Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.10.2017 14:29

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave

Konferencia o vitálnej škole a slávnostné podujatie k výročiu vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). To bol program včerajšej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v Trnave.

Odborná konferencia s názvom Vitálna Škola 2017 mala za úlohu prezentovať druh školy, ktorá má svoju víziu a je schopná ju napĺňať aj uprostred náročných administratívno-finančných podmienok. Na konferencii sa zúčastnili rôzni aktéri z oblasti školstva, ktorí nečakajú na dokonalé riešenia, ale sami objavujú a ponúkajú nové cesty, ktoré charakterizuje sieťovanie a spolupráca v rozmere nielen Slovenska, ale aj sveta.

Po skončení programu na odbornej konferencii sa štátny tajomník presunul do Divadla Jána Palárika v Trnave, kde sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

„S radosťou som prijal pozvanie pána rektora a celej akademickej obce na dnešné slávnostné zhromaždenie, kde si spoločne pripomíname významné výročie – 20. výročie založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave" uviedol Peter Krajňák.

Táto univerzita bola zriadená zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. UCM bola založená ako vysoká škola s tromi fakultami – filozofickou, masmediálnej komunikácie a prírodných vied. V súčasnosti má škola štyri fakulty – pribudla fakulta sociálnych vied (vznikla v roku 2011) a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ako súčasť UCM bol založený ešte v roku 2005). Podľa počtu študentov je v súčasnosti desiatou  najväčšou vysokou školou na Slovensku s celkovým počtom viac ako 6 000 študentov v uplynulom akademickom roku 2016/2017.

Zdroj: Minedu

Galéria

Súvisiace články

17.05.2018 08:05

Poslanci sa zaoberali počtom žiakov osemročných gymnázií

Počty tried a žiakov osemročných gymnázií by sa mali určovať v rámci celej republiky, nie po jednotlivých krajoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o ktorom rokovali poslanci v závere pi...
20.11.2018 17:07

Štúdia: Deviataci nezisťujú informácie od výchovných poradcov, ale z webov stredných škôl

Väčšina deviatakov ešte nie je úplne rozhodnutá, akým smerom sa vydá po ukončení základnej školy, avšak 84 % už začalo zisťovať konkrétne informácie o stredných školách. 54 % deviatakov najčastejšie vyhľadáva informácie na inte...
19.09.2019 12:27

Začal sa zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému

Od nedele 15. septembra 2019 môžu školy zadávať do Rezortného informačného systému (RIS) štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch. Ide už o druhý rok tohto zberu, ktorý sa realizuje elektronickou formou. Pre školy prináša zn...