Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2019 11:26

Prešovská univerzita v Prešove otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Otvorenie nového akademického roka 2019/2020 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove nieslo v znamení inaugurácie rektora prof. Petra Kónyu, ktorý začal svoje druhé funkčné obdobie na tomto poste.

Slávnostné podujatie sa konalo v utorok 17. septembra 2019 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove za účasti akademickej obce univerzity, ako aj ďalších významných hostí, medzi ktorými nechýbala ani štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová či bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Novozvolený rektor spomenul z úloh z predchádzajúceho obdobia predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, zateplenie športovej haly i parkovú úpravu námestia pred vysokoškolským areálom, ako aj rekonštrukciu dvoch študentských domovov, ktoré sa realizovali pomocou vlády SR. Ako prvej univerzite na Slovensku sa Prešovskej univerzite podarilo úspešne akreditovať nový študijný program pedagogického zamerania – Rómsky jazyk, literatúra a reálie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ktorý bude nepochybne prínosom vo vzdelávacom procese príslušníkov rómskej menšiny.

Štátna tajomníčka ocenila, že za uplynulé roky Prešovská univerzita venovala značnú pozornosť rozvojovým aktivitám. Rektorovi v jeho druhom funkčnom období popriala, aby sa mu v náročnom období zmien, ktoré súvisí so zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, podarilo posúvať Prešovskú univerzitu dopredu.

V záverečnej časti slávnosti boli ocenení tvoriví pracovníci a študenti Prešovskej univerzity v Prešove.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

10.11.2017 12:30

Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý je jedným z kľúčov...
25.09.2017 09:11

Brusel ocenil promptnú reakciu ministerstva, Slovensko trestať nechce

BRATISLAVA – Brusel ocenil promptnú reakciu Slovenska a pracovnú návštevu delegácie ministerky školstva prijal pozitívne. Ako na dnešnej tlačovej konferencii povedala ministerka školstva Martina Lubyová, akčné plány a postupnos...
27.11.2017 09:37

S. BELÁ: Prístavba telocvične vyrieši problém s chýbajúcimi šatňami i sprchami

POPRAD – Mesto Spišská Belá sa pustilo do budovania prístavby telocvične Základnej školy M. R. Štefánika. Vyriešiť chce takto chýbajúce potrebné štandardné zázemie, keďže telocvičňa nemá šatne pre žiakov, ani sprchy. Tento sta...