Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.10.2017 14:29

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Petra Krajňáka v Trnave

Konferencia o vitálnej škole a slávnostné podujatie k výročiu vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). To bol program včerajšej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v Trnave.

Odborná konferencia s názvom Vitálna Škola 2017 mala za úlohu prezentovať druh školy, ktorá má svoju víziu a je schopná ju napĺňať aj uprostred náročných administratívno-finančných podmienok. Na konferencii sa zúčastnili rôzni aktéri z oblasti školstva, ktorí nečakajú na dokonalé riešenia, ale sami objavujú a ponúkajú nové cesty, ktoré charakterizuje sieťovanie a spolupráca v rozmere nielen Slovenska, ale aj sveta.

Po skončení programu na odbornej konferencii sa štátny tajomník presunul do Divadla Jána Palárika v Trnave, kde sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

„S radosťou som prijal pozvanie pána rektora a celej akademickej obce na dnešné slávnostné zhromaždenie, kde si spoločne pripomíname významné výročie – 20. výročie založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave" uviedol Peter Krajňák.

Táto univerzita bola zriadená zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. UCM bola založená ako vysoká škola s tromi fakultami – filozofickou, masmediálnej komunikácie a prírodných vied. V súčasnosti má škola štyri fakulty – pribudla fakulta sociálnych vied (vznikla v roku 2011) a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ako súčasť UCM bol založený ešte v roku 2005). Podľa počtu študentov je v súčasnosti desiatou  najväčšou vysokou školou na Slovensku s celkovým počtom viac ako 6 000 študentov v uplynulom akademickom roku 2016/2017.

Zdroj: Minedu

Galéria

Súvisiace články

28.11.2017 17:30

NRSR: OĽaNO chce zrušiť povinnosť vytlačiť elektronickú triednu knihu

Bratislava - Povinnosť škôl vytlačiť každoročne elektronickú triednu knihu do listinnej podoby by sa mala zrušiť. V novele školského zákona to navrhujú poslanci hnutia OĽaNO, podľa ktorých ide o zbytočnú byrokratickú záťaž. Ob...
13.10.2017 19:16

Oponice

Exkurzie patria k podujatiam, na ktorých sa deti a mládež oboznámia s novými informáciami a prinášajú si späť do škôl množstvo informácií a zážitkov. Ak sa ešte len rozhodujete, kam so žiakmi, máme pre vás tip:.
11.12.2019 11:12

Nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ sa zameria najmä ...

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie.