Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
12.04.2018 14:03

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

„S predsedom Matice slovenskej sme sa dohodli na pokračovaní vzájomnej odbornej a vedeckej spolupráce v rámci predmetových komisií ŠPÚ. Spoločnými aktivitami si budeme taktiež pravidelne pripomínať významné historické medzníky našich dejín, pričom jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po podpise dokumentu. 

Ďalšie spoločné aktivity ŠPÚ a MS budú zamerané na 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá bola v rokoch 1848-1849 vrcholným národným orgánom a historicky prvou slovenskou národnou radou, ktorú vytvorili vo Viedni 15. – 16. 9. 1848 pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.

Vedúci predstavitelia obidvoch inštitúcií sa zhodli aj v tom, že dokumenty o osobnostiach slovenskej histórie v podobe krátkych videofilmov, divadelné predstavenia pre školy, školské exkurzie na miesta, spojené s významnými osobnosťami či dôležitými udalosťami súvisiacimi s našou minulosťou sú priestorom na posilnenie historického povedomia žiakov a študentov základných a stredných škôl. A to aj pre to, že mnohé udalosti, známe a úspešné osobnosti z umeleckého i vedeckého sveta vypadli v posledných rokoch z učebných osnov pre zníženie počtu povinných vyučovacích hodín.

„V tomto prípade by práve vyššie uvedené aktivity miestnych odborov Matice slovenskej ako aj jej ústredia, s odbornou spoluprácou ŠPÚ, pomohli najmladšej generácii Slovákov odhaliť neznáme miesta z histórie Slovenska a upozorniť na tie spoločenské témy, ktoré zvýšia povedomie národnej identity a záujem o našu kultúru a históriu," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.

Súvisiace články

11.09.2017 09:16

Post bellum SK pozýva na konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne

Občianske združenie Post bellum SK spolu so svojimi partnermi z Bulharska, Rumunska a Českej republiky organizuje v Múzeu holokaustu v Seredi konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne, ktorá je určená pedagógom aj širokej verejnost...
20.03.2018 09:59

Mladá garda žila športom a tanečnými „čajmi o piatej“

Internát podľa návrhu architekta E. Belluša stavali študenti. Je unikátny i priestorovým riešením. STU ho teraz zrekonštruovala.
20.06.2019 17:09

Najnovšie zistenia o slovenských učiteľoch - Slovensko sa už po tretíkrát zapojilo do medzinárodného výskumu OECD TAL...

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krají...