Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
14.02.2019 08:40

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAA), ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 9.00 hodine v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (2. poschodie), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Do výberového konania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Ministerstvo oslovilo uchádzačov o post predsedu SAA v súvislosti s poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Predsedu SAA bude vyberať nezávislá 5-členná komisia. Po jednom členovi delegovali svojho kandidáta:

  •  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  •  Rada vysokých škôl
  •  Študentská rada vysokých škôl
  •  Slovenská rektorská konferencia
  •  a reprezentatívne zamestnávateľské zväzy.

 
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou sú uvedené aj v „Oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu  predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo". Časť verejného vypočutia uchádzačov sa uskutoční v cudzom jazyku zvolenom uchádzačom (v anglickom jazyku alebo v nemeckom jazyku).

Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl,  priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Rozhodovanie v súlade s novými štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie začne v roku 2020.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

28.05.2018 09:04

Do školstva musíme investovať viac, zhodli sa Lubyová aj Sopko

Inklúzia v školstvom systéme podľa fínskeho modelu, investovanie do školstva či zatraktívnenie profesie učiteľa boli témy, na ktorých sa dnešnej relácii V politike televízie TA3 zhodli ministerka školstva Martina Lubyová (nom. ...
30.12.2017 15:45

Prešov:V Krajskom múzeu si nepočujúci môžu pozrieť prezentáciu v posunkovej reči 

Prešov – Deti s poruchami sluchu si dnes v Krajskom múzeu v Prešove mohli po prvý raz pozrieť, ako funguje nová služba pre nepočujúcich - videosprievodca v posunkovej reči. Vedenie múzea prijalo ponuku občianskeho združenia De...
07.12.2017 08:45

Development of webGIS platform based on big-data for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration

V rámci programu Interreg Slovakia-Hungary (Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme) Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v partnerstve s Innoregion Knowl...