Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.04.2018 08:48

Petržalským učiteľom pomáha pri integrovaní žiakov aj 9 asistentov

Pri vyučovaní a integrovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením pomáhajú učiteľom na základných školách v bratislavskej Petržalke aj v tomto školskom roku asistenti. Ich počet sa vďaka finančnej podpore rezortu školstva zvýšil z vlaňajších troch na aktuálnych deväť. Najviac je ich na základnej škole na Prokofievovej ulici.

"Petržalka už roky integruje žiakov so zdravotným znevýhodnením, napríklad s poruchami správania a učenia, Aspergerovým syndrómom a podobne. V tomto školskom roku je takýchto žiakov 199," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Pri integrácii takýchto žiakov zohráva dôležitú úlohu práve aj asistent učiteľa (AU).

V tejto súvislosti požiadala mestská časť ešte v uplynulom roku ministerstvo školstva o finančné prostriedky pre 20 asistentov, čo by mal byť podľa samosprávy zodpovedajúci počet k počtu žiakom so zdravotným znevýhodnením. "Ministerstvo splnilo požiadavky na 45 percent a na tento školský rok vyčlenilo peniaze pre deviatich asistentov učiteľa," doplnila Vnenková.

To však ale podľa nej neznamená, že ostatní žiaci, ktorí pomoc asistentov potrebujú, sa nebudú môcť naďalej v petržalských školách vzdelávať. "V tomto školskom roku pribudli štyria odborní zamestnanci, teda spolu je to 20 školských psychológov a špeciálnych pedagógov, ktorí budú funkciu asistenta učiteľa do veľkej miery suplovať," podotkla Vnenková.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR zdôrazňuje, že pri prípravách rozpočtov na ďalšie roky neustále vo svojich prioritách uplatňuje zvýšenie objemu finančných prostriedkov na asistentov učiteľov. Financuje viac ako 2300 asistentov učiteľov z vyše 5200, počet závisí od dostupných financií.

Zriaďovateľom škôl poskytlo približne 15,5 milióna eur, z toho Bratislavskému kraju okolo 1,2 milióna eur. "Do konca roka 2018 plánuje navýšiť uvádzaný objem na približne 24 miliónov eur. Z tohto objemu bude Bratislavskému kraju na rok 2018 poskytnutých na AU približne 1,8 milióna eur," doplnil pre TASR odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Ten zároveň upozorňuje, že pre viaczdrojové financovanie škôl môže finančné prostriedky na asistentov učiteľov poskytnúť škole aj jej zriaďovateľ. Peniaze môže škola taktiež čerpať z vlastného rozpočtu na základe zvýšených koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo má možnosť získať ich z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pri prideľovaní financií na AU sa rezort školstva riadi zákonom o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Finančné prostriedky prideľuje zriaďovateľovi školy podľa počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením, faktu, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku a aj podľa bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

08.12.2017 15:30

Ako sa cítime pri vianočných nákupoch či na káve s priateľmi, ovplyvňuje aj akustika

V nákupných centrách trávime pred Vianocami často hodiny. Sme unavení a premýšľame prečo. Dôležitú úlohu hrá okrem iného aj akustika. Čudujete sa? Výskumom hluku v nákupných centrách, reštauráciách a ďalších priestoroch sa zaob...
17.04.2018 10:14

Slovenská pedagogická knižnica organizuje medzinárodnú konferenciu

Charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať praxou overené dobré skúsenosti a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti je cieľom 12. m...
21.08.2017 16:16

Poľana (2016)

Dokumentárny film Poľana je výsledkom európskeho grantu medzinárodného projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenskýchKarpatoch. Ide o skutočne reprezentatívny film Slovenska ma...