Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
26.04.2018 09:58

Projekt To dá rozum chce pripraviť návrh na zmenu vzdelávania od škôlok, až po vysoké školy

„Aby sme mohli pripraviť dobrý návrh na zmenu, musíme rozumieť problémom, ktorým dnes študenti, učitelia, odborní zamestnanci, vedenia škôl, zamestnávatelia a ďalší aktéri v školstve čelia. Problémy a ich príčiny sme mapovali prostredníctvom prvej časti analýzy, a to formou kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami všetkých aktérov od materských škôl, až po vysoké školy," píše sa na webovej stránke projektu.

Rozhovory viedli členovia projektu To dá rozum s viac ako 550 respondentmi na Slovensku aj v zahraničí. Hovorili so slovenskými študentmi a vedcami, ktorí pôsobia v rôznych krajinách.

Na základe rozhovorov pripravili členovia projektu dotazníky, ktorých cieľom je objasniť, či sú zistenia z terénu odrazom situácie na konkrétnej škole, alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému. Prostredníctvom dotazníkov, ktoré rozposlali priamo do škôl, oslovili zástupcov materských, základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl na Slovensku, doktorandov na Slovensku, vysokoškolských učiteľov a vedcov na Slovensku a v zahraničí, ako aj slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí. Online dotazníky pre jednotlivú skupinu respondentov zverejnili minulý týždeň.

„Za 24 hodín od spustenia nám odpovedalo viac ako 350 ľudí," priblížila záujem o vyplnenie dotazníka riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.

Výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov odprezentujú členovia projektu na jeseň tohto roka prostredníctvom médií a svojho webu http://www.todarozum.sk.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

26.07.2017 07:29

Minister Plavčan môže uzavrieť zmluvu k Edunetu, ÚVO nedostatky neodhalil

BRATISLAVA - Pri kontrole procesu verejného obstarávania na projekt Edunet nezistili žiadne nedostatky. Ministerstvo školstva tak môže s úspešným uchádzačom uzatvoriť zmluvu. „Ide o veľký a veľmi dôležitý projekt, preto sme sa ...
12.07.2019 09:51

Čistejšie životné prostredie a zdravá zver

„Čistá príroda = čistý revír“, tak znela výzva pre užívateľov poľovných revírov, do ktorej sa v období od 26. apríla do 10. mája 2019 zapojilo 39 poľovníckych zdužení a spoločností.
04.09.2018 18:36

Neformálne stretnutie ministrov pre mládež vo Viedni

V pondelok 3. septembra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo po niekoľkoročnej pauze neformálne stretnutie ministrov pre mládež členských krajín Európskej únie pod vedením v poradí tretieho predsedníctva Rakúska v Rade EÚ. Za Slovensk...