Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.04.2018 19:43

Pohľad na finále NAJ agrodievča a NAJ agrochlapec

Posledný deň prvej dekády mesiaca apríl mnohé stredné odborné školy s poľnohospodárskym a s ním súvisiacimi i príbuznými zameraniami – veterinárstvom a záhradníctvom očakávali s veľkou netrpezlivosťou. Vtedy sa v priestoroch výstaviska Agrokomlex Nitra konalo finále súťaže uvedených škôl - NAJ agrodievča a NAJ agrochlapec.

V ňom mnohé z nich mali svojich reprezentantov a každá škola v kútiku duše, nehovoriac o žiakoch očakávala „aspoň jednu medailu". Na ich rozdávanie sa vytvorili tri disciplíny.

Prvá z nich bola zameraná na internetové hlasovanie pre NAJ agrodievča/chlapec kde mohli svoj hlas odovzdať spolužiaci, priatelia, rodinní príslušníci, poľnohospodári a vôbec osoby navštevujúce internetovú stránku Agrobiznis.

Druhou disciplínou bola cena Agritours Slovakia, Cestovná kancelária s.r.o. O cenu sa bojovalo priamo počas finále tou formou, že každý z finalistov a finalistiek predstavil svoje vízie zamerané nielen na rozvoj poľnohospodárstva, ale i jeho propagáciu cestou turizmu, ochranu životného prostredia alebo zachovávanie kultúrneho dedičstva krajiny spojeného s vidiekom.

Treťou, dominantnou disciplínou bolo vyhlásenie troch NAJ agrodievčat a agrochlapcov odbornou komisiou, ktorej ešte raz finalisti predstavili svoj pohľad do budúcnosti, ale v tom slova zmysle ako by sa na nej chceli osobne podieľať. Výber bol náročný, no víťazom môže byť iba jeden.

NAJ agrodievčaťom sa stala Jaroslava Grausová zo SOŠPaSV v Leviciach a titul NAJ agrochlapec si odniesol Mário Jakubovič zo SOŠPaSV v Trnave.

Na uvedenú súťaž od príchodu účastníkov a sprevádzajúcich pedagógov až po vyhlásenie bol takmer trojhodinový časový úsek. Hlavne učitelia sme nemuseli trpieť nervozitou, pretože organizátor pripravil veľmi zaujímavú a pre nás i poučnú konferenciu za účasti subjektov agrosektora, týkajúcu sa uplatňovania inovačných vedeckých metód v poľnohospodárskej prvovýrobe, uplatňovania informačno-komunikačných technológií pri obchodovaní s poľnohospodárskymi komoditami na svetovom trhu, či novinky v oblasti poskytovania dotácií.

S plnou vážnosťou môžem prehlásiť, že takýto typ konferencie ďaleko prevyšuje prvky kontinuálneho vzdelávania, pretože sa nejedná o honbu za kreditmi, ale absorbovanie aktuálnych informácií o uplatňovaní inovácií na viacerých úsekoch poľnohospodárskeho vzdelávania. Keďže ich poľnohospodárske školy transformujú ďalej tak určite nie sú „pasienkami za dedinou", tak ako boli cestou niektorých médií pred vyše rokom všetky školy všeobecne nazvané. 

Čas pre účasť na tejto konferencii si našla i ministerka rezortu pani Gabriela Matečná, ktorá okrem referovania o aktivitách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a poskytovania dotácií, kedy sme boli svedkami i tvrdších polemík zo strany súkromne hospodáriacich roľníkov a mladých farmárov si počas prestávky našla čas a sa nám venovala. Stručne sme ju oboznámili s inováciami v oblasti vzdelávania cestou inovácií cez pokusy v oblasti pestovania rastlín a chovu zvierat v rámci medzinárodnej spolupráce.

Taktiež bola ústretová pre vyhotovenie pamätnej fotografie jedného finalistu, ktorý ešte v tom čase netušil, že po zreferovaní svojich vízií týkajúcich sa rozvoja poľnohospodárstva so zameraním na chov slovenských plemien hospodárskych zvierat – slovenského strakatého dobytka a ovce - zošľachtenej valašky bude v poslednej vete moderátora počuť svoje meno, ale už ako víťaz súťaže NAJ agrochlapec.

Dôležité je, aby takýchto vydarených ročníkov bolo čím viac a aby ich reprezentanti po ukončení štúdií úspešne rozvíjali poľnohospodársku výrobu, vidiek a na rodnej hrude produkciu kvalitných potravín.

Ján Piešťanský


 

Súvisiace články

31.10.2017 11:48

Jesenné sviatky si nekonkurujú, prelínajú sa

Niektorí si kupujú strašidelné masky, iní sa zabávajú na plese prezlečení za svätcov.
29.03.2018 17:56

Na Záhorí ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

V stredu 28. marca 2018 sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pozvanie primátorov mesta Senica Branislava Grimma a primátora Holíča Zdenka Čambala zúčastnila v oboch mestách slávnostného oceňovania pedagogických a kultúrn...
01.12.2017 08:30

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša na základné školy tému udržateľnosti

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednouchá, naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a ...