Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.12.2017 15:30

ŠKOLSTVO: Ministerstvo prijalo Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

BRATISLAVA - Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej republike“ v Bratislave. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva. Konferencia sa konala v súvislosti s prijatím Priraďovacej správy Slovenského kvalifikačného rámca voči Európskemu kvalifikačnému rámcu na európskej i národnej úrovni. Slovensko sa stalo v poradí 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu (EKR).

Poradná skupina Európskej komisie pre EKR akceptovala zavedené procesy v Slovenskej republike ako jasné, transparentné a dôveryhodné pre ostatné členské štáty EÚ a 4. októbra 2017 priraďovaciu správu prijala. Rezort školstva tak splnil hlavný predpoklad zabezpečenia základného nástroja celoživotného vzdelávania. V nadväznosti na akceptáciu správy Slovensko podnikne ďalšie kroky v oblasti kvalifikácií, najmä prepojenie národnej databázy kvalifikácií s európskou databázou ESCO a európskym portálom Learning Opportunities and Qualifications a označenie úrovne SKKR v popise kvalifikácií zverejnených a dostupných v SR. Do konca roka 2018 tiež zavedie označenie úrovne SKKR na slovenských dokladoch o vzdelaní.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu sa zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť Národnej sústavy kvalifikácií a jej zrkadlovo efektívnu spoluprácu s Národnou sústavou povolaní. Na podujatí súčasne štátni tajomníci rezortu školstva a rezortu práce Oľga Nachtmannová a Branislav Ondruš deklarovali ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti kvalifikácií. Obaja potvrdili význam vzájomnej spolupráce najmä v kontexte aktuálnej výzvy – vplyvu štvrtej priemyselnej revolúcie a s ňou súvisiaceho technologického pokroku vo všetkých odvetviach hospodárstva a motivácie priemyslu na zručnosti, aplikácie nových technológií a procesov s cieľom vzdelávania pracovnej sily a na aktuálne trendy v oblasti celoživotného vzdelávania.

Štátna tajomníčka Nachtmannová pripomenula, že dnešné prijatie SKKR a NSK je výsledkom niekoľkoročnej intenzívnej práce mnohých ľudí. „Viem, že sa za týmito nástrojmi skrýva obrovský kus práce, na ktorom sa podieľali sektorové rady, desiatky zamestnávateľov, vzdelávateľov a tiež naši zahraniční partneri," uviedla Nachtmannová. Ondruš uviedol, že sme na prahu 4. priemyselnej revolúcie. "Budúcnosť nášho hospodárstva je v aplikácii nových technológií a na to potrebujeme kvalifikované ľudské zdroje. Krokom k dosiahnutiu tohto stavu je aj dnešné podujatie," konštatoval. Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Koen Nomden ocenil, že aj Slovenská republika sa pripojila k Európskemu kvalifikačnému rámcu. „Týmto krokom sa zjednoduší akceptácia dosiahnutej kvalifikácie a odstránia sa ďalšie prekážky vo voľnom pohybe pracovných síl na európskom trhu práce," uviedol. Vo svojom vystúpení taktiež predstavil Program nových zručnosti pre Európu a priblížil výzvy, ktorým Európa čelí v oblasti celoživotného vzdelávania, medzi ktoré patrí napríklad 70 miliónov digitálne negramotných ľudí.

Národná sústava zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich získavania – prostredníctvom formálneho vzdelávania v škole, neformálneho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania i vzdelávania napríklad v súvislosti so záľubami vo voľnom čase. Tým predstavuje významný podnet pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov, keďže si budú môcť zvýšiť kvalifikáciu aj inak ako v škole. Slovenský kvalifikačný rámec predstavuje nástroj, ktorý umožní zamestnancom ľahšie sa uplatniť so svojou kvalifikáciou na európskom trhu práce. Umožní im adekvátne sa zaradiť v rámci požadovaných kvalifikácií v tom - ktorom členskom štáte EÚ, keďže základom pre všetky krajiny je spoločný Európsky kvalifikačný rámec. V minulosti boli problémy, keďže kvalifikácia získaná v jednej krajine často vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia na rovnakú pozíciu v inej krajine. Vznikala tak bariéra pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily za hranicami. Slovenský kvalifikačný rámec má osem úrovní, pričom na každej z nich popisuje požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnanca. Týchto osem úrovní je potom previazaných s jednotlivými kvalifikáciami z Národnej sústavy kvalifikácií.

 

SITA

Súvisiace články

04.10.2019 14:30

Slovenský robot pre olympiádu je už takmer hotový!

Tím nadaných slovenských stredoškolákov je ďalším dôkazom toho, že Slovensko je krajinou mnohých mladých talentov. Štvorica chalanov - Adam, Martin, Dávid a Daniel nás už čoskoro budú reprezentovať na ďalšom ročníku prestížnej ...
25.05.2017 10:52

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy. Hovorili spolu o cieľoch, ktoré ich spájajú ...
06.04.2020 07:38

Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa prevádzky zariadení školského stravovania

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie týkajúce sa zariadení školského stravovania v súčasnej mimoriadnej situácii s účinnosťou od 3. apríla 2020, ktorým za určených podmienok povoľuje ich prevádzku za účelom prípravy ...