Späť na zoznam
Z domova
Autor: Indícia n.o.
20.03.2019 16:54

Prevencia kriminality v digitálnom veku

Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa uskutoční v Aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave na Sklabinskej ulici Slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy prác detí v rámci projektu Prevencia kriminality v digitálnom veku. Ceny víťazom odovzdá a výstavu otvorí rektorka APZ Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.. 

Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa uskutoční v Aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave na Sklabinskej ulici Slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy prác detí v rámci projektu Prevencia kriminality v digitálnom veku. Ceny víťazom odovzdá a výstavu otvorí rektorka APZ Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.. 

          Niekoľkomesačný pilotný projekt k prevencii kriminality vyvrcholí ocenením tvorby detí v troch kategóriách. Tretiaci a štvrtáci, sa po absolvovaní niekoľkých podujatí venujúcich sa problematike nebezpečiu v digitálnom priestore, spracovávali získané poznatky vo výtvarných dielkach. Tie odrážajú ich videnie šikany, zámeny identity, zneužívania a vydierania na internete, s ktorými majú skúsenosti stále mladšie kategórie školákov.

         Siedmaci, po zážitkovom vzdelávaní a workshopoch k problematike, pripravili a zrealizovali prezentácie pre seniorov. Títo sú častým objektom zneužívania v digitálnom priestore a túto hrozbu mnohí z nich podceňujú.

         O rok starší žiaci sa zamerali na nežiaduce prejavy extrémizmu a rasizmu. V projekte nadobudnuté poznatky využili na prípravu listu niektorým vládnym, štátnym či miestnym politikom. Po diskusiách v triednych kolektívoch navrhli, ako by oni riešili vzrastajúci extrémizmus a rasizmus vo svojom okolí, v meste alebo v krajine.

         Po vyhlásení víťazov v troch kategóriách pani rektorka APZ Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. otvorí výstavu prác detí.

         Všetky spomínané aktivity sú súčasťou pilotného projektu Prevencia kriminality v digitálnom veku, ktorý realizovala Indícia n.o. v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, MV SR, Edudramou, FMFI UK a tromi pilotnými školami z Modry a Bratislavy. Projekt je realizovaný s podporou Odboru prevencie kriminality, MV SR.  

         Výstupom projektu sú metodické materiály pre učiteľov a námety na vzdelávanie v tejto problematike. Pripravená je aj Koncepcia vzdelávania v oblasti digitálnej bezpečnosti. Všetky materiály, ktoré v projekte s podporou MV SR vznikli, budú voľne dostupné na stránkach www.indicia.sk.

         Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Organizuje rôzne školenia, semináre, ale aj konferencie. Snom Indície je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi.

Súvisiace články

10.10.2017 07:01

ZŠ Vajanského v Lučenci má viacero aktivít zameraných na projekty

Aktivity zamerané na rôzne projekty sú jednou z dôležitých oblastí, na ktoré kladú dôraz na Základnej škole (ZŠ) na Vajanského ulici v Lučenci. TASR o tom informovala jej riaditeľka Jana Kamenská, podľa ktorej na škole v minulo...
13.01.2019 16:41

Slovenskí študenti medzi najlepšími obchodníkmi

V Bratislave odovzdali ocenenia najlepším predajcom programu Southwestern Advantage. Z viac než 1200 študentov sa až dvaja Slováci umiestnili medzi 15 najlepšími a potvrdili tak povesť slovenských študentov, ktorí dlhodobo patr...
02.07.2019 09:00

Slovensko má novú Mládežnícku delegátku OSN 2019/2020

V ďalšom ročníku programu Mládežníckeho delegáta/tky v OSN (UN Youth Delegates Programme) bude záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na rokovaniach OSN zastupovať po Dominikovi Porvažníkovi aktívna mladá žena Petra Pauero...