Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.01.2018 17:44

Podiel vysokoškolákov sa zvyšuje, podiel pracovných ponúk pre nich však paradoxne klesá

Slovensko prešlo od zlomového roku 1989 veľkými zmenami. Ukazuje sa, že novinky zasiahli aj vysoké školy. Kým rok po revolúcii prijali verejné univerzity na dennú formu štúdia podľa údajov Centra vedecko-technických informácií 13 404 prvákov, o 26 rokov neskôr, vlani, to bolo 23 265 ľudí. Slovenské vysoké školy sú tak vhodné pre omnoho širšiu skupinu ľudí.

Podľa Štatistického úradu bolo v roku 1990 vyše 84-tisíc 18-ročných Slovákov. Demografická krivka však spôsobila, že po roku 1997 začali počty čerstvo dospelých Slovákov každoročne klesať. V roku 2016 ich tak bolo o takmer 26-tisíc menej. 
 

Ako sa vývíjalo množstvo vysokoškolákov po Nežnej revolúcii?
Rok Počet 19-ročných s trvalým pobytom na SVK (do 2003 18-roční, lebo chodili na ZŠ 8 rokov) Prijatí študenti do 1. ročníka denného štúdia na verejných VŠ
1990 84 162 13 404
1995 95 482 20 809
2000 89 406 24 279
2005 85 976 35 542
2010 77 385 29 516
2015 59 712 24 482
2016 58 544 23 265

Mladých ubudlo, vysokoškolákov je však viac

Táto demografická krivka sa nijako neprejavila na vysokoškolákoch. Práve naopak, počet novoprijatých študentov na verejné vysoké školy na dennú formu iba narástol. V roku 2016 tak bolo na verejných univerzitách o takmer 10-tisíc viac prvákov. 

V súčasnosti vieme povedať, že väčšinu novoprijatých ľudí na denné štúdium na verejnej vysokej škole tvoria tí, ktorí v daný rok spravili maturitné skúšky. Ak by sme sa chceli pozrieť, v akej boli vekovej skupine, v roku 1990 to boli hlavne 18-roční Slováci a od roku 2004 zase 19-ročná populácia, keďže tejto skupine pribudol na základnej škole deviaty ročník. 

Zo 16 na 40 percent

Ak by sme si predstavili, že novoprijatí študenti na verejných vysokých školách boli iba ľudia v danej vekovej kategórii, zistili by sme, že podiel vysokoškolákov z celkového počtu populačného ročníka sa výrazne zvýšil.

Podiel prijatých študentov do 1. ročníka VŠ dennej formy z celkového počtu 19-ročných (18-ročných do r. 2003)
Rok  Verejné školy
1990 15,93%
1995 21,79%
2000 27,16%
2005 41,34%
2010 38,14%
2015 41,00%
2016 39,74%
ZDROJ: Výpočet Profesie na základe dát CVTI a Štatistického úradu 

 
V roku 1990 totiž z vtedajších 18-ročných s trvalým pobytom na Slovensku odišlo na vysokú školu 15,93 percenta. O 26 rokov neskôr sa tento podiel zvýšil až na 39,74 percenta. Z tohto dôvodu môžeme usúdiť, že vysoké školy sú v súčasnosti dostupnejšie pre omnoho širšiu skupinu ľudí, ako to bolo v minulosti. Množstvo odborníkov však poukazuje tiež na to, že tento fakt sa postupom času, bohužiaľ, prejavil aj na kvalite samotného štúdia, respektíve študentov. 

Iba pätina pracovných ponúk vyžaduje titul 

Zvyšujúci podiel vysokoškolákov však podľa všetkého nejde v jednej ruke s trhom práce. Na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk totiž podiel ponúk, v ktorých zamestnávatelia vyžadujú ukončenú vysokú školu, v posledných rokoch klesá. 

Ponuky na pracovnom portáli Profesia.sk
Rok  Celkový počet pracovných ponúk  Z toho s požiadavkou VŠ vzdelania Z toho s požiadavkou SŠ vzdelania
2011 131 812 26,40% 63,90%
2012 130 789 27,80% 62,30%
2013 127 685 27,90% 61,10%
2014 155 439 25,80% 61,80%
2015 201 468 23,60% 63,00%
2016 237 950 19,80% 61,80%
2017* 235 940 17,80% 62,10%
*údaje sú od 1.1. do 13.11. 2017    
ZDROJ: Profesia.sk

 
Zamestnávateľov, ktorí chcú, aby uchádzači mali vysokoškolský titul, bolo päť rokov dozadu 28 percent. V roku 2016 už vyžadovalo univerzitné vzdelanie len 20 percent pracovných ponúk, pričom v súčasnosti vnímame opäť pokles, keď ide o približne 18 percent inzerátov. Profesia.sk vníma, že v ponuke pracovných príležitostí sa vyskytujú najmä inzeráty s minimálnou požiadavkou absolvovania strednej školy.

Veľkou motiváciou je plat

Vysoká motivácia ľudí ísť študovať na vysokú školu môže byť však spôsobená najmä vďaka pomerne veľkým rozdielom medzi mzdami ľudí s ukončenou strednou školou a zamestnancami s vysokoškolským titulom. Podľa portálu Platy.sk platí, že stredoškoláci s päťročnou praxou často nedosiahnu ani na takú mzdu, akú dostane absolvent vysokej školy ihneď po vstupe na trh práce. 

Priemerné hrubé platy na Slovensku podľa dosiahnutého vzdelania
základné vzdelanie 717 eur
stredoškolské bez maturity 801 eur
stredoškolské s maturitou 929 eur
vyššie odborné vzdelanie 948 eur
vysokoškolské I. stupňa 1026 eur
vysokoškolské II. stupňa 1248 eur
vysokoškolské III. stupňa 1406 eur
ZDROJ: Platy.sk

 

Na Slovensku preto všeobecne platí, že vzdelanie sa ľuďom prejavuje aj v peňaženke. Kým celoslovenská priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka dosahuje 1248 eur v hrubom, mzda zamestnancov, ktorí majú iba maturitu, je 929 eur v hrubom. 

Zdroj: Nikola Richterová, PR v spoločnosti Profesia
 

Súvisiace články

06.05.2018 08:17

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách.
15.02.2018 18:20

Školákom sa začnú jarné prázdniny

Od pondelka 19. februára 2018 sa začína pre žiakov základných a stredných škôl obdobie jarných prázdnin. Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska.
05.10.2017 16:50

Štúdium dopravných odborov má budúcnosť

Pre žiakov posledných ročníkov základných škôl začína byť v tomto období aktuálna otázka výberu budúceho povolania.