Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2019 11:26

Prešovská univerzita v Prešove otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Otvorenie nového akademického roka 2019/2020 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove nieslo v znamení inaugurácie rektora prof. Petra Kónyu, ktorý začal svoje druhé funkčné obdobie na tomto poste.

Slávnostné podujatie sa konalo v utorok 17. septembra 2019 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove za účasti akademickej obce univerzity, ako aj ďalších významných hostí, medzi ktorými nechýbala ani štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová či bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Novozvolený rektor spomenul z úloh z predchádzajúceho obdobia predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, zateplenie športovej haly i parkovú úpravu námestia pred vysokoškolským areálom, ako aj rekonštrukciu dvoch študentských domovov, ktoré sa realizovali pomocou vlády SR. Ako prvej univerzite na Slovensku sa Prešovskej univerzite podarilo úspešne akreditovať nový študijný program pedagogického zamerania – Rómsky jazyk, literatúra a reálie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ktorý bude nepochybne prínosom vo vzdelávacom procese príslušníkov rómskej menšiny.

Štátna tajomníčka ocenila, že za uplynulé roky Prešovská univerzita venovala značnú pozornosť rozvojovým aktivitám. Rektorovi v jeho druhom funkčnom období popriala, aby sa mu v náročnom období zmien, ktoré súvisí so zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, podarilo posúvať Prešovskú univerzitu dopredu.

V záverečnej časti slávnosti boli ocenení tvoriví pracovníci a študenti Prešovskej univerzity v Prešove.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

15.01.2018 19:13

TSK a SZĽH chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu. Vzniknúť by mala v stredoškolskom kampuse v Trenčíne – Zámostí a jej súčasťou bude nová hokejo...
27.10.2017 17:30

V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

Na pracovnom rokovaní v Štátnom pedagogickom ústave sa zišli projektoví partneri a regionálni koordinátori k projektu CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region SK-AT) v rámci výzvy...
25.09.2017 09:15

Európsky deň jazykov oslávia Zuzana Vačková, Karin Haydu aj Celeste Buckingham

Celá Európa bude v utorok 26. septembra oslavovať! A ani naše hlavné mesto nebude výnimkou. V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Vysokej ulici to bude po celý tento deň žiť cudzími jazykmi, cudzojazyčnými knihami a progra...