministerstvo školstva tvrdí, že novela posilnila prosociálny charakter pôžičiek. Pribudli nové termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, rozšírili počet prednostných kritérií o ďalšie sociálne udalosti a ľuďom počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie umožnia odklad splátok istiny pôžičky.

 

SITA

Súvisiace články

04.12.2017 08:50

VZDELÁVANIE: Celosvetová iniciatíva Hodina kódu bude tento rok aj na Slovensku

BRATISLAVA - Slovensko bude súčasťou Hodiny kódu od 4. do 13. decembra. Počas týchto dní si každý môže vyskúšať základy programovania. Hodina kódu je iniciatíva, ktorej cieľom je zoznámiť deti so základmi programovania hravou ...
05.05.2018 08:52

Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií

Výsledky škôl a žiakov vo výchove a vzdelávaní či predbežný záujem žiakov o štúdium na osemročnom gymnáziu budú tiež kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdelávacím p...
24.12.2017 12:09

Výpravkyňa Lucia: Železnica patrí aj mladým ľuďom. Postupne začínajú objavovať svoje možnosti v dopravných odboroch.

Je mladá a krehká, ale keď vstúpite na železničný perón alebo riešite problém pri ceste vlakom, neprehliadnete ju napriek davu ľudí. Bez rovnošaty by ste ju v súkromí nespoznali; miluje ležérny outfit, hory, more a vyslovene re...