Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
14.02.2019 08:40

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAA), ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 9.00 hodine v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (2. poschodie), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Do výberového konania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Ministerstvo oslovilo uchádzačov o post predsedu SAA v súvislosti s poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Predsedu SAA bude vyberať nezávislá 5-členná komisia. Po jednom členovi delegovali svojho kandidáta:

  •  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  •  Rada vysokých škôl
  •  Študentská rada vysokých škôl
  •  Slovenská rektorská konferencia
  •  a reprezentatívne zamestnávateľské zväzy.

 
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou sú uvedené aj v „Oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu  predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo". Časť verejného vypočutia uchádzačov sa uskutoční v cudzom jazyku zvolenom uchádzačom (v anglickom jazyku alebo v nemeckom jazyku).

Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl,  priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Rozhodovanie v súlade s novými štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie začne v roku 2020.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

03.08.2018 22:15

IChO 2018 spoznala medailistov

V sobotu, dňa 28. 7. 2018 sa slávnostným ceremoniálom v pražskom Rudolfíne skončil jubilejný, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) 2018, ktorý organizovala spoločne Slovenská a Česká republika. Zo 76 súťažiacich ...
02.12.2017 08:45

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu – informácie podávali študento...

Dnešný Svetový deň boja proti AIDS si študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripomenuli už v predstihu. V stredu 29. decembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity ...
03.10.2017 09:35

Na podujatí Falling Walls Lab Slovakia prezentovali svoje projekty mladí výskumníci

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej slávnostne otvorili v piatok 29. septembra 2017 v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratis...