Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
12.04.2018 14:03

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

„S predsedom Matice slovenskej sme sa dohodli na pokračovaní vzájomnej odbornej a vedeckej spolupráce v rámci predmetových komisií ŠPÚ. Spoločnými aktivitami si budeme taktiež pravidelne pripomínať významné historické medzníky našich dejín, pričom jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po podpise dokumentu. 

Ďalšie spoločné aktivity ŠPÚ a MS budú zamerané na 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá bola v rokoch 1848-1849 vrcholným národným orgánom a historicky prvou slovenskou národnou radou, ktorú vytvorili vo Viedni 15. – 16. 9. 1848 pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.

Vedúci predstavitelia obidvoch inštitúcií sa zhodli aj v tom, že dokumenty o osobnostiach slovenskej histórie v podobe krátkych videofilmov, divadelné predstavenia pre školy, školské exkurzie na miesta, spojené s významnými osobnosťami či dôležitými udalosťami súvisiacimi s našou minulosťou sú priestorom na posilnenie historického povedomia žiakov a študentov základných a stredných škôl. A to aj pre to, že mnohé udalosti, známe a úspešné osobnosti z umeleckého i vedeckého sveta vypadli v posledných rokoch z učebných osnov pre zníženie počtu povinných vyučovacích hodín.

„V tomto prípade by práve vyššie uvedené aktivity miestnych odborov Matice slovenskej ako aj jej ústredia, s odbornou spoluprácou ŠPÚ, pomohli najmladšej generácii Slovákov odhaliť neznáme miesta z histórie Slovenska a upozorniť na tie spoločenské témy, ktoré zvýšia povedomie národnej identity a záujem o našu kultúru a históriu," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.

Súvisiace články

04.04.2018 12:36

V základných školách sa začínajú zápisy zhruba pre 62.000 prvákov

V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Budú sa konať v priebehu celého apríla a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Podľa odhadov, na ...
07.11.2017 08:37

ÚS SR:Predsedníčka ÚS I. Macejková odovzdala ministerke školstva...

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky I. Macejková odovzdala ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky" a "Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej ...
21.05.2019 09:46

V Rumunsku rokovali zástupcovia krajín strednej a východnej Európy a Číny o spolupráci v oblasti vzdelávania

V piatok 17. mája 2019 sa v rumunskom Temešvári konal 7. dialóg vzdelávacej politiky medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy, v rámci kooperačného mechanizmu 16+1, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Ministers...