Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
12.07.2018 21:52

Po 50 rokoch sa vracia do svojho rodiska!

Prestížna Medzinárodná chemická olympiáda má korene v Čechách a na Slovensku.

Medzinárodná chemická olympiáda sa po 50 rokoch vracia do krajín, kde vznikla. Prvý ročník olympiády, v ktorej dnes súťažia študenti stredných škôl z 76 krajín sveta, usporiadala vtedajšia Československá socialistická republika. Aktuálny, v poradí už 50. ročník spoločne organizuje Slovensko a Česko. Podujatie sa tak po dlhých rokoch vracia do krajín, ktoré iniciovali jej vznik. 

Medzinárodná chemická olympiáda (IChO) je každoročná súťaž pre najtalentovanejších študentov stredných škôl z chémie. Krajiny z celého sveta vysielajú do štyroch študentov, ktorí sú súťažia v oblasti teoretických aj praktických vedomostí v oblasti chémie. V priebehu dvoch súťažných dní majú účastníci možnosť preukázať svoje teoretické a praktické zručnosti v 5 hodín trvajúcej praktickej časti v laboratóriách a následne, na tretí deň, aj pri 5 hodín trvajúcej písomnej skúške.

Každá delegácia je zložená zo 4 študentov a 2 mentorov. Súčasťou delegácie však môžu byť aj významní hostia, či vedeckí pozorovatelia. Nominácii študentov predchádza séria súťaží na lokálnych a národných úrovniach, ale aj následné sústredenia a školenia najúspešnejších mladých, talentovaných chemikov. „Cieľom olympiády je podporiť záujem mladých ľudí o chémiu kreatívnym riešením rôznych teoretických aj praktických úloh," vysvetľuje Martin Putala z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá jubilejný 50. ročník IChO organizuje v spolupráci s českou Vysokou školou chemicko–technologickou v Prahe. „Podujatie však súčasne vytvára kontakty a podporuje medzinárodné spolupráce v oblasti chémie a zvyšuje možnosti výmenných pobytov," dodáva Martin Putala.

Bohatá história

Prvý ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnil v Prahe od 18. do 21. júnom 1968. Olympiády sa spočiatku zúčastňovali len krajiny východného bloku, no 12. ročník, v roku 1980, sa už konal v Rakúsku. Počet účastníckych krajín odvtedy rástol a v aktuálnom ročníku sa tak môžeme tešiť na tímy z 76 krajín zo všetkých obývaných kontinentov a, po prvý raz, prekonaný počet 300 súťažiacich. Bratislava IChO hosťuje v poradí už tretíkrát. Po 9. ročníku v roku 1977 a 17. ročníku v roku 1985 tak má Slovensko česť usporiadať aj jubilejný, 50. ročník prestížnej olympiády.

Diplom z prvého ročníka IChO v ČSSR v roku 1968

„Od začiatku sa na úrovni ministerstiev krajín tzv. východného bloku presadzovalo, aby sa medzinárodné chemické olympiády organizovali len v krajinách socialistického tábora," spomína Dr. Anton Sirota, ktorý stál pri vzniku IChO a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Medzinárodného informačného centra IChO so sídlom v Bratislave „Túto zásadu ale nedodržalo už Rumunsko, ktoré v roku 1974 pozvalo na IChO aj Švédsko a Juhosláviu. V ďalších rokoch potom pribúdali "západné" krajiny a tento trend sa už ovplyvniť nepodarilo. Bodku za politickými snahami dal nový organizačný poriadok, ktorý pripravili dvaja slovenskí členovia celoštátnej komisie ChO a ktorý sa schválil v roku 1976 na 8. IChO v Halle (NDR). Týmto sa otvorili dvere IChO pre všetky krajiny sveta," dodáva Anton Sirota.

Jubilejný ročník v réžii Slovenskej a Českej republiky

Po 50 rokoch sa medzinárodná chemická olympiáda vracia do svojho rodiska. Organizáciu si zobrali pod patronát Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe. "Možnosť organizovať Medzinárodnú chemickú olympiádu je veľké privilégium. Predchádzajúci ročník sa v Thajsku ceremoniály konali dokonca pod záštitou kráľovskej rodiny a už teraz vieme, že nad nasledujúcim ročníkom, ktorý bude v Paríži, prevzal záštitu nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Jean Marie Lehn," hovorí Karel Melzoch, rektor Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe.

Záštitu nad olympiádou prevzal český minister školstva, mládeže a telovýchovy Rober Plaga, ako aj slovenská ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a Český olympijský výbor. Olympiádu, ktorej rozpočet presahuje 1,9 milióna eur, finančne podporili najmä ministerstvá školstva oboch krajín. Finančnú podporu ďalej poskytol Magistrát hlavného mesta Praha a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava – Tourism Board a viacero súkromných subjektov, na čele s platinovým partnerom olympiády, spoločnosťou Unipetrol. 

Medzinárodná chemická olympiáda, IChO 2018, bude vyvrcholením dvojročných príprav. „Ide o jubilejný ročník a zároveň si pripomíname 100 rokov od založenia Československa. Chceli sme preto prekonať očakávania a pripraviť pre hostí program, aký olympiáda ešte nezažila," vysvetľuje hlavný organizátor, Petr Holzhauser z VŠCHT Praha. "Verím, že sa všetko podarí a naši hostia si užijú desať dní plných chémie, zábavy a spoznávania krás Slovenska a Česka," dodáva Petr Holzhauser.

Nabitý program

Program 50. ročníka je pripravený tak, aby účastníci okrem súťaženia spoznali aj krásy Slovenska. Otvárací ceremoniál prebehne dňa 20.7.2018 o 9:30 hod v bratislavskej Starej tržnici, odkiaľ sa delegácie presunú na hrad Červený Kameň, kde bude program pokračovať historickými hrami a vyvrcholí večernou uvítacou recepciou. Víkendový program bude zahŕňať celodenný výlet do Banskej Štiavnice, športové a spoločenské aktivity. V pondelok, 23.7.2018 prebehnú praktická a v stredu, 25.7.2018 teoretická časť súťaže. Vo štvrtok sa študenti presúvajú do Českej republiky, kde ich v sobotu, 28.7.2018, v pražskom Rudolfinu čaká záverečná ceremónia spojená s odovzdávaním cien.

Zabojuje aj Slovensko

Slovenská reprezentácia oznámila finálnu nomináciu dňa 20.6.2018, sotva mesiac pred zahájením súťaže. Proces výberu bol dlhý a náročný. Najlepších 11 účastníkov národného kola chemickej olympiády získalo pozvánku na teoretické sústredenie, kde absolvovali niekoľko prednášok a testov. Na praktické sústredenie už ale postúpilo len 8 najlepších a na tretie sústredenie, ktoré zahŕňalo aj simuláciu medzinárodnej olympiády, dostalo pozvánku len 6 študentov, z ktorých sa 4 najlepší nominovali na 50. ročník IChO. Výsadu reprezentovať Slovensko medzi svetovou elitou získali Martin Orságh (Gymnázium J. Lettricha, Martin), Peter Rukovanský (Gymnázium, M. R. Štefánika, Nové Zámky), Michal Chovanec a Peter Gonda (obaja Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza). Naši reprezentanti pravidelne získavajú medailové umiestnenia a dokonca aj zlaté. V neoficiálnom medailovom poradí krajín sa Slovensko pravidelne umiestňuje v hornej tretine. Na základe doterajších výsledkov majú aj súčasní reprezentanti reálnu šancu uspieť v konkurencii viac než 300 najlepších mladých chemikov z celého sveta.

Súvisiace články

08.01.2020 13:28

Obmedzenie pohybu v okolí národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad

Slovenské národné múzeum (SNM) ako správca národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad si dovoľuje informovať o kritickom stave stavebných konštrukcií Spišského hradu. V dôsledku tejto skutočnosti upozorňuje verejnosť na obmedzeni...
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
05.10.2017 16:50

Štúdium dopravných odborov má budúcnosť

Pre žiakov posledných ročníkov základných škôl začína byť v tomto období aktuálna otázka výberu budúceho povolania.