Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
14.02.2019 08:40

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAA), ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 9.00 hodine v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (2. poschodie), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Do výberového konania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Ministerstvo oslovilo uchádzačov o post predsedu SAA v súvislosti s poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Predsedu SAA bude vyberať nezávislá 5-členná komisia. Po jednom členovi delegovali svojho kandidáta:

  •  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  •  Rada vysokých škôl
  •  Študentská rada vysokých škôl
  •  Slovenská rektorská konferencia
  •  a reprezentatívne zamestnávateľské zväzy.

 
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou sú uvedené aj v „Oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu  predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo". Časť verejného vypočutia uchádzačov sa uskutoční v cudzom jazyku zvolenom uchádzačom (v anglickom jazyku alebo v nemeckom jazyku).

Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl,  priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Rozhodovanie v súlade s novými štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie začne v roku 2020.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

29.03.2018 18:23

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si dnes z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konal...
04.10.2017 09:20

ŠPÚ otvoril inovatívne vzdelávanie Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav otvoril v priestoroch Matice slovenskej v Martine inovatívne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“.
28.12.2017 13:00

Úspešná vedkyňa Mariana Derzsi sa po rokoch v zahraničí vracia na Slovensko

TRNAVA – Na Slovensko sa zo zahraničia vráti ďalšia úspešná vedkyňa Mariana Derzsi. V priebehu januára začne pôsobiť na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, kde bude pokračovať vo výskume. Mariana Derszi a jej koleg...