Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
19.05.2017 08:13

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

Riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovíta Hajduka, PhD. ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Oceňovanie pedagógov a pedagogických zamestnancov zo Slovenska bolo súčasťou VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11.národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa skončil v nedeľu (14.5.) v Bardejove.

Foto: Ing. Mária Lukáčová

Okrem riaditeľa ŠPÚ ocenila SRRZ aj ďalších 5 výskumných a vývojových pracovníkov tejto inštitúcie. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v záverečnom hodnotiacom prejave vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu rodičov a rodičovských združení pri podieľaní sa na výchovno-vzdelávacom procese detí a mladej generácie vôbec.

„Eruditio mores futurum – vzdelanosť tvorí našu budúcnosť. Tieto slová vyslovil kedysi významný slovenský polyhistor Matej Bell, ktorý podčiarkol, že súčasťou nášho vzdelania nemá byť len vzdelanie ako také, ale najmä výchova. Preto som, rád, že pani predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová aj na tejto konferencii vyzdvihla úlohu rodičov, rodičovských združení pri vzdelávaní a pri formovaní osobnosti detí. Dôležité je pestovanie predovšetkým takých vlastností, ako je zmysel pre pravdu, mravnosť a slušnosť ako základný kameň ďalšieho rastu, vzdelania a formovania osobnosti detí," uviedol riaditeľ ŠPÚ. Rodinná výchova je podľa Ľ. Hajduka predpokladom úspešného nástupu detí do škôl tak, ako je fungujúca symbióza školy a rodiny predpokladom úspešného napredovania v školskom výchovno-vzdelávacom procese.

 

Text a foto: Ing. Mária Lukáčová

Súvisiace články

15.02.2018 18:32

Vyše 80 percent maturantov si vybralo anglický jazyk

Externá maturita čaká v tomto školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Z nich až 83,4 % si ako jeden z maturitných predmetov vybralo anglický jazyk. Vyplýva to z údajov nahlásených Národnému ústavu certifikovaných meraní vzd...
04.10.2019 12:41

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

Slovenská komora učiteľov zverejnila správu o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve.
06.05.2018 08:17

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách.