Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
26.04.2018 09:58

Projekt To dá rozum chce pripraviť návrh na zmenu vzdelávania od škôlok, až po vysoké školy

„Aby sme mohli pripraviť dobrý návrh na zmenu, musíme rozumieť problémom, ktorým dnes študenti, učitelia, odborní zamestnanci, vedenia škôl, zamestnávatelia a ďalší aktéri v školstve čelia. Problémy a ich príčiny sme mapovali prostredníctvom prvej časti analýzy, a to formou kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami všetkých aktérov od materských škôl, až po vysoké školy," píše sa na webovej stránke projektu.

Rozhovory viedli členovia projektu To dá rozum s viac ako 550 respondentmi na Slovensku aj v zahraničí. Hovorili so slovenskými študentmi a vedcami, ktorí pôsobia v rôznych krajinách.

Na základe rozhovorov pripravili členovia projektu dotazníky, ktorých cieľom je objasniť, či sú zistenia z terénu odrazom situácie na konkrétnej škole, alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému. Prostredníctvom dotazníkov, ktoré rozposlali priamo do škôl, oslovili zástupcov materských, základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl na Slovensku, doktorandov na Slovensku, vysokoškolských učiteľov a vedcov na Slovensku a v zahraničí, ako aj slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí. Online dotazníky pre jednotlivú skupinu respondentov zverejnili minulý týždeň.

„Za 24 hodín od spustenia nám odpovedalo viac ako 350 ľudí," priblížila záujem o vyplnenie dotazníka riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.

Výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov odprezentujú členovia projektu na jeseň tohto roka prostredníctvom médií a svojho webu http://www.todarozum.sk.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

16.06.2017 08:49

Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. Pripomína pritom, že školy ju vyučujú ako povinnú prierezovú tému, teda ako súčasť viacerých vzdelávacích oblastí...
05.12.2018 09:02

Z vedeckých laboratórií priamo na javisko - prvý Science Slam na Slovensku

Science Slam je unikátny spôsob popularizácie vedy, ktorý verejnosti na javisku odhaľuje dianie zvyčajne skryté za zatvorenými dverami laboratórií a vedeckých pracovísk. Po prvýkrát sa toto jedinečné podujatie bude konať aj na ...
17.09.2018 17:33

Rada mládeže Bratislavského kraja s OZ Pre stredoškolákov organizujú simulované Študentské voľby

Rada mládeže Bratislavského kraja v spolupráci s občianskym združením Pre stredoškolákov, organizujú simulované Študentské voľby. V rámci Študentských volieb si študenti stredných škôl a gymnázií, vo veku pätnásť a viac rokov, ...