Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.09.2017 09:16

Post bellum SK pozýva na konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne

Občianske združenie Post bellum SK spolu so svojimi partnermi z Bulharska, Rumunska a Českej republiky organizuje v Múzeu holokaustu v Seredi konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne, ktorá je určená pedagógom aj širokej verejnosti. Zúčastniť sa jej môžete 20.9.2017.

„Jednou z aktivít občianskeho združenia Post bellum je vzdelávanie žiakov základných a študentov stredných škôl. Formou zážitkových workshopov sa pokúšame

doplniť ich vedomosti o témach akými sú holokaust, deportácie a obmedzovanie slobody. Samozrejme, tešia nás pozitívne ohlasy na túto časť našej práce, no skúsenosti a zručnosti chceme ďalej rozvíjať. Aj preto považujeme stretnutie s našimi partnermi a organizáciami, ktoré sa snažia o rovnaký cieľ, za výborný spôsob inšpirácií a nových podnetov" hovorí riaditeľka Post bellum SK Sandra Polovková.

Konferencia, ktorú Post bellum realizuje v rámci projektu WWII: Memories of Eastern European Nations in Education má slúžiť ako výmena informácií o spôsoboch a možnostiach, ako mladým ľuďom rozšíriť prehľad o jednej z najzásadnejších kapitol

histórie 20.storočia. Na Slovensku aj v zahraničí sa tejto problematike venujú nielen vzdelávacie organizácie, ale aj aktívni pedagógovia. Ich skúsenosti, postrehy aj metódy sú cenným materiálom, ktorý môže pomôcť ostatným partnerom.

Post bellum SK momentálne realizuje workshopy Deň, kedy sa mlčalo so žiakmi základných škôl (7. – 9. ročník) na tému kolektivizácie a znárodňovania a workshopy Tak toto neprejde! pre stredoškolákov sa venujú slobode slova, cenzúre, disentu, Charte 77, ale aj Anticharte. Oba trvajú jeden vyučovací deň, 4 až 6 hodín a využívame pri nich princípy dramatickej výchovy. Študenti sa stanú postavami, ktorých charaktery a konanie vychádza z postáv reálnych ľudí. Pracujú s dobovým materiálom – fotografiami, textami, ktoré boli uverejnené v samizdatoch, dostávajú sa do konfliktu s režimom a nesú za to následky.", vysvetľuje Sandra Polovková. 

Vďaka podpore Nadácie Orange a Bratislavského samosprávneho kraja môže Post bellum realizovať workshopy pre školy zdarma. V prípade záujmu nás môžu školy kedykoľvek kontaktovať.

 

Konferencia je realizovaná vďaka finančnej podpore Europe for citizens


Tlmočená bude do anglického jazyka.

PROGRAM
09:30 - 09:45 Príchod spíkrov a účastníkov
09:45 - 10:00 Privítanie, úvod
10:00 - 10:30 Post Bellum SK
10:30 - 11:00 Post Bellum (Praha)
11:00 - 11:30 PRIMARIA COMUNEI VICTORIA (Rumunsko)
11:30 - 12:00 OTVORENA VRATA (Bulharsko)

12:00 - 13:00 prestávka

13:00 - 13:30 Múzeum holokaustu v Seredi
13:30 - 14:00 Múzeum SNP
14:00 - 14:30 Nadácia Milana Šimečku
14:30 - 15:00 Zuzana Kohútová, pedagogička
15:00 - 16:00 otvorená diskusia
 

Aktuality o udalosti môžete sledovať tu

 

Text: Mgr. Soňa Jánošová

Súvisiace články

14.05.2018 14:37

Najobľúbenejším učiteľom sa stal dejepisár Ján Gáll

V internetovom hlasovaní verejnosti o cenu Amos sympaťák zvíťazila učiteľka prvého stupňa Monika Krajčíková zo ZŠ s MŠ v obci Nitrica
14.11.2017 08:45

Boris Prýgl získal Cenu SRK za umenie 2017

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. udelil dňa 9. 11. 2017 Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2017 absolventovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave M...
12.11.2017 10:17

Študenti STU vyvinuli sedadlo do auta, aké na trhu nenájdete

BRATISLAVA - Študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave skúmali, ako uľahčiť sedenie v aute zdravotne postihnutým a zraneným ľuďom. Vyvinuli špeciálne sedadlo pre malé mestské vozidlá, aké...