Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
25.04.2018 10:49

Rozhodovanie o prijatí dieťaťa do verejnej škôlky má podliehať Správnemu poriadku, tvrdia opoziční poslanci

O tom, ktoré deti budú prijaté a ktoré nie,teraz rozhoduje riaditeľ alebo riaditeľka materskej školy

Opoziční poslanci NR SR Zuzana Zimenová (nez.), Ondrej Dostál (OKS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Simona Petrík (SPOLU) a Peter Osuský (SaS) predložia na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu návrh novely zákona, ktorou sa má upraviť rozhodovanie o prijatí dieťaťa do verejnej škôlky tak, aby podliehalo Správnemu poriadku.

„Rodičia predškolákov potrebujú oveľa transparentnejšie pravidlá prijímania detí do materských škôl, objektívnejšie posudzovanie ich žiadostí, ako aj možnosť využiť primerané opravné prostriedky v prípade nespokojnosti s rozhodnutím materskej školy. Nie je v poriadku, že sú nútení obracať sa iba na súd, keď všetci veľmi dobre vieme, ako zdĺhavo na Slovensku súdy konajú," vysvetlila Zimenová a dodala, že sa novelou odbúra korupcia, rozhodovanie škôlok sa sprehľadní a rodičia budú môcť žiadať o opravu chybných rozhodnutí jednoduchšie a rýchlejšie namiesto dožadovania sa spravodlivosti súdnou cestou. Agentúru SITA o tom informovala asistentka Zimenovej.

Od 30. apríla do 31. mája budú škôlky prijímať od rodičov žiadosti o prijatie dieťaťa, no kapacity škôlok nestačia pokryť dopyt rodičov. Veľká časť detí sa preto do škôlky nedostane, a to napriek tomu, že ich rodičia majú o vzdelávanie v materskej školezáujem. Prednostne sa do škôlok prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

O tom, ktoré deti budú prijaté a ktoré nie, rozhoduje riaditeľ alebo riaditeľka materskej školy. „Problém je, že vedenie verejnej materskej školyrozhoduje o prijatí detí svojvoľne. Obecné škôlky sa nemusia riadiť pri výbere detí žiadnymi pravidlami. Nemusia pri tom nič zdôvodňovať, a ak má rodič podozrenie, že riaditeľka uprednostnila pred jeho štvorročným dieťaťom trojročné dieťa svojej kamarátky, nemá k dispozícii žiadne nástroje ani na kontrolu takéhoto konania, ani na rýchlu nápravu," upozornila poslankyňa Zimenová.

Rozhodovanie riaditeľov verejných materských škôl je ťažšie preskúmateľné ako rozhodovanie riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl. Rozhodnutia súkromných a cirkevných škôlok musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať odôvodnenie a musia byť doručené do rúk zákonného zástupcu dieťaťa. Zároveň musia obsahovať aj poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Nič z toho pre verejné škôlky neplatí. „Práva rodičov ako účastníkov konania nie sú v prípade verejných škôlok chránené ani zákonnou úpravou v Správnom poriadku, ani žiadnym záväzným rámcom. Znamená to, že voči rozhodnutiu vedenia materskej školy sa rodičia neprijatých detí nemôžu odvolať a často sa ani nedozvedia dôvod zamietnutia ich žiadosti. Takýto stav je nesprávny a treba ho zmeniť," povedal poslanec Ondrej Dostál.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

10.04.2018 09:46

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií ...
26.07.2017 07:29

Minister Plavčan môže uzavrieť zmluvu k Edunetu, ÚVO nedostatky neodhalil

BRATISLAVA - Pri kontrole procesu verejného obstarávania na projekt Edunet nezistili žiadne nedostatky. Ministerstvo školstva tak môže s úspešným uchádzačom uzatvoriť zmluvu. „Ide o veľký a veľmi dôležitý projekt, preto sme sa ...
27.02.2018 17:27

Maloobchod zaznamenáva nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Slovenskí maloobchodníci zaznamenávajú nedostatok kvalifikovaných a kvalitných pracovníkov. Prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak na to upozornil v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.