Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2019 11:26

Prešovská univerzita v Prešove otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Otvorenie nového akademického roka 2019/2020 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove nieslo v znamení inaugurácie rektora prof. Petra Kónyu, ktorý začal svoje druhé funkčné obdobie na tomto poste.

Slávnostné podujatie sa konalo v utorok 17. septembra 2019 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove za účasti akademickej obce univerzity, ako aj ďalších významných hostí, medzi ktorými nechýbala ani štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová či bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Novozvolený rektor spomenul z úloh z predchádzajúceho obdobia predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, zateplenie športovej haly i parkovú úpravu námestia pred vysokoškolským areálom, ako aj rekonštrukciu dvoch študentských domovov, ktoré sa realizovali pomocou vlády SR. Ako prvej univerzite na Slovensku sa Prešovskej univerzite podarilo úspešne akreditovať nový študijný program pedagogického zamerania – Rómsky jazyk, literatúra a reálie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ktorý bude nepochybne prínosom vo vzdelávacom procese príslušníkov rómskej menšiny.

Štátna tajomníčka ocenila, že za uplynulé roky Prešovská univerzita venovala značnú pozornosť rozvojovým aktivitám. Rektorovi v jeho druhom funkčnom období popriala, aby sa mu v náročnom období zmien, ktoré súvisí so zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, podarilo posúvať Prešovskú univerzitu dopredu.

V záverečnej časti slávnosti boli ocenení tvoriví pracovníci a študenti Prešovskej univerzity v Prešove.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

12.06.2019 15:54

Na stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

Viac ako 8 000 žiakom na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa v pondelok 17. júna 2019 začína obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na p...
22.10.2017 13:30

Skloňovanie podstatného mena pani

Podstatné meno pani má nepravidelné skloňovanie, preto ho nemožno zaradiť do nijakého vzoru.
18.09.2018 18:32

Na ministerstvo školstva zavítal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Laureáta Nobelovej ceny za fyziku a jedného z najvýznamnejších japonských vedcov a výnálezcov v oblasti polovodičových technológií prof. Hiroshiho Amana prijala dnes na pôde rezortu školstva štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová