Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
18.09.2018 18:26

Reakcia na výzvu na odstúpenie ministerky školstva Martiny Lubyovej

Ministerstvo školstva je rovnako ako vedci znepokojené stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied. Rovnako súhlasíme, že tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Iniciátorom tohto stavu je ale SAV, ktorá nezvládla proces transformácie, a tak takmer 3 500 zamestnancov už tretí mesiac udržuje v neistote.

Ako sme uviedli, v upozornení Generálnej prokuratúry SR, ktoré bolo doručené 7. septembra 2018, sa konštatuje, že: „Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa." (t.j. SAV). Jednoznačne to potvrdzuje pozíciu rezortu školstva, že nemohlo konať inak. Ministerstvo školstva je viazané zákonom.

Tvrdenia, že ministerka nereprezentuje záujmy slovenskej vedy, sú snahou o politizáciu situácie. Za rok pôsobenia vo funkcii ministerky školstva sa Martine Lubyovej podarilo v oblasti vedy nasledovné:

  • výrazne skvalitnila prístup k hodnoteniu vedy a výskumu zavedením analýz a ukazovateľov v oblasti hodnotenia kvality výskumu a vývoja (Nový koncept Správy o stave výskumu),
  • zahrnula oblasť vedy a výskumu do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, čím výrazne prispela k skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania a prepojenia s vedou,
  • výrazne podporuje mladých talentovaných vedcov/žiakov a študentov na medzinárodných podujatiach,
  • vytvorila excelentné prostredie pre rozvoj kvantových technológií a ich prepojenia a sieťovania s významnými centrami výskumu s koncepciou rozvoja na obdobie 2018-2023,
  • prispela k ďalšiemu rozvoju slovenskej výskumno-vývojovej infraštruktúry do medzinárodných výskumných infraštruktúr a centier v nadväznosti na európske priority a ESFRI ROADMAP (takto vznikli nové členské účasti napr. ESS),
  • na základe rozhodnutia ministerky sa uvoľnilo nad rámec rozpočtu SAV cca 500 000 eur na účasť v medzinárodných konzorciách a centrách (Európska sociálna rada, vznik Národnej platformy pre kvantové technológie, ktorú vedie p. Bužek, ...),
  • zaviedla povinnosť partnerstva výskumných inštitúcií pri žiadostiach o európske štrukturálne fondy, čím dostali vedci možnosť podieľať sa na výzvach v celkovej hodnote 1,3 miliardy eur (výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR cca 350 mil. eur, výzvy Ministerstva hospodárstva SR cca 950 mil. eur,
  • pracuje na vyhlásení stimulov pre vedu v hodnote 28,5 mil. eur, ktoré už niekoľko rokov neboli na Slovensku vyhlásené,
  • zabezpečila finančné prostriedky na výzvy APVV vo výške 33 miliónov eur, ktoré boli historicky po prvýkrát kryté v štátnom rozpočte, nová výzva APVV bude vyhlásená vo štvrtok 13. 9. 2018,
  • podarilo sa jej, aby sa aj vedeckí pracovníci preradili do vyšších platových tabuliek a mohli byť zahrnutí do zvyšovania miezd k 1. 1. 2019 o 10 % a 1. 1. 2020 o ďalších 10 %.

Ministerku školstva veľmi mrzí, že práve osobnosti vedy, akými sú p. Venhart a Bužek, ktorí s ňou spolupracovali a ministerstvo ich všemožne podporuje, sú tí, ktorí bez predošlého kontaktu a informácií okamžite vyzývajú k odstúpeniu. Po rozhovore s pánom Bužekom sám profesor uznal, že vo chvíli vyjadrenia nevedel o rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR, ktoré konštatovalo nedodržanie zákonom stanovených termínov zo strany SAV.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

08.09.2017 09:35

Body the exhibition. Nechutnosť či genialita?

Výstava Body The Exhibition bola v Bratislave slávnostne otvorená 10. augusta 2017. Doposiaľ výstavu videlo už niekoľko tisíc návštevníkov, ktorých vyškolení medici svojim profesionálnym výkladom oboznámili s tajomstvom ľudskéh...
11.10.2017 16:30

B.BYSTRICA: Odborníci hovorili o technickom vzdelávaní

Banská Bystrica - Najnovším výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, ale i riešeniam rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku i v zahraničí bola veno...
25.05.2018 09:41

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

Obec Štítnik vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.